Konsultacje 14/2022 zakończone

Prezydent Miasta Tychy informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA TYCHY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2023.

Jest to II etap konsultacji w sprawie Programu Współpracy na rok 2023

UWAGA! WYDŁUŻONY TERMIN KONSULTACJI Z POWODU ZMIAN

 

Wyniki Konsultacji:

Umieszczono na stronie BIP

W konsultacjach organizacje nie zgłosiły żadnych uwag lub opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Prezydent Miasta Tychy informuje o wydłużenie terminu trwania konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2023

Uzasadnienie:

W związku z istotnymi zmianami podczas planowania budżetu miasta mającymi wpływ na nazwy zadań w obszarach priorytetowych wprowadza się zmiany w Rozdziale 3 „Zakres przedmiotowy oraz priorytetowe zadania współpracy.”

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 14.09. 2022 r. – 7.10. 2022 r.
  2. Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy
ul. Barona 30 p. 209, 43-100 Tychy

Agata Gasz-Solik,

tel.: (32) 776 34 59, e-mail:

  1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
  • Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
  • Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  1. odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

BIP

Ogłoszenie i projekt uchwały

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X