Aktualności

Zaproszenie NGO do udziału w miejskim wydarzeniu 22.06.2024

Serdecznie zapraszamy tyskie organizacje pozarządowe do udziału w wydarzeniu pod nazwą „20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej / Śląskie! Europa!”

Termin i miejsce: sobota 22 czerwca br. w godzinach od 14.30 – 20.30, w Miejskim Parku Solidarności w Tychach

Ze względu na zasięg wydarzenia, spodziewamy się dużej liczby mieszkańców, nie tylko naszego miasta, ale i całego województwa, dzięki czemu będą mieli Państwo okazję do promowania działań swojej organizacji jak podjęcia aktywności w postaci dowolnych akcji, gier i zabaw, które uatrakcyjnią wydarzenie. W związku z zasadami głównego organizatora nie może to być gastronomia.

Ze swojej strony zapewniamy namiot, dodatkową przestrzeń/teren, stoły i ławki oraz oznaczenie namiotu, dostęp do namiotu organizatora, identyfikatory. Natomiast nie możemy zapewnić dostępu do prądu.

Organizacje pozarządowe zainteresowane aktywnym udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres   w terminie do 27 maja br.

Na podstawie zgłoszeń miasto Tychy, jako współorganizator wydarzenia, ma prawo wyboru organizacji. Licząc na Państwa pomysłowość i udaną współpracę, zachęcamy do udziału. Pokażmy pozarządową siłę miasta.

Formularz zgłoszeniowy poniżej

Mały grant 3/2024

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Abstynencki Klub Żeglarski "PAPROCANY" na zadanie publiczne pod nazwą: Utrwalanie trzeźwości poprzez aktywne działania grupowe.

Mały grant 2/2024

Oferta złożona przez New Europe Foundation a na zadanie pod nazwą: ZielonoMI! Młodzi dla Zielonego Miasta.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

BIP

Wyniki konkursu Dystrybucja żywności w ramach Programu FEPŻ

Prezydent Miasta Tychy informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2024 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Konkurs grantowy Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, którego miasto Tychy jest jednym z członków. Tematy tegorocznego konkursu dotyczą profilaktyki zdrowia psychicznego oraz zdrowia i aktywności seniorów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X