Zobacz nas na Facebook Zobacz nas na Twitter Zobacz nas na Yotube

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Tychy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej RAZEM TYCHY.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skanery Tingtun Checker oraz AChecker.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Tychy
Aleja Niepodległości 49
43-100 Tychy

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • główne od al. Niepodległości – nie posiada schodów, z obu stron znajdują się podjazdy
 • dodatkowe od strony Parku Miejskiego im. Solidarności – posiada schody oraz podjazd

Do Wydziału Gospodarki Lokalowej prowadzi osobne wejście od strony zachodniej Parku Miejskiego im. Solidarności.

Do Pawilonu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego prowadzi chodnik. Wejście po schodach albo z wykorzystaniem platformy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • nad wejściem głównym znajduje się specjalny głośnik TOTUPOINT – naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • przed budynkiem są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • na parterze usytuowane jest Biuro Obsługi Klienta, przez które można przejechać na wózku,
 • po prawej stronie od wejścia głównego dostępny jest wideofon CISCO E20 – system komunikacji niewerbalnej, polegający na bezpłatnym udostępnieniu on-linie usługi tłumacza języka migowego w godzinach otwarcia urzędu,
 • na parterze znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek wyposażony jest w 3 windy, w tym jedną dostosowaną do przewożenia osób na wózkach,
 • do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada:

 • oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • oznaczeń kontrastowych,
 • pętli indukcyjnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Agnieszką Kryńską, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: 32 776 34 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
 • sposób kontaktu.

Żądanie jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X