Konkursy

Filtruj: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna DPS

"Prowadzenie na terenie miasta Tychy w latach 2020-2025 Domu Pomocy Spoecznej o zasięgu ponadgmninnym dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych."

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w komisji konkursowej

III Otwarty konkurs ofert na 2020 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

I.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
II.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
III.    ochrony i promocji zdrowia
IV.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
V.    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wyniki otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

Komunikat dot. otwartego konkursu ofert

KOMUNIKAT DO OTWARTEGO KONKURSU OFERTOGŁOSZONEGO W DNIU 28 LUTEGO 2020 ROKU

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2020 roku dokonany zostanie wybórofert złożonych na wspieranie zadań publicznych w roku 2020.

Dodatkowo jako organizator konkursu zastrzegam sobie prawo do zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X