Aktualności

Mały grant 14/2023

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Tyskie Szpilki na zadanie publiczne pn. Konferencja RakOff 3 - Konferencja poświęcona profilaktyce raka piersi.

 Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zamieszczam ofertę organizacji pozarządowej do publicznej wiadomości. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

BIP

Oferta

Konsultacje 12/2023

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawu o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Mały grant 13/2023

Oferta złożona przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święta Faustyna na zadanie publiczne pn. "Rodzina - dobre miejsce. Zajęcia dla rodziców/opiekunów rozwijające kompetencje wychowawcze i zapobiegające uzależnieniom"

Konsultacje 11/2023

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach.

konsultacje: System prawny zmodyfikowanych i nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Proponowane zmiany te obejmą także podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X