IV edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Po raz kolejny w naszym mieście można zgłaszać pomysły do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na zadania w ramach MBO w 2021 roku to 100.000 zł. Każdy uczeń publicznej szkoły ponadpodstawowej może zgłosić projekt do kwoty 10 000 zł.

Celem Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jest przede wszystkim promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na wygląd swoich szkół i kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak praca w zespole czy planowanie.

W tegorocznej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, każda ze szkół biorących udział w projekcie, będzie miała do wykorzystania kwotę 10 000 zł.

Zgłoszenia propozycji projektu należy dokonać na aktualnym formularzu, który jest do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy oraz poniżej na stronie. Formularz wraz z listą osób popierających należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 uczniów danej szkoły. Zgodnie z tegorocznym harmonogramem nabór wniosków będzie trwał do 30 września br.

Weryfikacja projektów będzie się składała z dwóch etapów. W pierwszym dyrekcja danej szkoły dokona weryfikacji złożonych projektów pod względem uznania celowości, zgodności ze statutem szkoły oraz możliwości realizacji. W drugim Komisja Konsultacyjna złożona z dyrekcji szkoły, nauczyciela, przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego, nie będących autorami projektów, dokona weryfikacji projektów pod względem oceny formalnej. Następnie projekty zostaną poddane pod głosowanie.

Projekty, które zostaną wybrane do realizacji w 2021 roku, nie będą mogły zostać zrealizowane w przypadku wystąpienia/powstania trudności z dostosowaniem ich do obostrzeń wynikających z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

Szczegółowe informacje dotyczące Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2021, w tym zasady głosowania znajdują się w regulaminie.

 

BIP

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X