Konkursy

Filtruj: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawn

Celem konkursu ofert jest wyłonienie organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej będą prowadziły na terenie miasta Tychy w 2022 roku jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także będą realizowały zadania z zakresu edukacji prawnej.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert - konkurs na 4 zakresy

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w następujących zakresach:

I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. ochrony i promocji zdrowia
III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
IV. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Odwołany otwarty konkurs ofert na realizację 2 zadań

Prezydent Miasta Tychy zawiadmia o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” w 2021 roku, ogłoszonego w dniu 25 maja 2021 roku.

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej - konkurs na 4 zakresy

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w następujących zakresach:

I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. ochrony i promocji zdrowia
III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
IV. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X