POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet obywatelski na rok 2022

Zadania wybrane przez mieszkańców w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego

20 września zakończyło się głosowanie na projekty mieszkańców złożone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania wraz z rozkładem punktów. Do realizacji w roku 2022 przeszło 75 zadań.

Zgodnie z Regulaminem głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr0050/301/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.) do realizacji zostają przekazane projekty, które na podstawie głosowania uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych.  W przypadku, w którym nie wystarczy środków na realizację kolejnego wybranego w głosowaniu projektu na liście, rekomenduje się do realizacji następny, który mieści się w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

Zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta

Spośród 116 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta, mieszkańcy wybrali 66, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2022 roku.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania. Na niebieskim tle zaznaczono zwycięskie zadania, które zostaną przekazane do realizacji.

 

Wilkowyje (134 027 zł)

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje

Paweł Porszke

50 000,00

135

Remont boiska sportowego przy ul. Szkolnej 94

Magdalena Stencel

65 000,00

105

Aktywność to dla nas ważne - zajęcia ruchowe
w dzielnicy Wilkowyje

Renata
Bartecka-Grochla

16 500,00

74

Budowa stacji naprawy rowerów przy skwerze
Wilczy Kąt

Adam Rak,
Michał Kasperczyk

12 000,00

68

Festyn „Pożegnanie wakacji” w Wilkowyjach

Magdalena Stencel

25 000,00

66

Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza
w Wilkowyjach

Krystyna
Ponińska -Owczarek

6 800,00

65

Coolturalne Wilkowyje - wydarzenia kulturalne
w dzielnicy Wilkowyje

Renata
Bartecka-Grochla

32 000,00

42

Treningi koszykówki dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje

Aleksandra Koronowska

26 500,00

26

Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach

Magdalena Stencel

15 000,00

26

Radarowy wyświetlacz na ul. Szkolnej

Krystyna
Ponińska -Owczarek

20 000,00

23

Mąkołowiec, Koźlina (145 615 zł)

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

25 000,00

195

Oświetlenie Łabędziego Skweru

Arkadiusz Król

82 000,00

146

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec

Arkadiusz Król

16 000,00

106

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec

Sławomir Sobociński

14 000,00

32

Czułów, Zwierzyniec - część zachodnia (184 383 zł)

Mini Park na Wiązowej

Łukasz Wilczek

174 383,00

318

Doposażenie Klubu UKS Czułowianka

Karol Drabik

13 000,00

209

Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza na Czułowie

Jakub Gnela

9 000,00

164

Festyn na Czułowie

Elżbieta Bernatt
Grzegorz Praus

35 000,00

76

Wiązy na Wiązowej

Jadwiga Gnela

30 000,00

42

Mikołajki na Czułowie

Jadwiga Gnela

10 000,00

39

Montaż tablic historycznych na Czułowie

Jakub Gnela

30 000,00

33

Dzień Seniora na Czułowie

Grzegorz Praus

9 000,00

7

Wartogłowiec Zwierzyniec - część wschodnia (122 525 zł)

Czujnik jakości powietrza w dzielnicy Wartogłowiec

Michał Musioł

3 500,00

94

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł

25 525,00

66

Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec

Michał Musioł

5 000,00

41

Wieczór taneczny dla mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

4 000,00

41

Mikołajki na Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń

10 000,00

38

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

9 000,00

36

Sport to zdrowie - zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

2 400,00

31

Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

7 000,00

26

Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele (163 963 zł)

Zagospodarowanie terenu przy budynku

przy ul. Sportowej

Marek Demko

102 000,00

181

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

35 000,00

102

Rodzinny piknik w dzielnicy
Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

18 000,00

59

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

18 000,00

26

Dzień Seniora w dzielnicy
Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

8 000,00

19

Cielmice, Osiedle Ogrodnik (124 818 zł)

Montaż trybuny wraz z zadaszeniem na boisku
LKS Ogrodnik

Mariusz Mazur,
Antoni Senczek

95 000,00

236

Festyn rodzinny w Cielmicach

Bogumiła Wieczorek

40 000,00

58

Zagospodarowanie terenu wokół krzyża

przy ul. Cielmickiej

Tadeusz Kopyto

19 900,00

56

Zagospodarowanie terenu przy kapliczce św. Tekli
w Cielmicach

Bogumiła Wieczorek

55 000,00

49

Cykl letnich animacji plenerowych dla dzieci
w Cielmicach

Stanisław Kostka

10 000,00

28

Mikołajki w Cielmicach

Stanisław Kostka

8 000,00

27

Warsztaty artystyczne w Cielmicach

Bogumiła Wieczorek

15 000,00

15

Dzień Seniora w Cielmicach

Stanisław Kostka

8 000,00

13

Dzień Kobiet w Cielmicach

Stanisław Kostka

8 000,00

12

Koncert świąteczny w Cielmicach

Stanisław Kostka

20 000,00

9

Nordic Walking w Cielmicach

Bogumiła Wieczorek

2 000,00

2

Glinka, Suble (147 600 zł)

Plac do gry w bule przy ulicy Żwakowskiej

Michał Kasperczyk

65 000,00

252

Żwaków (129 046 zł)

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody

Patrycja
Kosowska-Pawłowicz,
Barbara Jusiak,
Agnieszka Sawicka,
Paulina Raczyńska

80 000,00

249

Bezpieczne przejście dla pieszych przez al. Bielską
na Paprocany

Michał Rutecki

40 000,00

235

Doposażenie placu zabaw na Żwakowie

Marek Gołosz

40 000,00

167

Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie

Marek Gołosz

2 700,00

50

Animacje dla dzieci w plenerze

Barbara Jusiak

6 000,00

30

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych na Żwakowie

Barbara Jusiak

12 000,00

30

Mały artysta warsztaty dla dzieci na Żwakowie

Barbara Jusiak

12 000,00

21

Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

12 000,00

18

Stare Tychy (153 984 zł)

Budowa ekranów dźwiękochłonnych

pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa

Grzegorz Stachoń

35 000,00

383

Budowa placu zabaw przy Potoku Tyskim

Joachim Bartecki

153 984,00

224

Dywan kwiatowy przy Rynku

Dariusz Wencepel

80 000,00

173

Starotyski Festyn

Dariusz Wencepel

40 000,00

105

Tablica historyczna na Rynku

Tomasz Budziosz

15 000,00

46

Starotyskie animacje dla dzieci

Dariusz Wencepel

10 000,00

32

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

10 000,00

25

Paprocany, P, O1, T1, W - część wschodnia (238 110 zł)

Remont chodnika od ul. Jordana 29
do al. Piłsudskiego 116

Józef Wilczek

50 000,00

251

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110

(strona południowa)

Sebastian Zupok

150 000,00

250

Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego
i ul. Paprocańską

Grażyna Makosz,
Sebastian Zupok

77 000,00

246

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 7-33 oraz 8-22

Stanisław Krasnowski,
Józef Wilczek

100 000,00

112

Remont chodnika przy ul. Wieniawskiego 87

Anna Sonik

80 000,00

73

Osiedle A (167 643 zł)

Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy

ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c

Sabina Hojniak,
Katarzyna Pluta

137 643,00

356

Aktywne A - cykliczne warsztaty dla mieszkańców

Marcin Szyja

30 000,00

240

Doposażenie placu zabaw przy ul. Andersa 20-20a
i ul. Asnyka 2-2d

Angelika Suchan

50 000,00

165

Montaż słupów drogowych przy placu Św. Anny

Daniel Kowalski

15 000,00

48

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 12 - 14a

Krystyna Bieniek

75 000,00

29

Osiedle B (246 840 zł)

Budowa placu zabaw przy
ul. Bibliotecznej 24 - 34 i ul. Batorego 4 - 18

Marek Biela

195 000,00

419

ekoLOGICZNY piknik rodzinny na osiedlu B

Joanna Dziewońska

24 700,00

403

Budowa wiaty śmietnikowej i doposażenie placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 27 - 29

Rafał Popiel

130 000,00

291

Montaż oświetlenia pomiędzy ul. Brzozową
a ul. Hlonda

Stanisław Smolorz,
Jerzy Kopiec

85 000,00

196

Budowa wiaty śmietnikowej przy
ul. Budowlanych 44 - 46

Dorota
Wojtkun - Święcka

70 000,00

99

Balbina (132 367 zł)

Sportowe półkolonie na Balbinie

Marcin Kuśmierz

46 800,00

245

Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie

Tomasz Budziosz

20 000,00

121

Nauka jazdy na łyżwach

Tomasz Budziosz

1 400,00

43

Warsztaty judo

Tomasz Budziosz

2 000,00

32

Rajd rowerowy

Tomasz Budziosz

5 000,00

27

Świąteczne warsztaty artystyczne

Tomasz Budziosz

6 000,00

26

Turniej piłki nożnej

Tomasz Budziosz

4 000,00

17

Osiedle C (216 972 zł)

Zielony zakątek przy ul. Skłodowskiej 20 - 24

Bernadeta Orzeł

84 000,00

253

Łąka kwiatowa na os. C

Klaudiusz Ślęzak, Edyta Danielczyk, Dariusz Wencepel

100 000,00

212

Doposażenie placu zabaw i budowa wiaty śmietnikowej przy ulicach: Cyganerii 23-31

Anna Kózka,
Michał Janusiński

106 800,00

144

Remont chodnika przy ul. Cyganerii 21-27 oraz budowa placu zabaw przy ul. Czechowa 1-9

Wojciech Chyliński

211 972,00

140

Budowa wiat śmietnikowych przy al. Bielskiej 69-87

Sławomir Wróbel

155 000,00

122

Montaż luster drogowych przy al. Niepodległości

Aleksander Celiński

5 000,00

61

Osiedle D, G (253 327 zł)

Mini Ogród deszczowy przy ul. Darwina

Michał Lorbiecki

10 000,00

325

Dęby na Dębowej - nasadzenie drzew
przy ul. Dębowej 40

Michał Lorbiecki

3 500,00

189

Remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224

Elżbieta Tarnowska

180 000,00

177

Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 31-37

Mikołaj Figlarski

130 000,00

171

Osiedle E (193 574 zł)

Remont dróg wjazdowych przy ul. Estetycznej
i ul. Ejsmonda

Tomasz Barczyński, Mateusz Misiak

193 574,00

428

Trójkolorowy Dzień Dziecka

Michał Kania

29 000,00

285

Remont ciągu pieszego przy ul. Elfów

Adam Ludynia

120 000,00

223

Montaż stojaków rowerowych na podwórku przy
ul. Edukacji 52-68

Ewa i Przemysław Łasut

5 000,00

63

Osiedle F, Zawiść (183 356 zł)

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Wyszyńskiego 22-28

Magdalena Góra, Grażyna Skurska, Grzegorz Pisula

105 000,00

300

Integracyjne półkolonie dla dzieci na os. F

Dawid Kołodziejczyk

9 100,00

81

Osiedle H, Ł (304 401 zł)

Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43

Łukasz Lipiec,
Piotr Rydz

120 000,00

315

Budowa oświetlenia przy ul. Hubala
przy Przedszkolu nr 29

Grzegorz Lutnik

50 000,00

192

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku (226 728 zł)

Budowa boiska przy ul. Konecznego 14

Aleksandra Pabian, Patrycja
Kosowska - Pawłowicz

218 728,00

809

Budowa boiska przy ul. Legionów Polskich 15-19

Izabela
Demska - Ćwiertka

218 728,00

200

Montaż poidełka na Rynku na os. K

Aleksandra Pabian, Patrycja
Kosowska - Pawłowicz

27 000,00

120

Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci na os. L

Izabela
Demska - Ćwiertka

8 000,00

93

Osiedla M, U (225 342 zł)

Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla małych
i dużych przy ul. Ujejskiego

Wiktor Szejner

225 342,00

409

Festyn Rodzinny przy al. Piłsudskiego 20

Krystyna Leszczyńska, Wioletta Niebieszczańska

36 000,00

215

Remont parkingu przy ul. Moniuszki 5-16

Jan Zaborowski

225 342,00

206

Osiedla N, O (235 474 zł)

Budowa altany śmietnikowej
przy ul. Orzeszkowej 17-29

Piotr Lada

150 000,00

256

Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10

Mikołaj Figlarski

38 000,00

204

Osiedle R (168 910 zł)

Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28

Henryk Radwański

168 910,00

670

Remont parkingu przy ul. Rodakowskiego 47-55

Janusz Suchan

168 910,00

193

Osiedla T, W - część zachodnia (213 360 zł)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego

(teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7)

Paulina Sochacka

184 000,00

737

Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego

Anna Łodyga

213 360,00

149

Osiedla Z, Z1 (187 635 zł)

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24

Ryszard Piątkowski

50 000,00

588

 

Zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta

Spośród 28 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego całego miasta, mieszkańcy wybrali te, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2022 roku. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy wolne środki finansowe, które pozostały po wprowadzeniu do realizacji wygranych zadań rejonowych zostały przesunięte na realizację zadań ogólnomiejskich. W związku z tym łączna pula środków na zadania ogólnomiejskie została zwiększona, co umożliwiło wprowadzenie do realizacji 9 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania ogólnomiejskie dotyczących całego miasta. Na ciemniejszym tle zaznaczono zwycięskie zadania, które zostaną przekazane do realizacji.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt zadania

Punkty

Możesz kogoś uratować – montaż defibrylatorów AED w Tychach

Marcin Błaszkiewicz

80 000,00

2389

Ogród montessoriański przy Przedszkolu
nr 14 przy ul. Cyganerii 33

Joanna Antosik

210 000,00

1244

Urokliwy Zakątek Wypoczynku i Rekreacji
przy I LO przy ul. Korczaka 6

Macin Nycz,
Jarosław Grabowski

420 000,00

1054

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu
nr 22 przy ul. Dąbrowskiego 85

Ilona Grządzielewska

260 000,00

995

Sensoryczny zakątek przy SP nr 17 przy ul. Begonii 5

Zofia Stacha

32 000,00

956

Akcja kastracja i sterylizacja dla psów i kotów

Aleksandra Malinowska

100 000,00

918

Remont chodnika w Parku Górniczym

Błażej Szyja,
Marcin Szyja

250 000,00

776

Młode Talenty – XXX edycja

Michał Glenszczyk

40 000,00

655

Kuźnia wyobraźni – kreatywny plac zabaw
przy ul. Edukacji 11A

Anna Klimsiak-Czech

100 000,00

653

Budowa boiska treningowego przy
ul. Katowickiej 241

Karol Drabik

110 000,00

632

Nauka jazdy na łyżwach i rolkach
z elementami hokeja

Bartosz Adamski

34 000,00

611

Sensoryka dla smyka – budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 przy
ul. Paprocańskiej 156

Maria Matonóg

70 000,00

587

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a 18

Magdalena Frączek,
Szymon Jurczyński

200 000,00

502

Więcej drzew dla tyskich szkół

Michał Lorbiecki

18 000,00

495

Eko Plac w Parku Południowym

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna

115 000,00

470

Ścieżka sensoryczna przy Przedszkolu nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

Barbara Kańtor

115 000,00

455

Poidełka w Tychach

Magdalena Kilian,
Tomasz Budziosz

54 000,00

446

Ligwistyczna papuga – warsztaty nt. kultury żywego słowa

Monika Szydłowiecka

19 500,00

443

Sensoryczny Park Zmysłów na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowa 41

Izabela Gęgotek

220 000,00

435

Zagospodarowanie terenu przed SP 40 przy ul. Zgrzebnioka 45

Ryszard Bisaga

350 000,00

413

Kulturalny Zakątek Seniora w MCK

Teresa Janeczko,
Longina Giedwiłło

82 600,00

395

Siłownia plenerowa przy Morcinku

Mikołaj Figlarski,
Grażyna Jurek

105 000,00

382

Wieczór światła nad Paprocanami

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna

120 000,00

372

Remont boiska przy ZSP1 przy ul. Leśnej 66

Aleksandra Koronowska

105 000,00

372

Budowa wiaty rowerowej przy ZSP nr 2 w Cielmicach

Bogumiła Wieczorek

61 500,00

292

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7

Agnieszka Borecka

84 000,00

251

Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty dla dzieci

Grzegorz Wańczyk

25 000,00

195

Zagospodarowanie terenu przy boisku przy SP nr 6 przy ul. Katowickiej 102

Hanna Liszka

9 000,00

161

 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach BO.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X