Granty zewnętrzne

„Bank Młodych Mistrzów Sportu”.

 

Do rozdysponowania 160 tysięcy złotych. Najbliższy termin składania wniosków mija 30 czerwca 2023 roku.

Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich” obowiązujące w 2023 r.

Obecnie aplikować można w zakresie w dwóch obszarów tematycznych:
1. Profilaktyka otyłości;
2. Profilaktyka zdrowia psychicznego.

Projekt „Śląskie NOWEFIO 2021-2023”

Maksymalna kwota dotacji wynosi:

  • Do 8.000 zł na działania (lokalne inicjatywy) realizowane przez młode organizacje lub grupy nieformalne,
  • Do 6.000 zł na rozwój młodych organizacji.

Dotacje na integrację uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy