Otwarty konkurs ofert "Kibice Razem"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz.1057t.j. z dnia 2020.06.18) Prezydent Miasta Tychy ogłasza: otwarty konkurs ofert narealizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania: Prowadzenie Ośrodka „Kibice Razem”.


Opis zadania: W ramach projektu prowadzony będzie Ośrodek Kibice Razem GKS Tychy.


Cel zadania: poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych oraz wspieranie utworzonych struktur dialogu i współpracy z kibicami.

Termin, miejsce i sposób składania ofert
Ofertę, należy składać w formie pisemnej osobiściew Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, lub drogą pocztowąna adres Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy, (al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy) lub w formie dokumentu elektronicznego tj.:-podpis elektroniczny, -profil zaufany ePUAP w terminie do 12 lutego 2021r.(decyduje data wpływu). Na kopercie,w której złożona zostanie oferta lub piśmie ogólnym (w przyapdku ePUAP) należy dookreślić nawę zadania.

Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu dospraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert iramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań zwykonania tych zadań.

 

Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym:

BIP 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X