POPRZEDNIA EDYCJA: Budżet obywatelski 2017

Wyniki 2017

Wybrane przez mieszkańców projekty do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2017 r.

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 139 332 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Rozbudowa strefy aktywności Wilkowyje

Piotr Zdebel

75 000 zł

100

574

2

Frajda kulturalna - półkolonie letnie
i zimowe w Wilkowyjach

Justyna Czejgis

26 000 zł

58

198

3

Organizacja festynu osiedlowego Pożegnanie Wakacji
w Wilkowyjach

Magdalena Stencel

13 500 zł

57

196

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 152 102 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

15 000 zł

150

886

2

Zakup i montaż koszy na śmieci
na Mąkołowcu i Koźlinie

Arkadiusz Król

12 400 zł

136

743

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 198 863 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Mirela Praus

180 000 zł

116

975

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 125 811 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Remont nawierzchni części
ul. Dzwonkowej - bocznej
od połączenia z ul. Zwierzyniecką

Elżbieta Drabik

125 811 zł

62

557

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 175 723 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Aktywni razem przy ul. Miodowej rozbudowa placu zabaw
wraz z siłownią

Izabela Kempa

107 000 zł

58

529

2

Renowacja krzyża przy ul. Ligonia

Mariusz Tubacki

43 000 zł

41

390

3

Doposażenie placów zabaw przy
ul. Jaroszowickiej oraz
ul. Przejazdowej

Edyta Danielczyk

18 000 zł

48

260

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 129 901 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Monitornig obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej

Tadeusz Kopyto

42 954 zł

213

2005

2*

Przystanek przy kapliczce - zagospodarowanie terenu przy kapliczce pw. św. Tekli
przy ul. Jedności

Mariusz Mazur

129 901 zł

201

1953

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 157 506 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Stoczniowców

Magdalena Łochowska-Piotrowicz

110 000 zł

68

480

2

Budowa stacji naprawy rowerów przy siłowni plenerowej
na Sublach

Magdalena Kasperczyk

8 000 zł

27

98

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 130 965 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody

Marek Gołosz

130 965 zł

142

1390

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 165 644 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Damrota

Dariusz Wencepel

165 644 zł

155

1351

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W
Kwota dla okręgu: 270 559 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Paprocańskiej oraz przeniesienie i doświetlenie siłowni na
ul. Poziomkową

Józef Wilczek

70 000 zł

256

1974

2

Oświetlenie placu Filipa Nowary

Józef Wilczek

40 000 zł

183

1304

3

Budowa miejsc parkingowych
przy ul. Jagiełły

Józef Wilczek

60 000 zł

90

566

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 184 570 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Poprawa funkcjonalności i estetyki przy ul. Andersa 1-8 poprzez modernizację wiat śmietnikowych

Magdalena Stolarska

184 570 zł

190

1786

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 283 454 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Radosne podwórko - budowa placu zabaw i siłowni pomiędzy ulicami Bocheńskiego, Batorego i Bohaterów Warszawy

Urszula Wiśniewska

211 671 zł

431

4000

2*

Parkujemy i poruszamy się bezpiecznie przy ul. Brzozowej 12-16a

Mariusz Pisula

250 000 zł

378

3629

Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 138 998 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa azylu dla pieszych oraz lewoskrętu przy skrzyżowaniu ulic Begonii i Barona

Adam Kafka

40 000 zł

60

585

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 248 358 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Strefa sportu przy
Szkole Podstawowej nr 11

Ewelina Majewska- Howis

248 358 zł

606

5912

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 295 390 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Modernizacja podwórka przy ulicach Dąbrowskiego 11-13
oraz Dębowej 18-20 i 26-28

Grażyna Dybała

230 000 zł

241

2189

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 217 956 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Oaza zdrowia dla wszystkich przy I LO przy ul. Korczaka 6

Jarosław Grabowski

168 782 zł

424

4033

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 204 434 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Zadbajmy o Nasze Otoczenie - budowa siłowni plenerowej przy ulicach Wyszyńskiego oraz Fitelberga

Stefan Ciura, Grzegorz Pisula

35 000 zł

209

2064

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 357 675 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala

Mirosława Musiolik

267 000 zł

684

6294

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 252 489 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa chodnika do placu zabaw Kinderlandia

Łukasz Wiewióra

45 000 zł

113

995

2

Bieg i skok po zdrowie - szkoła po godzinach. Modernizacja bieżni
i stanowiska do skoku w dal przy Gimnazjum nr 4 i SP 37

Aleksandra Rybicka- Rojek

70 000 zł

94

714

3

Budowa stacji naprawy rowerów na osiedlu Karolina

Michał Kasperczyk

8 000 zł

32

162

4

Organizacja imprez integracyjnych na osiedlach K, L, Cztery Pory Roku

Krzysztof Woźniak

10 500 zł

23

111

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 260 835 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa połączenia drogowego
ul. Młodzieżowej z parkingiem przy
al. Bielskiej

Bogdan Buczek

260 835 zł

366

2891

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 271 498 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Zadbajmy o nasze otoczenie - remont ciągu pieszego przy
ul. Dmowskiego 1-13

Grażyna Malucha

221 000 zł

290

2569

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 186 302 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Budowa parkingu przy ulicach Jaśkowickiej i Rodakowskiego

Tadeusz Kamiński,
Wiesława Gołosz

186 302 zł

304

2700

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W ( część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 242 265 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Remont chodników przy
ul. Wieniawskiego wraz
z parkingami

Anna Łodyga,
Zdzisław Banasik

235 427 zł

702

6893

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 209 359 zł

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowy koszt
zadania

Liczba głosujących

Liczba
przyznanych
 punktów

1

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza

Barbara Kańtor

209 359 zł

536

5171

* dodatkowy projekt wprowadzony na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X