POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet obywatelski 2018

Wyniki 2018

Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2018 roku

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Skwer osiedlowy przy
ul. Obywatelskiej

Piotr Zdebel

38 000 zł

2.

Frajda kulturalna
– półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach

Justyna Czejgis

40 000 zł

3.

Zagospodarowanie terenu wokół ZSP nr 1 przy ul. Leśnej

Anita Wajda

29 540 zł

4.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w Wilkowyjach

Renata Bartecka-Grochla

19 040 zł

5.

Piknik rodzinny w Wilkowyjach

Anita Wajda

9 800 zł

6. *

Twórcza rodzinka – warsztaty kształcenia wszechstronnego dla rodzin

Renata Stachowska

14 290 zł

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Łabędzi skwer

Arkadiusz Król

111 475 zł

2.

Zakup i montaż koszy na śmieci
w dzielnicy Mąkołowiec

Arkadiusz Król

 12 000 zł

3.

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

18 000 zł

4.

Spotkania integracyjne dla seniorów

Sławomir Sobociński

 15 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Skwer Tulipanów

Agnieszka Bożek

204 473 zł

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Monitoring placu zabaw i terenu
ZSP nr 3 przy ul. Cmentarnej

Grzegorz Stachoń

29 350 zł

2.

Remont nawierzchni ul. Kaczeniec

Grzegorz Stachoń

 90 000 zł

3.

Próg zwalniający
na ul. Zwierzynieckiej

Magdalena Jędrzejczyk

5 000 zł

4. *

Remont nawierzchni
ul. Dzwonkowej bocznej

Krzysztof Augustyniak

 127 887 zł

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Remont i doposażenie pomieszczeń budynku przy
ul. Przejazdowej 8

Lidia Gajdas

150 000 zł

2. *

Półkolonie letnie i zimowe na JUW-e

Edyta Danielczyk

35 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Imprezy kulturalne w dzielnicy Cielmice

Stanisław Kostka

65 363 zł

2.

Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej

Tadeusz i Elżbieta Kopyto

21 000 zł

3.

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

Tadeusz i Elżbieta
Kopyto

44 364 zł

4. *

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Cielmickiej i ul. Jedności

Tadeusz i Elżbieta
Kopyto

19 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Budowa oświetlenia wzdłuż
ul. Borowej

Magdalena
Łochowska - Piotrowicz

 125 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 135 961 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Nowej i Zgody

Marek Gołosz

135 961 zł

2. *

Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej

Olga Targosz-Salata

135 900 zł

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Doposażenie placu zabaw na terenie SP nr 1 przy pl. Wolności

Artur Okoński

 70 500 zł

2.

Wymiana nawierzchni chodników
w Parku Górniczym

Zofia Wróbel,
Michał Szyja

68 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 993 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Remont chodnika przy
al. Piłsudskiego 100 – 116

Elżbieta Kukuczka

 135 000 zł

2.

Budowa chodnika przy
ul. Paprocańskiej 41

Halina Panejko

12 000 zł

3.

Remont chodnika przy
ul. Hutniczej

Michał Rutecki

 71 757 zł

4.

Doświetlenie rozwidlenia przy
ul. Sikorskiego i ul. Paprocańskiej

Michał Poks

 20 000 zł

5.

Przetłumaczenie z języka niemieckiego pisanej gotykiem kroniki szkoły w Paprocanach

Józef Wilczek

 20 000 zł

6.

Budowa chodnika przy
ul. Bajkowej i ul. Tetmajera

Aleksandra Drozd

 12 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Budowa boiska na terenie Przedszkola nr 8 przy
ul. Wojska Polskiego

Katarzyna Stalmarska

 101 000 zł

2.

Remont chodnika w Parku Górniczym

Marcin Szyja

 35 000 zł

3.

Pierwszy osiedlowy Dzień Seniora

Marcin Szyja

 5 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola nr 10 przy
ul. Braterskiej

Agnieszka Kliś

 60 000 zł

2.

Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy
ul. Bukowej

Klaudia Rzepka

 85 160 zł

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Budowa sensorycznego placu zabaw przy ul. Cyganerii

Anna Kózka

 228 000 zł

2.

Budowa stacji naprawy rowerów przy al. Bielskiej

Paweł Nadgrodkiewicz

 9 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Modernizacja placu zabaw przy
ul. Dąbrowskiego 39

Lucyna
Martinek - Nowak

 106 000 zł

2.

Budowa oświetlenia dróg pożarowych przy
ul. Gen. de Gaulle'a

Zbigniew Rudziński

 54 000 zł

3.

Modernizacja placu zabaw przy
al. Niepodległości 180-182

Lucyna
Martinek - Nowak

 120 000 zł

4.

Budowa stacji naprawy rowerów przy SDK Tęcza

Aniela Kasperczyk

 9 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Dla zdrowia, wygody i zabawy - doposażenie placu zabaw, budowa chodnika i stacji do treningu funkcyjnego przy
ul. Edukacji 52 – 68

Ewa i Przemysław Łasut,
Robert Gaździński

 116 300 zł 

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Fitelberga 55-61
i ul. Wyszyńskiego 22-28

Magdalena Góra

41 300 zł

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala

Tadeusz Pawełkowicz

353 068 zł

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
 Kwota dla okręgu: 256 901 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Kreatywny plac zabaw na terenie Przedszkola nr 6
przy ul. Konecznego

Michał Kasperczyk, Krzysztof Woźniak

213 901 zł

2.

Doposażenie placu zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku

Łukasz Wiewióra

43 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw i siłowni na osiedlu M

Bogdan Buczek

255 184 zł

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Remont chodnika oraz ułożenie maty przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy SP nr 35
przy al. Piłsudskiego

Jan Łomnicki

170 000 zł

2.

Budowa stacji naprawy rowerów przy ciągu pieszym N-O

Andrzej Niezgoda

9 000 zł

Okręg Konsultacyjny nr 22 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Remont parkingu przy
ul. Reymonta 19-36

Henryk Radwański

185 316 zł

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Remont nawierzchni ul. Witosa-boczna wraz z parkingami i chodnikami oraz budowa oświetlenia

Anna Łodyga,
Zdzisław Banasik

138 400 zł

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

1.

Zagospodarowanie terenu przy
ZS nr 9 przy ul. Zgrzebnioka 45

Ryszard Bisaga

208 500 zł

2. *

Ułożenie maty przerostowej na placu zabaw przy
ul. Zgrzebnioka 40
i ul. Żółkiewskiego 26

Aleksander Czenczak

90 000 zł

* projekt wprowadzony na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X