Listy projektów BO 2025 po spotkaniach z mieszkańcami

Zakończyliśmy etap spotkań z mieszkańcami, którzy złożyli wnioski do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok i zgodnie z zapisami § 4 pkt 16 Uchwały nr XLIII/806/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy  poniżej publikujemy listę zadań po weryfikacji.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom, którzy poświęcili swój wolny czas i przyszli na zorganizowane spotkania. Dziękujemy również tym mieszkańcom, którzy byli z nami w kontakcie telefonicznym i mailowym.

Okręg

Tytuł projektu nadany przez autora

Tytuł projektu na liście do głosowania

Szacunkowy koszt zadania

Czy projekt weźmie udział w głosowaniu

Wilkowyje

Kulturalne Wilkowyje

Kulturalne Wilkowyje

25 000 zł

TAK

Wilkowyje

Ruszaj się - dla serca, ciała i umysłu

Aerobik i joga na Wilkowyjach

34 360 zł

TAK

Wilkowyje

Rowerowy rajd szlakiem Wilków

-

-

NIE

Wilkowyje

Montaż defibrylatora AED na stojaku w okolicy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów / Klubu Wilkowyje MCK

AED ratuje życie montaż  defibrylatorów

300 000 zł

TAK

Połączenie projektów -  projekt dot. całego miasta

Wilkowyje

Śląska godka

Śląska godka - cykl spotkań o języku śląskim

12 000 zł

TAK

Wilkowyje

Choinka na Wilkowyjach

-

-

Rezygnacja autora

Wilkowyje

Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje

Półkolonie letnie dla dzieci na Wilkowyje

92 000 zł

TAK

Wilkowyje

Festyn Pożegnanie wakacji 2025

Festyn Pożegnanie wakacji

50 000 zł

TAK

Wilkowyje

Dzień seniora

Dzień Seniora na Wilkowyjach

15 000 zł

TAK

Mąkołowiec, Koźlina

Integracyjne warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców dzielnicy Mąkołowiec

Integracyjne warsztaty rękodzielnicze na Mąkoło

15 000 zł

TAK

Mąkołowiec, Koźlina

Zajęcia zdrowy kręgosłup dla dorosłych

Zajęcia zdrowy kręgosłup dla dorosłych

13 500

TAK

Mąkołowiec, Koźlina

Zajęcia korekcyjne dla dzieci

-

-

NIE

Mąkołowiec, Koźlina

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

24 000 zł

TAK

Mąkołowiec, Koźlina

Festyn na Mąkołowcu

Festyn na Mąkołowcu

35 000 zł

TAK

Mąkołowiec, Koźlina

Spotkanie integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu

Dzień Seniora na Mąkołowcu

15 000 zł

TAK

Mąkołowiec, Koźlina

Budowa flowparku przy ul. Gilów

-

-

NIE

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Wiązy na Wiązowej

Wiązy na Wiązowej

20 400 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Dzień sąsiada

Dzień gier i zabaw dla dzieci przy ul. Wiązowej

15 000 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Czułowski sabat

Czułowski sabat

15 000 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Poidełko z wodą dla ludzi i zwierząt przy ul. Wiązowej

-

-

NIE

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Elektroniczny rozkład jazy autobusów (na przystanku Czułów Astrów)

-

-

Rezygnacja autora

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Dzień Seniora

Dzień Seniora na Czułowie

15 000 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Festyn na Czułowie

Festyn na Czułowie

45 000 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Aktywny Czułów – inwestujemy w sportową przyszłość z UKS Czułowianka Tychy

Zakup przenośnych bramek piłkarskich dla dzielnicy Czułów

18 460 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

II edycja organizacja warsztatów wokalno instrumentalnych wraz z koncertem finałowym Czułów

Koncert chóru, orkiestry kameralnej oraz solistów dla mieszkańców

28 000 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Doposażenie placu zabaw oraz terenu przy budynkach na ul. Katowickiej „Osada”

Doposażenie placu zabaw przy ul. Katowickiej 223 -237

193 628 zł

TAK

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Oświetlenie siłowni plenerowej przy ul. Tulipanów

-

-

NIE

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec

Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec

22 500 zł

TAK

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Dzień Sportu w dzielnicy Wartogłowiec

Dzień Sportu w dzielnicy Wartogłowiec

4 300 zł

TAK

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

22 500 zł

TAK

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

12 000 zł

TAK

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

15 000 zł

TAK

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

18 000 zł

TAK

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

36 549 zł

TAK

(połączenie projektów)

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec

Tyskie Mikołajki

30 000 zł

TAK

Połączenie projektów -  projekt dot. całego miasta

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych w terenie

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

36 549 zł

TAK

(połączenie projektów)

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Festyn w JUWe

Festyn w dzielnicy JUWe

36 000 zł

TAK 

(połączenie projektów)

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Półkolonie letnie i zimowe

Półkolonie zimowe i letnie w Urbanowicach

115 000 zł

TAK

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Rodzinna Majówka w JUWe

Festyn w dzielnicy JUWe

36 000 zł

 TAK

(połączenie projektów)

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Dni seniora w JUWe

Dzień Seniora w JUWe

12 000 zł

TAK

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Budowa zaplecza boiska wielofunkcyjnego

Budowa altany przy boisku przy ul. Sportowej

130 000 zł

TAK

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Wyrównanie i umocnienie ulicy Ułańskiej

-

-

NIE

Projekt realizowany w ramach zadań MZUiM

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Skatepark w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

-

-

NIE

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Oświetlenie miniparku przy ul. Jaroszowickiej 100 oraz budowa chodnika do altany

Budowa chodnika, oświetlenia oraz odwodnienie placu zabaw przy ul. Jaroszowickiej 100

110 000 zł

TAK

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Zielone JUWe nasadzenia drzew przy ul. Oświęcimskiej

-

-

NIE

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Wiata przystankowa Urbanowice Sklep

Wiata przystankowa Urbanowice Sklep

27 000 zł

TAK

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Miłej i Pogodnej

-

-

NIE

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Nakładka asfaltowa ulicy Barwnej wraz z budową koszy na śmieci zlokalizowanych blisko lasu

-

-

NIE

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Animacje z Bebokami przy ul. Cielmickiej

Zabawa plenerowa z Bebokami

26 000 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Wybrukowanie miejsca pod trybuną na boisku LKS Ogrodnik

Wybrukowanie miejsca pod trybuną na boisku LKS Ogrodnik

34 000 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Zakup piłkochwytów na boisko wielofunkcyjne w Cielmicach

Zakup piłkochwytów na boisko wielofunkcyjne w Cielmicach

12 000 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Biesiada Sobótkowa

Biesiada Sobótkowa

22 500 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Uszycie i zakup śląskich strojów ludowych

-

-

NIE

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców Cielmic

Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców Cielmic

15 000 zł

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Zajęcia sportowe dla mieszkańców Cielmic

Zumba dla mieszkańców Cielmic

9 000 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci

24 000 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy

Nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy

45 500 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Piknik w stylu country

Piknik w stylu country

27 000 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Zajęcia sportowe dla mieszkańców Cielmic pod okiem trenera

Zajęcia zdrowego kręgosłupa dla mieszkańców Cielmic

11 500 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Zabawa karnawałowa w stylu lat 80

Zabawa karnawałowa w stylu lat 80

15 000 zł

TAK

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Cykl 2 spektakli teatralnych w Cielmicach

-

-

NIE

Glinka, Suble

Remont ul. Nizinnej od nr 1 do skrzyżowania z ul. Borową

Remont ul. Nizinnej od nr 1 do skrzyżowania z ul. Borową

90 000 zł

TAK

Glinka, Suble

Zagospodarowanie  terenu przy przystanku Suble – działki wraz z budową chodnika

Zagospodarowanie terenu przy przystanku Suble – działki

64 000 zł

TAK

Glinka, Suble

Rozbudowa placu zabaw w Parku Suble przy ul. Żwakowskiej/Husarii Polskiej

-

-

NIE

Glinka, Suble

Dzień seniora na Glince i Sublach

Dzień seniora dla mieszkańców  Glinki i Suble

15 000 zł

TAK

Glinka, Suble

Dzień taty w Parku Suble

-

-

NIE

Glinka, Suble

Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach

Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach

11 500 zł

TAK

Glinka, Suble

Integracyjny Rajd Rowerowy Glinka - Suble

-

-

NIE

Glinka, Suble

Zakup i montaż koszy na śmieci na ul. Borowej

Montaż koszy na śmieci na ul. Borowej

12 000 zł

TAK

Żwaków

Warsztaty taneczne na Żwakowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Hip hop dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie

4 500 zł

TAK

Żwaków

Nordic Walking dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Nordic Walking dla dzieci, młodzieży i dorosłych

3 000 zł

TAK

Żwaków

Fitness, aerobik i zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie

Aerobik i zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie

4 000 zł

TAK

Żwaków

Bal karnawałowy dla dzieci na Żwakowie

-

-

NIE

Żwaków

Dzień seniora na Żwakowie

Dzień Seniora na Żwakowie

15 000 zł

TAK

Żwaków

Plenerowe animacje dla dzieci

Plenerowe animacje dla dzieci

12 000 zł

TAK

Żwaków

Warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie

Warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie

24 000 zł

TAK

Żwaków

Zimowe półkolonie dla dzieci na Żwakowie

-

-

NIE

Żwaków

Bajkowe kino plenerowe na Żwakowie

Bajkowe kino plenerowe na Żwakowie

10 000 zł

TAK

Żwaków

Żwakowski Park Kieszonkowy – zagospodarowanie terenu przy ulicy Zgody

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody

85 000 zł

TAK

Żwaków

Montaż defibrylatora AED na stojaku przy kościele pw. Ducha Świętego

-

-

Rezygnacja autora

Żwaków

Budowa chodnika od wiat śmietnikowych przy ul. Jaśkowickiej 41 do parkingu Netto

-

-

NIE

Stare Tychy

Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. J. Wieczorka

-

-

NIE

Projekt realizowany w ramach zadań MZUiM

Stare Tychy

Przebudowa skrzyżowania obok SP 1 na Rondo

-

-

NIE

Stare Tychy

Półkolonie zimowe dla dzieci

Półkolonie zimowe dla dzieci

23 000 zł

TAK

Stare Tychy

Starotyskie animacje dla dzieci

Starotyskie animacje dla dzieci

12 000 zł

TAK

Stare Tychy

Starotyski Festyn

Starotyski Festyn

75 000 zł

TAK

Stare Tychy

Starotyski Dzień seniora

Starotyski Dzień seniora

15 000 zł

TAK

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ul. Paprocańskiej (od klasztoru OFM do Pętli Paprocany)

-

-

Rezygnacja autora

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców os. Paprocany

Zajęcia ruchowe dla mieszkańców okręgu

14 323 zł

TAK

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Rozmowy o zdrowiu z lekarzem

Rozmowy o zdrowiu

6 000 zł

TAK

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Poszerzenie chodnika o 40 cm na długości 60 m oraz z przedłużeniem chodnika istniejącego o szerokości 160 cm przy ul. Sikorskiego

Remont chodnika przy ul. Paprocańskiej 193 – 201

26 000 zł

TAK

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Wymiana dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Sikorskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Jemiołową i zjazd na ul. Paprocańską

-

-

Rezygnacja autora

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Dzień Seniora w dzielnicy Paprocany

-

-

Rezygnacja autora

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Remont chodnika przy Jagiełły 7-33 oraz 8 - 18

Remont chodnika przy Jagiełły 7 -33 oraz 8 - 18

185 000 zł

TAK

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Mikołajki w dzielnicy Paprocany

Tyskie Mikołajki

30 000 zł

TAK

Połączenie projektów -  projekt dot. całego miasta

Osiedle A

Renowacja pomnika murarki na placu św. Anny / ul. Andresa

Renowacja pomnika Murarki na osiedlu A

65 000 zł

TAK

Osiedle A

Remont i rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9,12,14

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Arkadowa 9a  i ul. Andersa 12a-14a

90 000 zł

TAK

Osiedle A

Wesołe dzieciaki – cykl warsztatów dla dzieci z osiedla A

Wesołe dzieciaki – cykl warsztatów dla dzieci z osiedla A

42 000 zł

TAK

Osiedle A

Cykl koncertów – Cztery Pory Roku

Cykl koncertów – Cztery Pory Roku

17 500 zł

TAK

Osiedle A

Osiedlowy dzień seniora

Osiedlowy Dzień Seniora

12 000 zł

TAK

Osiedle B

Wymiana wiaty śmietnikowej

-

-

Rezygnacja autora

Osiedle B

Budowa wiaty śmietnikowej dla 4 wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Bibliotecznej 8- 18, ul. Budowlanych 10 – 12, ul. Bukowej 3, ul. Bukowa 5

-

-

NIE

Osiedle B

„ekoLOGICZNY tryb życia” – piknik rodzinny dotyczący tematyki zdrowego trybu życia i ruchu oraz dbałości o jakość jedzenia oraz ekologię

Piknik rodzinny na os. B

26 000 zł

TAK

Osiedle B

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bibliotecznej 31 - 33

Remont schodów oraz montaż latarni przy ul. Bibliotecznej 31 – 33

70 000 zł

TAK

Osiedle B

Zielony Parking – rewitalizacja placu przy ul. Bohaterów Warszawy i Brzozowej w Tychach

-

-

NIE

Osiedle B

Remont i rozbudowa wiaty śmietnikowej ul. Budowlanych – ul. Braterska – ul. Batorego

Remont i rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych, ul. Braterskiej  i ul. Batorego

180 000 zł

TAK

Osiedle B

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5, ul. Budowlanych 10 - 12

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5 i ul. Budowlanych 10 - 12

80 000 zł

TAK

Osiedle B

Aktywni 50 + zajęcia prozdrowotne

Aktywni 50 + zajęcia prozdrowotne

17 200 zł

TAK

Balbina

Zimowe półkolonie na sportowo – osiedle Balbina

Zimowe półkolonie dla dzieci – osiedle Balbina

23 000 zł

TAK

Balbina

Letnie półkolonie na sportowo – osiedle Balbina

Letnie półkolonie dla dzieci - osiedle Balbina

92 000 zł

TAK

Balbina

Judo Kids – bezpłatne zajęcia judo dla dzieci

Zajęcia judo dla dzieci

13 300 zł

TAK

Balbina

Summer Boot Camp – bezpłatne warsztaty samoobrony dla dzieci

Summer Boot Camp –warsztaty samoobrony dla dzieci

44 000 zł

TAK

Osiedle C

Kieszonkowy ogród przy al. Niepodległości 34 - 38

Kieszonkowy ogród przy al. Niepodległości 34 - 38

83 000 zł

TAK

Osiedle C

Czas na bezpieczną podróż i poprawa estetyki na osiedlu C

Montaż wiaty autobusowej przy ul. Cyganerii

19 750 zł

TAK

Osiedle C

Poprawa estetyki na osiedlu C

Modernizacja wiaty śmietnikowej przy ul. Czechowa 5 - 7

34 000 zł

TAK

Osiedle C

Naprawa nawierzchni chodnika, mała architektura, zieleń

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Czereśniową, ul. Cienistą oraz ul. Czarneckiego

150 000 zł

TAK

Osiedle C

Budowa nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Cyganerii 24

Budowa wiaty śmietnikowej oraz nasadzenia przy ul. Cyganerii 24

211 314 zł

TAK

Osiedle C

Budowa wiaty śmietnikowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Czereśniowej / Czarneckiego

Budowa wiaty śmietnikowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Czereśniowej  i ul. Czarneckiego

211 314 zł

TAK

Osiedle C

Modernizacja placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza

-

-

Rezygnacja autora

Osiedle C

Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza

Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza

192 000 zł

TAK

Osiedle D, G

Budowa altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Dębowej 48

Rezygnacja autora

Osiedle D, G

Remont parkingu przy Sportowej Szkole nr 19

Remont parkingu przy SP nr 19 przy al. Niepodległości 190

242 000 zł

TAK

Osiedle D, G

Nasadzenia dębowych szpalerów wzdłuż ul. Dębowej

Nasadzenia dębów przy ul. Dębowej

42 000 zł

TAK

Osiedle D, G

Zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina

Zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina

200 000 zł

TAK

Osiedle E

Wymiana nawierzchni ulicy Estetycznej i fragmentu ulicy Elfów oraz zagospodarowanie terenów zielonych

Remont nawierzchni ul. Estetycznej i fragmentu ul. Elfów

130 000 zł

TAK

Osiedle E

Budowa altany śmietnikowej na podwórku przy ul. Edisona, Elfów i Edukacji

Budowa wiaty śmietnikowej na przy ul. Edisona, ul. Elfów i ul. Edukacji

189 179 zł

TAK

Osiedle E

Altany Marzeń Dobro kultury Współczesnej

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Grota Roweckiego 31 i ul. Einsteina 7

134 000 zł

TAK

Osiedle E

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Grota Roweckiego 12 - 20

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Grota Roweckiego 12 - 20

189 179 zł

TAK

Osiedle E

Miejska Akademia Atletyki

Miejska Akademia Atletyki

80 000 zł

TAK

Osiedle E

Graffiti Kultura Sport – festyn sportowy

Graffiti Kultura Sport – festyn sportowy

43 179 zł

TAK

Osiedle E

Nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulicy Grota - Roweckiego

Nasadzenia drzew wzdłuż ul. Grota - Roweckiego

100 000 zł

TAK

Osiedle E

Ład i porządek budowa panelowej wiaty śmietnikowej i chodnika oraz doposażenie placu zabaw o nowe urządzenie zabawowe na podwórku przy ul. Edukacji 52 - 68

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Edukacji 52 - 68

168 000 zł

TAK

Osiedle E

Remont nawierzchni drogi przy ul. Elfów 41 - 47

Remont nawierzchni drogi przy ul. Elfów 41 - 47

168 000 zł

TAK

Osiedle E

Piknik rodzinny

Piknik Rodzinny na osiedlu E

16 000 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Letnie półkolonie integracyjne

Letnie półkolonie integracyjne dla dzieci w ZSS 8

23 000 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Zimowe półkolonie integracyjne

Zimowe półkolonie integracyjne dla dzieci w ZSS 8

20 800 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulic Wyszyńskiego i Wejchertów

-

-

NIE

Osiedle F, Zawiść

Zagospodarowanie terenu zielonego przy bloku  Wyszyńskiego 6-12

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-12

122 000 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Remont nawierzchni dwóch odcinków chodników przy ul. Filaretów w Tychach

Remont chodnika przy ul. Filaretów 36 - 42

140 000 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Wymiana opraw oświetleniowych na słupach przy ul. Wejchertów 19

Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Wejchertów 19

11 150 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Samoobrona dla dorosłych i dzieci

Samoobrona dla dorosłych i dzieci

71 230 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Aerobik i joga dla dorosłych

Aerobik i joga dla dorosłych

19 010 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Zajęcia taneczne dla dzieci

Zajęcia taneczne dla dzieci

10 500 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Półkolonie zimowe

Półkolonie zimowe w SP 18

43 650 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Budowa placu zabaw z elementami street work outu

-

-

NIE

Osiedle F, Zawiść

Warsztaty gimnastyczne – zdrowy kręgosłup

Warsztaty gimnastyczne – zdrowy kręgosłup

16 650 zł

TAK

Osiedle F, Zawiść

Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej

Budowa nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Fitelberga 55-61

143 000 zł

TAK

Osiedle H, Ł

Remont chodników pomiędzy budynkiem Żwakowska 17 – 21 a Szkołą podstawową nr 22

Budowa chodników przy ul. Żwakowskiej 17-21 a SP 22

261 000 zł

TAK

Osiedle H, Ł

Zumba na osiedlu H

Zumba na osiedlu H

3 150 zł

TAK

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Integracyjny Rajd Rowerowy Karolinki

-

-

NIE

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Wielofunkcyjne boisko na Czterech Porach Roku

-

-

NIE

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Boisko przy ul. Legionów Polskich 19

-

-

NIE

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

„Przyjdź i odpocznij”

Ławki i kosz przy skrzyżowaniu al. Bielskiej z ul. Sikorskiego

50 000 zł

TAK

Osiedla M, U

Remont nawierzchni ul. Moniuszki (odcinek od ul. Młodzieżowej do ul. Mozarta)

Remont ul. Moniuszki  od ul. Młodzieżowej do ul. Mozarta

215 088 zł

TAK

Osiedla M, U

Remont nawierzchni drogi, parkingu, chodnika ul. Ujejskiego 38-46

Remont nawierzchni drogi i chodnika przy ul. Ujejskiego 38-46

180 000 zł

 TAK

Osiedla M, U

Remont nawierzchni drogi, parkingu, chodnika ul. Ujejskiego 3-11

-

-

Rezygnacja autora

Osiedla N, O

Remont nawierzchni odcinka ul. Orzeszkowej 5-13 w Tychach

Remont ul. Orzeszkowej 5-13

70 000 zł

TAK

Osiedla N, O

Budowa altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Piłsudskiego 55-61 w Tychach

Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 55-61 

161 500 zł

TAK

Osiedla N, O

Montaż nowych lamp i ławek oraz betonowych koszy w rejonie ul. Orzeszkowej 5-13 w Tychach

-

-

Rezygnacja autora

Osiedla N, O

Wakacyjna frajda – półkolonie dla dzieci

Wakacyjna frajda - półkolonie dla dzieci w SP 35

92 000 zł

TAK

Osiedle R

Urządzenie placu zabaw z zielenią

-

-

Rezygnacja autora

Osiedle R

Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta 28 - 36

Remont ul. Reymonta 28 - 36

100 000 zł

TAK

Osiedle R

Remont drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta 62 - 70

Remont zatok parkingowych przy ul. Reymonta 62 - 70

71 602 zł

TAK

Osiedle R

Montaż defibrylatora AED na stojaku na osiedlu R

-

-

Rezygnacja autora

Osiedle R

Wymiana ławek i koszy na śmieci w ciągu pieszo – rowerowym ul. Jaśkowickiej

Wymiana ławek i koszy na śmieci przy ul. Jaśkowickiej

16 602 zł

TAK

Osiedle R

Remont chodnika przy ul. Skalnej, wzdłuż elewacji południowej budynku przy ul. Reymonta 17

-

-

Rezygnacja autora

Osiedle R

Wybudowanie nowej wiaty śmietnikowej, w miejsce istniejącej zlokalizowanej przy ul. Rodakowskiego 5-7, 9 - 17, 19 - 29

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 5 – 23

155 000 zł

TAK

Osiedle R

Remont zatoczek parkingowych, zlokalizowanych na działce nr 2740/20 na wprost ul. Wł. Reymonta 5 i 27

-

-

Rezygnacja autora

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Festyn rodzinny: kolorowy świat

Festyn rodzinny na osiedlu T

45 000 zł

TAK 

(połączenie projektów)

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Remont ul. Turkusowej

Remont ul. Turkusowej

204 597 zł

TAK

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Bezpieczne dojście do szkoły i Przedszkola

Remont chodnika prowadzącego do SP 7 i Przedszkola 17

194 000 zł

TAK

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Plenerowe animacje dla dzieci

Plenerowe animacje dla dzieci

12 000 zł

TAK

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci

24 000 zł

TAK

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Festyn rodzinny

Festyn rodzinny na osiedlu T

45 000 zł

TAK 

(połączenie projektów)

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Zagospodarowanie terenu przy ul. Tołstoja i Sikorskiego, teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i SP nr 7 „Skwer rodzinny”

Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy SP7 a Przedszkolem 17

110 000 zł

TAK

Osiedla Z, Z1

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14 od strony ul. Targiela

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14

24 000 zł

TAK

Osiedla Z, Z1

Gimnastyka dla Seniora z elementami rehabilitacji na osiedlu Z

Gimnastyka dla seniorów

12 800 zł

TAK

Osiedla Z, Z1

Ćwiczymy jogę na osiedlu Z

Ćwiczymy jogę na osiedlu Z

12 800 zł

TAK

Osiedla Z, Z1

Kwiatowy Ogród Zuzanny

-

-

NIE

Osiedla Z, Z1

Festyn dla mieszkańców

Festyn na osiedlu Z

55 531 zł

TAK 

(połączenie projektów)

Osiedla Z, Z1

Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 26-14 od strony ul. Zaręby

Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 14 - 26

18 000 zł

TAK

Osiedla Z, Z1

Wycieczka autokarowa dla seniorów do Mosznej „Zwiedzanie zamku”

-

-

NIE

Osiedla Z, Z1

Wycieczka autokarowa dla mieszkańców osiedla Z do Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki

-

-

NIE

Osiedla Z, Z1

Remont ul. Zelwerowicza 14-26

Remont ul. Zelwerowicza 14-26

50 000 zł

TAK

Osiedla Z, Z1

Remont ulicy Zaręby 34 - 66

-

-

NIE

Projekt realizowany w ramach zadań MZUiM

Osiedla Z, Z1

Mikołajki dla dzieci

Tyskie Mikołajki

30 000 zł

TAK

Połączenie projektów -  projekt dot. całego miasta

Osiedla Z, Z1

Festyn rodzinny

Festyn na osiedlu Z

55 531 zł

TAK 

(połączenie projektów)

Osiedla Z, Z1

Plenerowe animacje dla dzieci

Plenerowe animacje dla dzieci

12 000 zł

TAK

Typ projektu

Tytuł projektu nadany przez autora

Tytuł projektu na liście do głosowania

Szacunkowy koszt zadania

Czy projekt weźmie udział w głosowaniu

Ogólnomiejski

Zagospodarowanie i modernizacja terenu Szkoły Podstawowej nr 40 z oddziałami integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach

Zagospodarowanie terenu SP40 przy ul. Zgrzebnioka 45

395 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości

Doposażenie placu zabaw przy SP 13 przy al. Niepodległości 108

180 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Młode Talenty – XXXIII edycja

Młode Talenty – XXXIII edycja

40 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Ze szkolnego boiska na arenę międzynarodową

Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształącym przy ul. Korczaka 6

362 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Patio – zagospodarowanie miejsca do rekreacji

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Rewitalizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tychach – budowa bieżni sportowej do sprintów

Budowa bieżni do sprintów przy SP  7 przy ul. Tołstoja 1

280 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Montaż wiaty rowerowej przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach

Montaż wiaty rowerowej przy ZS 4 przy al. Bielskiej 100

120 000

TAK

Ogólnomiejski

Remont nawierzchni drogowej parkingu przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach

Remont parkingu przy ZS 4 przy al. Bielskiej 100

450 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Smart PLAC- naklejany plac zabaw przy SP 36

Naklejany plac zabaw przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a 18

34 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Przez Himalaje do gwiazd – mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 w Tychach. Projekt ucznia

Mural na elewacji SP 24 przy ul. Pogodnej

100 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Wiata na rowery i hulajnogi przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach

Wiata na rowery i hulajnogi przy SP 17 przy ul. Begonii 5

121 440 zł

TAK

Ogólnomiejski

Nowy plac zabaw przy SP 1

Nowy plac zabaw przy SP 1 przy pl.  Wolności 4

238 700 zł

TAK

Ogólnomiejski

Obchody 140-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II z nadaniem sztandaru

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Miasteczko ruchu drogowego

Miasteczko rowerowe i gry podwórkowe przy SP 3 przy ul. Wojska Polskiego  10

255 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Budowa wybiegu dla psów przy al. Bielskiej / ul. Czystej

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Wakacyjna Szkoła ninja

Wakacyjna Szkoła ninja

3 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

AED ratuje życie

AED ratuje życie montaż  defibrylatorów

300 000 zł

TAK (połączenie projektów)

Ogólnomiejski

Twoja wirtualna biblioteka

Twoja wirtualna biblioteka

80 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Kładka dla pieszych nad ulicą Piłsudskiego

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Międzypokoleniowa integracja – Senior A i B (Aktywny fizycznie i Bezpieczny w sieci)

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Aerobik i zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Aerobik i zumba dla mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną

2 500 zł

TAK

Ogólnomiejski

Budowa kortów tenisowych w parku osiedlowym na Starych Tychach

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Tyski Festiwal Nauki

Tyski Festiwal Zdrowia

120 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Ścianki do gry w tenisa, Naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznych, Paprocany – stadion lekkoatletyczny obok boisk sportowych(…)

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Park linowy w Parku Górniczym

Tyrolka w Parku Górniczym

80 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Miasteczko Ruchu Drogowego przy Potoku Tyskim

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Kwiaty na Paprocanach. Nasadzenia krzewów kwitnących na terenie OW Paprocany

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Zakup 10 defibrylatorów

AED ratuje życie montaż  defibrylatorów

300 000 zł

TAK (połączenie projektów)

Ogólnomiejski

Plac zabaw dla psów (na osiedlu D)

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Montaż stojaków rowerowych w Parku Suble oraz przy siłowni plenerowej

Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw i siłowni w Parku Suble

10 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Montaż defibrylatorów AED na stojaku w Parku Suble

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Montaż defibrylatorów AED na stojaku w Parku Jaworek

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Kastracja i czipowanie dla psów i kotów właścicielskich – mieszkańców Tychów

Kastracja i czipowanie dla właścicielskich psów i kotów

100 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Budowa wybiegu dla psów

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w Parku Jaworek

Doposażenie placu zabaw w Parku Jaworek

145 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Pumptrack modułowy w Parku Jaworek

-

-

NIE

Glinka, Suble

Doposażenie placu zabaw na Sublach przy ul. Stoczniowców

Doposażenie placu zabaw na Sublach przy ul. Stoczniowców

90 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Budowa chodnika i drogi rowerowej przy Jeziorze Paprocańskim - odcinek południowy

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Budowa chodnika i drogi rowerowej przy Jeziorze Paprocańskim - odcinek północny

-

-

NIE

Ogólnomiejski

OFF-ICE Park

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Kryte boiska w Tychach ogólnodostępne

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Stop przemocy w rodzinie

Organizacja konferencji i warsztatów „Stop przemocy”

92 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Tychy kontra depresja

Organizacja konferencji „Tychy kontra depresja”.

64 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych

Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych

14 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Śladami Kossaków

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Rewitalizacja boiska obok Potoku Tyskiego i ul. Damrota

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Wieczór wspomnień i integracja emerytów / członków stowarzyszenia Koło Seniorów Maluch 126p dla uczczenia 50-lecia zejścia z linii montażowej w Tychach samochodu małolitrażowego PF 126

Maluch 126p – w  wywiadach i wspomieniach

24 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

10 ławeczek na 10-lecie Tyskiej Rady Seniorów – ŁAWECZKI SOLIDARNOŚCIOWE – ławki przyjazne dla osób starszych i niepełnosprawnych na wózki inwalidzkie, wózki dziecięce

Ławki integracyjne dla wszystkich

300 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty ceramiczne dla dorosłych

17 400 zł

TAK

Ogólnomiejski

Podłoga taneczna na terenie OW Paprocany

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Całoroczne warsztaty taneczne dla tyskich seniorów

Całoroczne warsztaty taneczne dla tyskich seniorów

27 800 zł

TAK

Ogólnomiejski

Warsztaty Extreme City – Tychy 2025

Warsztaty Extreme City

16 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Nightskating – nocny przejazd na rolkach ulicami Tychów

Nightskating – nocny przejazd na rolkach ulicami Tychów

6 500 zł

TAK

Ogólnomiejski

Podwyższenie przejść na ulicy Żwakowskiej przy istniejących azylach

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Rodzinny piknik średniowieczny

Rodzinny piknik średniowieczny

38 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej obok Kaplicy przedpogrzebowej

-

-

NIE

Projekt realizowany w ramach zadań MZUiM

Ogólnomiejski

Dzień Dziecka na Paprocanach

Dzień Dziecka na Paprocanach

67 000 zł

TAK

Ogólnomiejski

Nowa nawierzchnia chodników w parku ulic Sikorskiego i Tołstoja pomiędzy Przedszkolem 17 a Szkołą Podstawową nr 7

-

-

NIE

Ogólnomiejski

Montaż huśtawek dla dzieci niepełnosprawnych na placach zabaw w każdym osiedlu

Montaż huśtawek dla dzieci z niepełnosprawnościami

420 000 zł

TAK

Zgodnie z zapisami § 4 pkt. 17 Uchwała nr XLIII/806/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości powyższej listy projektów - autorom, których projekty zostały negatywnie ocenione przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta. Po zasięgnięciu opinii członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego zgodnie z kompetencjami, Prezydent Miasta ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście do głosowania. W terminie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania odwołań Prezydent Miasta informuje pisemnie autorów projektów o sposobie rozpatrzenia odwołania. Wynik odwołania jest ostateczny. Odwołanie składa się na formularzu, który jest załącznikiem nr 4 do Zarządzenie nr 0050/24/2024 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 styczeń 2024 r. w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w mieście Tychy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X