Konsultacje 11/2023

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 4 sierpnia - 18 sierpnia 2023 roku

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

Aleksandra Spisak - Golemo

Tel./Fax.: (32) 323 22 41

Tel.: (32) 323 22 66

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1) Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.

2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

BIP

WYNIKI KONSULTACJI 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X