Konsultacje z NGO

Konsultacje 11/2024

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 19 czerwca 2024 r. – 03 lipca 2024 r
 • Zasięg konsultacji: ogólnomiejski
 • Wydział/Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

  Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
  Adres: Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy

 • Formy konsultacji:
  a) pisemna na adres: Urząd Miasta, Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
  b) elektroniczna za pośrednictwem adresu strony internetowej:
 • Sposób wnoszenia uwag i opinii: Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 5 ogłoszenia. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Treść pełnego dokumentu dostępna na stronie: BIP

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X