Budżet obywatelski na rok 2025

BO w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś napisz e-mail na adres: lub zadzwoń pod numer 32 776 34 55 lub 32 776 34 59.

 

 

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują Tyszanie podczas głosowania na konkretne zadania zgłoszone przez mieszkańców.

Ile wynosi kwota na Budżet Obywatelski na rok 2025?

Przewidziana kwota środków przeznaczonych na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tyskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2025 wynosi 5 000 000 złotych.

Jakie projekty mogą być realizowane w Budżecie Obywatelskim?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych oraz zadań społecznych. Formularze do BO można składać w 2 kategoriach na projekty obejmujące:

A. całe miasto - 500 000 zł

  • skierowane są do ogółu mieszkańców m.in. zadania na terenie parków,
    OW Paprocany, wybiegi dla psów lub obejmujące co najmniej 2 okręgi konsultacyjne lub dotyczące placówek oświatowych;
  • wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.B. części miasta, zwane okręgami konsultacyjnymi - 4 500 000 zł

  • usytuowane na terenie jednego z okręgów konsultacyjnych;
  • wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób mieszkających w danym rejonie. Jeżeli projekt ma charakter inwestycyjny to należy zebrać 15 podpisów od osób, zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu proponowanego projektu.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta Tychy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody pobierz z zakładki "Do pobrania"

Kto może podpisać się na liście osób popierających projekt?

Mieszkaniec miasta Tychy, który potrafi się samodzielnie podpisać. Wnioski dotyczące konkretnego okręgu konsultacyjnego muszą być poparte przez osoby mieszkające w danym rejonie. Jeżeli projekt ma charakter inwestycyjny to należy zebrać 15 podpisów od osób, zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu proponowanego projektu.

Ile muszę zebrać głosów poparcia, aby zgłosić projekt?

Każdy projekt dotyczący całego miasta musi zostać poparty podpisami przynajmniej 40 mieszkańców gminy, natomiast każdy projekt dotyczący okręgu konsultacyjnego musi zostać poparty podpisami 15 mieszkańców, zamieszkujących w okolicy proponowanego projektu.

Ile wniosków może złożyć mieszkaniec Miasta Tychy?

Nie ma ograniczeń co do liczby składanych wniosków. Każdy mieszkaniec może ich złożyć dowolną liczbę.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym.

POBIERZ FORMULARZ

                

WYPEŁNIONY FORMULARZ

·         z zakładki "Do pobrania",

·         w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 / 209,

·         w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,

·         w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach przy al. Piłsudskiego 16 oraz w jej filiach.

·        złóż osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym lub w Urzędzie Miasta Tychy w Biurze Obsługi Klienta,

·        wyślij na adres: Urząd Miasta Tychy, ul. Barona 30 /209, 43-100 Tychy,

·        sam formularz zeskanuj i wyślij na adres: (oryginał formularza wraz z załącznikami dostarcz do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Barona 30 / 209 w terminie 7 dni).

 

Co to znaczy, że projekt musi być ogólnodostępny?

Oznacza to, że projekt musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców Tychów oraz korzystanie z niego nie może być płatne.

Czy w przypadku, gdy mój projekt zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Po wybraniu projektu przez mieszkańców podczas głosowania, zadanie zostanie przekazane do realizacji do właściwej jednostki lub wydziału Urzędu Miasta.

Czy mogę wskazać realizatora projektu?

Realizacja projektu będzie poprzedzona wyborem wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami zamówień publicznych przez jednostki lub wydziały Urzędu Miasta.

Czy w ramach BO można realizować zadania w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia.

Co należy ująć w szacunkowych kosztach projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty: opracowania projektu, zakupu oraz montażu, materiałów, robocizny, promocji itp.

Kto może głosować na projekty?

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta Tychy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania w Tychach.

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje liczba ważnych głosów oddanych przez mieszkańców na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym zakresie, po uzyskaniu zgody wnioskodawców, projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.

Co się stanie, gdy zostaną zgłoszone dwa projekty na tą samą lokalizację?

Staramy się skontaktować autorów projektów i to od ich decyzji zależy, czy połączą złożone projekty, czy zdecydują się na rywalizację.

Czy można zgłosić projekt, które nie został wybrany przez mieszkańców w poprzednich edycjach BO?

Można ponownie złożyć taki projekt.

Czy można wycofać zgłoszony projekt?

Tak, można wycofać wniosek do momentu ogłoszenia listy projektów do głosowania.

Jak wypełnić formularz zgłoszenia projektu?

Na stronie razemtychy.pl zamieściliśmy poradnik „Jak wypełnić formularz zgłoszenia projektu do BO”.

Czy można uzupełnić złożony wniosek?

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

Czy istnieje możliwość odwołania się od oceny negatywnej projektu?

Tak. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy projektów autor/om projektu, który został negatywnie oceniony przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z kompetencjami, ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście do głosowania. W terminie 14 dni od dnia zakończenie terminu składania odwołań Prezydent Miasta informuje pisemnie autora/ów projektu o sposobie rozpatrzenia odwołania. Wynik odwołania jest ostateczny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X