III Otwarty konkurs ofert na 2020 - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Działając na podstawie art. 11 i art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688 t.j. z dnia 2019.04.12) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

I.    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
II.    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
III.    ochrony i promocji zdrowia
IV.    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
V.    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Kompletną ofertę, należy przygotować i wysłać w ELEKTRONICZNYM GENERATORZE eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie złożyć ją osobiście do dnia 20 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Podawczym – Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Tychy (parter) przy al. Niepodległości 49, lub w formie pisemnej (poczta)  lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionego profilem zaufanym ePUAP. Oferta powinna być zaadresowana do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Treść ogłoszenia na stronie oraz w załączeniu

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X