Dla organizacji

Jak pozyskać wolontariuszy

Organizacja, która szuka wolontariuszy, może za pośrednictwem Tyskiego Centrum Wolontariatu zamieścić swoją ofertę na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do kontaktu z animatorem Centrum. Z podmiotami, które zdecydują się na współpracę podpiszemy porozumienie o współpracy.

Oferta pracy wolontarystycznej przygotowana na naszym formularzu powinna zawierać opis stanowiska pracy wraz z zakresem obowiązków.

Zachęcamy również do przygotowywania ofert pracy zdalnej, w tym dla osób niepełnosprawnych. Organizacja może przygotować wiele ofert na różne stanowiska

Zapraszamy na spotkania i szkolenia dla organizacji oraz dla wolontariuszy. Informacje o szkoleniach będą pojawiać się na stronie aktualności Tyskiego Centrum Wolontariatu.

 

Druk do pobrania

Podstawy prawne

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat w Polsce jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ujednolicony tekst ustawy jest do pobrania z serwerów Kancelarii Sejmu RP.

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia i fundacje), instytucji publicznych (np. urzędy, biblioteki, muzea), podmiotów leczniczych, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej.

Jakie są obowiązki organizacji wobec wolontariuszy:

  • informacja o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  • zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez niego świadczeń,
  • pokrywanie kosztów podróży służbowych i diet;
  • na życzenie wolontariusza – wydanie zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, organizacja zobowiązana jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X