Konsultacje z NGO

Konsultacje 11/2021

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji:

Tytuł projektu uchwały: Uchwała Nr .../.../...Rady Miasta Tychy z dnia ... ...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie osiedli Żwaków i Suble pomiędzy ulicami: Nizinną, Chałupniczą, Lucjana Rydla, ks. Stanisława Radziejowskiego, Stoczniowców'70, Jaśkowicką i linią kolejową nr 139 w Tychach - etap I

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wyniki II etapu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy na 2022 rok

Wyniki II etapu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2022.

Konsultacje 9/2021

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy.

Konsultacje 10/2021

II etap konsultacji:

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu w dniu 21 września 2021 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2022.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X