Aktualności

III Otwarty konkurs ofert na 2020 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

I.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
II.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
III.    ochrony i promocji zdrowia
IV.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
V.    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Lista przyznanych dotacji ze sportu na 2020 rok - dodatkowy nabór

Na stronie znajduje się lista przyznanych dotacji na realizację projektów w zakresie rozwoju sportu na rok 2020

I etap konsultacji w sprawie przygotowania projektu Programu Współpracy na 2021 rok

Prezydent Miasta zaprasza wszystkich mieszkańców, szczególnie przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji przygotowania projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje przeprowadzane są w terminie od 15 czerwca do 30 września 2020 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Barona 30, 43-100 Tychy – I piętro, pokój 209 , e-mail: tel. 32 776-34-59

Uchwała nr XIII/249/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 dostępna jest na stronie https://bip.umtychy.pl/programy-ngo/11

Formularz i ogłoszenie znajdują się na stronie

 

Walne Zebrania NGO

w związku ze zmianami w terminach sprawozdawczych, mają Państwo czas do końca września, na zatwierdzenie sprawozdania. O terminach sprawozdawczych przeczytają Państwo na stronach

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X