Aktualności

Otwarty konkurs ofert I na 2021 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresach:

  1. ochrony i promocji zdrowia;
  2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  6. promocji i organizacji wolontariatu


w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie NPP i NPO w roku 2021

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punków nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

Konsultacje 10/2020

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji - uchwała Rady Miasta Tychy w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy

Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Prezydent Miasta Tychy ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2021 w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Wyniki konsultacji 9/2020

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X