Konsultacje 11/2023

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tychach.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 4 sierpnia - 18 sierpnia 2023 roku

Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Adres: ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

Aleksandra Spisak - Golemo

Tel./Fax.: (32) 323 22 41

Tel.: (32) 323 22 66

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1) Uwagi i opinie dotyczące projektu należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia do dnia zakończenia konsultacji.

2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

BIP

WYNIKI KONSULTACJI 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X