Wstępna weryfikacja wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.

 Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 8 Uchwały nr XLIII/806/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy poniżej publikujemy informację z opiniowania propozycji złożonych projektów.

Tytuł
projektu
Miejsce
realizacji
Autor Zaproponowany
koszt
zadania
Wstępna opinia i
uwagi do projektu

Kulturalne Wilkowyje

Wilkowyje

Bartecka – Grochla Renata

25 000 zł

Pozytywna - Wydarzenia będą obywać się na terenie MCK

Ruszaj się - dla serca, ciała i umysłu

Wilkowyje

Bartecka – Grochla Renata

31 800 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 34 360 zł

Rowerowy rajd szlakiem Wilków

Wilkowyje

Kasperczyk Michał

10 000 zł

Projekt nie spełniający wymogów formalnych.

Montaż defibrylatora AED na stojaku w okolicy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów / Klubu Wilkowyje MCK

Wilkowyje

Łochowska – Piotrowicz Magdalena

12 500 zł

Pozytywna – zmiana zakresu, zwiększenie kwoty do 300 000 zł.

Propozycja połączenia z projektem ogólnomiejskim

Śląska godka

Wilkowyje

Owczarek Magdalena

5 000 zł

Pozytywna –zmiana zakresu zadania, zwiększenie kwoty: 12 000 zł

Choinka na Wilkowyjach

Wilkowyje

Ponińska – Owczarek Krystyna

2 000 zł

Pozytywna wybór jednego wariantu, zwiększenie kwoty do max 45 000

Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Porszke Paweł

60 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 92 000 zł

Festyn Pożegnanie wakacji 2025

Wilkowyje

Stencel Magdalena

50 000 zł

Pozytywna

Dzień seniora

Wilkowyje

Stencel Magdalena

15 000 zł

Pozytywna

Integracyjne warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców dzielnicy Mąkołowiec

Mąkołowiec, Koźlina

Cyrnal Eliza

10 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Zajęcia zdrowy kręgosłup dla dorosłych

Mąkołowiec, Koźlina

Dudek – Gołaszewska Karolina

15 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie kwoty: 13 500 zł

Zajęcia korekcyjne dla dzieci

Mąkołowiec, Koźlina

Dudek – Gołaszewska Karolina

15 000 zł

Negatywna

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Mąkołowiec, Koźlina

Król Arkadiusz

18 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 24 000 zł

Festyn na Mąkołowcu

Mąkołowiec, Koźlina

Sobociński Sławomir

15 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 35 000 zł

Spotkanie integracyjne dla seniorów na Mąkołowcu

Mąkołowiec, Koźlina

Sobociński Sławomir

10 000 zł

Pozytywna –zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Budowa flowparku przy ul. Gilów

Mąkołowiec, Koźlina

Wojtal Dariusz

93 269 zł

Wstępnie negatywna

Wiązy na Wiązowej

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Gnela Jadwiga

30 000 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty do 20 400 zł

Dzień sąsiada

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Gnela Jadwiga

30 000 zł

Pozytywna połączenie z projektem „Festynem na Czułowie” i zwiększenie kwoty: 45 000 zł

Czułowski sabat

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Gnela Jadwiga

10 000 zł

Pozytywna

Poidełko z wodą dla ludzi i zwierząt przy ul. Wiązowej

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Gnela Jakub

35 000 zł

Negatywna

Elektroniczny rozkład jazy autobusów (na przystanku Czułów Astrów)

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Gnela Jakub

45 000 zł

Rezygnacja autora

Dzień Seniora

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Krzemień Teresa

10 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Festyn na Czułowie

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Krzemień Teresa

35 000 zł

Pozytywna, połączenie z projektem „Dniem sąsiada” i zwiększenie kwoty: 45 000 zł

Aktywny Czułów – inwestujemy w sportową przyszłość z UKS Czułowianka Tychy

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Małek Janusz

16 160 zł

Pozytywna zwiększenie kwoty: 18 460 zł

II edycja organizacja warsztatów wokalno instrumentalnych wraz z koncertem finałowym Czułów

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Maroszek Zbigniew

32 000 zł

Pozytywna, zmniejszenie zakresu do organizacji jednego koncertu, zmniejszenie kwoty:  28 000 zł

Doposażenie placu zabaw oraz terenu przy budynkach na ul. Katowickiej „Osada”

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Szczygieł Dominika, Gardias Monika

193 628 zł

Wstępnie pozytywna

Oświetlenie siłowni plenerowej przy ul. Tulipanów

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

Turek Alicja

81 000 zł

Negatywna

Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz

22 500 zł

Pozytywna

Dzień Sportu w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz, Guzierowicz Agata

4 200 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 4 300 zł

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz

48 000 zł

Pozytywna

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz

7 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 12 000 zł

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz,  Skapczyk Anita

7 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz

16 300 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 18 000 zł

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz

24 000 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych” - zwiększenie kwoty: 36 000 zł

Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz

8 000 zł

Wstępnie pozytywna

Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych w terenie

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

Stachoń Grzegorz

12 000 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Festyn osiedlowy w Wartogłowcu” - zwiększenie kwoty:  36 000 zł

Festyn w JUWe

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Danielczyk Edyta

20 000 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Rodzinna Majówka w JUWe” - zwiększenie kwoty:  36 000 zł

Półkolonie letnie i zimowe

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Danielczyk Edyta

70 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty:   115 000 zł

Rodzinna Majówka w JUWe

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Danielczyk Edyta

15 000 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Festyn w JUWe”  - zwiększenie kwoty:  36 000 zł

Dni seniora w JUWe

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Danielczyk Edyta

12 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie zakresu do jednego wydarzenia, zmniejszenie kwoty: 9 000 zł

Budowa zaplecza boiska wielofunkcyjnego

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Demko Marek

65 000 zł

Pozytywne - zwiększenie kwoty: 130 000 zł

Wyrównanie i umocnienie ulicy Ułańskiej

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Domanik Joanna, Kondzielnik Olga

30 400 zł

Zadanie będzie zrealizowane ze środków miasta w 2024

Skatepark w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Drob Łukasz

176 288 zł

Negatywna

Oświetlenie miniparku przy ul. Jaroszowickiej 100 oraz budowa chodnika do altany

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Drob Łukasz

70 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 80 000 zł

Zielone JUWe nasadzenia drzew przy ul. Oświęcimskiej

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Kudelska Anna

100 000 zł

Negatywna

Wiata przystankowa Urbanowice Sklep

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Kudelska Anna

13 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 27 000 zł

Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy ul. Miłej i Pogodnej

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Lorbiecki Michał

165 000 zł

Negatywna

Nakładka asfaltowa ulicy Barwnej wraz z budową koszy na śmieci zlokalizowanych blisko lasu

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Bartosik Michał

129 782 zł

Negatywna

Animacje z Bebokami przy ul. Cielmickiej

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Kopyto Tadeusz, Kopyto Elżbieta

17 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 23 000 zł

Wybrukowanie miejsca pod trybuną na boisku LKS Ogrodnik

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Kostka Stanisław

25 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kosztów: 34 000 zł

Zakup piłkochwytów na boisko wielofunkcyjne w Cielmicach

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Kostka Stanisław

10 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 12 000 zł

Biesiada Sobótkowa

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Szkodny Joanna,

Freiherr – Trukała Mariola,

Kostka Stanisław

15 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 22 500 zł

Uszycie i zakup śląskich strojów ludowych

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Szkodny Joanna,

Freiherr – Trukała Mariola,

Kostka Stanisław

18 000 zł

Negatywna

Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców Cielmic

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Śpiewak Żaneta

12 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Zajęcia sportowe dla mieszkańców Cielmic

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Śpiewak Żaneta

11 000 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty: 9 000 zł

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

16 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 24 000 zł

Nasadzenia zieleni przy ul. Targiela i ul. Szojdy

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Śpiewak Żaneta

45 500 zł

Pozytywna  

Piknik w stylu country

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Wieczorek Bogumiła

25 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 27 000 zł

Zajęcia sportowe dla mieszkańców Cielmic pod okiem trenera

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Wieczorek Bogumiła, Lubowiecka Ewa

11 500 zł

Pozytywna

Zabawa karnawałowa w stylu lat 80

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Wieczorek Bogumiła, Krzemień Zbigniew

12 700 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Cykl 2 spektakli teatralnych w Cielmicach

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

Wieczorek Bogumiła, Krzemień Zbigniew

24 000 zł

Negatywna

Remont ul. Nizinnej od nr 1 do skrzyżowania z ul. Borową

Glinka, Suble

Czempas Ewa

149 066 zł

Pozytywna  zmniejszenie kwoty: 90 000 zł

Zagospodarowanie  terenu przy przystanku Suble – działki wraz z budową chodnika

Glinka, Suble

Jarlaczyński Łukasz

48 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 64 000 zł 

Rozbudowa placu zabaw w Parku Suble przy ul. Żwakowskiej/Husarii Polskiej

Glinka, Suble

Kasperczyk Michał

140 000 zł

Projekt nie spełniający wymogów formalnych.

Dzień seniora na Glince i Sublach

Glinka, Suble

Kasperczyk Michał

15 000 zł

Pozytywna

Dzień taty w Parku Suble

Glinka, Suble

Kasperczyk Michał

Brak danych

Projekt nie spełniający wymogów formalnych.

Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach

Glinka, Suble

Kasperczyk Michał

12 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie kosztów: 11 500 zł

Integracyjny Rajd Rowerowy Glinka - Suble

Glinka, Suble

Kasperczyk Michał

Brak danych

Projekt nie spełniający wymogów formalnych.

Zakup i montaż koszy na śmieci na ul. Borowej

Glinka, Suble

Łochowska – Piotrowicz Magdalena

13 600 zł

Pozytywna - zmniejszenie kosztów: 12 000 zł

Warsztaty taneczne na Żwakowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Żwaków

Gołosz Marek

4 000 zł

Wstępnie negatywna

Nordic Walking dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Żwaków

Gołosz Marek

3 000 zł

Pozytywna

Fitness, aerobik i zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Żwakowie

Żwaków

Gołosz Marek

4 000 zł

Pozytywna

Bal karnawałowy dla dzieci na Żwakowie

Żwaków

Jusiak Barbara

Kosowska – Pawłowicz Partycja

5 500 zł

Negatywna

Dzień seniora na Żwakowie

Żwaków

Jusiak Barbara

10 000 zł

Pozytywna - zwiększenie do 15 000 zł

Plenerowe animacje dla dzieci

Żwaków

Jusiak Barbara

12 000 zł

Pozytywna

Warsztaty kreatywne dla dzieci na Żwakowie

Żwaków

Jusiak Barbara

13 500 zł

Wstępnie pozytywna

Zimowe półkolonie dla dzieci na Żwakowie

Żwaków

Jusiak Barbara

20 000 zł

Wstępnie negatywna

Bajkowe kino plenerowe na Żwakowie

Żwaków

Jusiak Zofia Jusiak Mikołaj

10 000 zł

Pozytywna

Żwakowski Park Kieszonkowy – zagospodarowanie terenu przy ulicy Zgody

Żwaków

Kosowska – Pawłowicz Patrycja, Jusiak Barbara, Sawicka Agnieszka, Raczyńska Paulina

85 000 zł

Pozytywna

Montaż defibrylatora AED na stojaku przy kościele pw. Ducha Świętego

Żwaków

Łochowska – Piotrowicz Magdalena

12 500 zł

Rezygnacja autora

Budowa chodnika od wiat śmietnikowych przy ul. Jaśkowickiej 41 do parkingu Netto

Żwaków

Milios – Szczepanik Kasandra

48 000 zł

Projekt nie spełniający wymogów formalnych

Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. J. Wieczorka

Stare Tychy

Bembenek Gabriel

130 000 zł

Pozytywna

Przebudowa skrzyżowania obok SP 1 na Rondo

Stare Tychy

Płaszczyca Rafał

516 000 zł

Negatywna

Półkolonie zimowe dla dzieci

Stare Tychy

Wencepel Dariusz

30 000 zł

Wstępnie pozytywna

Starotyskie animacje dla dzieci

Stare Tychy

Wencepel Dariusz

25 000 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty: 12 000 zł

Starotyski Festyn

Stare Tychy

Wencepel Dariusz

50 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 70 000 zł

Starotyski Dzień seniora

Stare Tychy

Wencepel Dariusz

20 000 zł

Pozytywna  - zmniejszenie kwoty: 15 000 zł

Ustawienie koszy na śmieci wzdłuż ul. Paprocańskiej (od klasztoru OFM do Pętli Paprocany)

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Cembala Lidia

8 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców os. Paprocany

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Małek Joanna

36 308 zł

Pozytywna

Rozmowy o zdrowiu z lekarzem

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Wilczek Józef

1 200 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 6 000 zł

Poszerzenie chodnika o 40 cm na długości 60 m oraz z przedłużeniem chodnika istniejącego o szerokości 160 cm przy ul. Sikorskiego

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Wilczek Józef

26 000 zł

Pozytywna

Wymiana dwóch odcinków kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Sikorskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Jemiołową i zjazd na ul. Paprocańską

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Wygrabek Roman

60 000 zł

Wstępnie negatywna

Dzień Seniora w dzielnicy Paprocany

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Zupok Sebastian

12 500 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 15 000 zł

Remont chodnika przy Jagiełły 7-33 oraz 8 - 18

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Zupok Sebastian

132 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 185 000 zł

Mikołajki w dzielnicy Paprocany

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Zupok Sebastian

8 000 zł

Wstępnie pozytywna

Renowacja pomnika murarki na placu św. Anny / ul. Andresa

Osiedle A

Manowski Piotr

30 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 65 000 zł

Remont i rozbudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9,12,14

Osiedle A

Pluta Katarzyna

90 000 zł

Pozytywna

Wesołe dzieciaki – cykl warsztatów dla dzieci z osiedla A

Osiedle A

Szyja Marcin

42 000 zł

Pozytywna

Cykl koncertów – Cztery Pory Roku

Osiedle A

Szyja Marcin, Frąckowiak Maria

16 000 zł

Pozytywna zmniejszenie kwoty: 14 800 zł

Osiedlowy dzień seniora

Osiedle A

Szyja Marcin, Frąckowiak Maria

12 000 zł

Pozytywna

Wymiana wiaty śmietnikowej

Osiedle B

Biela Marek

125 000 zł

Pozytywna -zmiana zakresu i zmniejszenie kwoty: 30 000 zł

Budowa wiaty śmietnikowej dla 4 wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Bibliotecznej 8- 18, ul. Budowlanych 10 – 12, ul. Bukowej 3, ul. Bukowa 5

Osiedle B

Bulska Aneta

180 000 zł

Negatywna

„ekoLOGICZNY tryb życia” – piknik rodzinny dotyczący tematyki zdrowego trybu życia i ruchu oraz dbałości o jakość jedzenia oraz ekologię

Osiedle B

Dziewońska Joanna

26 000 zł

Pozytywna

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bibliotecznej 31 - 33

Osiedle B

Gąbka Zbigniew

30 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 70 000 zł

Zielony Parking – rewitalizacja placu przy ul. Bohaterów Warszawy i Brzozowej w Tychach

Osiedle B

Marzec Wojciech

173 000 zł

Negatywna

Remont i rozbudowa wiaty śmietnikowej ul. Budowlanych – ul. Braterska – ul. Batorego

Osiedle B

Moskwa Przemysław

180 000 zł

Pozytywna

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 1-5, ul. Budowlanych 10 - 12

Osiedle B

Sonik Joanna

85 000 zł

Wstępnie pozytywna – zmniejszenie kwoty: 80 000 zł

Aktywni 50 + zajęcia prozdrowotne

Osiedle B

Stachoń Grzegorz

21 600 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty: 17 200 zł

Zimowe półkolonie na sportowo – osiedle Balbina

Balbina

Kuśmierz Marcin

45 000 zł

Wstępnie negatywna

Letnie półkolonie na sportowo – osiedle Balbina

Balbina

Kuśmierz Marcin

90 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie zakresu i kwoty: 46 000 zł

Judo Kids – bezpłatne zajęcia judo dla dzieci

Balbina

Sęk Wojciech

12 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 13 300 zł

Summer Boot Camp – bezpłatne warsztaty samoobrony dla dzieci

Balbina

Sęk Wojciech

40 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 44 000 zł

Kieszonkowy ogród przy al. Niepodległości 34 - 38

Osiedle C

Celiński Jacek

60 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 83 000 zł

Czas na bezpieczną podróż i poprawa estetyki na osiedlu C

Osiedle C

Chyliński Wojciech

59 980 zł

Pozytywna -  zmniejszenie zakresu, zmniejszenie kwoty: 19 750 zł

Poprawa estetyki na osiedlu C

Osiedle C

Chyliński Wojciech

28 918 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 34 000 zł

Naprawa nawierzchni chodnika, mała architektura, zieleń

Osiedle C

Majewska Ewa

60 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 150 000 zł

Budowa nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Cyganerii 24

Osiedle C

Matuszak Tomasz

211 314 zł

Pozytywna

Budowa wiaty śmietnikowej oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Czereśniowej / Czarneckiego

Osiedle C

Pabian Aleksandra, Kosowska – Pawłowicz Patrycja, Wysocki Paweł

211 000 zł

Wstępnie negatywna

Modernizacja placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza

Osiedle C

Stalmach Piotr

87 000 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty: 72 000 zł

Doposażenie placu zabaw przy Skwerze Starego Alojza

Osiedle C

Stalmach Piotr

152 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 192 000 zł

Budowa altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Dębowej 48

Osiedle D, G

Kądziołka Jerzy

63 000 zł

Wstępnie pozytywna

Remont parkingu przy Sportowej Szkole nr 19

Osiedle D, G

Kurek Halina

242 000 zł

Pozytywna

Nasadzenia dębowych szpalerów wzdłuż ul. Dębowej

Osiedle D, G

Lorbiecki Michał

42 000 zł

Pozytywna – wybór jednego wariantu, zwiększenie kwoty max do  120 000 zł

Zagospodarowanie deptaku przy ul. Darwina

Osiedle D, G

Lorbiecki Michał

200 000 zł

Pozytywna

Wymiana nawierzchni ulicy Estetycznej i fragmentu ulicy Elfów oraz zagospodarowanie terenów zielonych

Osiedle E

Barczyński Tomasz, Misiak Mateusz

189 179 zł

Wstępnie pozytywna

Budowa altany śmietnikowej na podwórku przy ul. Edisona, Elfów i Edukacji

Osiedle E

Broź Magdalena

175 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty:  189 179 zł

Altany Marzeń Dobro kultury Współczesnej

Osiedle E

Hołojda Halina

82 000 zł

Wstępnie pozytywna

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Grota Roweckiego 12 - 20

Osiedle E

Janik Dawid

120 000 zł

Pozytywna –zwiększenie kwoty do 189 179 zł

Miejska Akademia Atletyki

Osiedle E

Kania Michał

184 000 zł

Wstępnie negatywna

Graffiti Kultura Sport – festyn sportowy

Osiedle E

Kania Michał

43 200 zł

Pozytywna

Nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulicy Grota - Roweckiego

Osiedle E

Lorbiecki Michał

100 000 zł

Pozytywna

Ład i porządek budowa panelowej wiaty śmietnikowej i chodnika oraz doposażenie placu zabaw o nowe urządzenie zabawowe na podwórku przy ul. Edukacji 52 - 68

Osiedle E

Łasut Ewa, Handzel Krystyna, Hawryło Paweł

150 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 168 000 zł

Remont nawierzchni drogi przy ul. Elfów 41 - 47

Osiedle E

Łataś Damian

184 500 zł

Pozytywna

Piknik rodzinny

Osiedle E

Pudełko – Cofałka Katarzyna

16 000 zł

Pozytywna

Letnie półkolonie integracyjne

Osiedle F, Zawiść

Dolina Katarzyna, Kik Barbara

19 300 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 23 000 zł

Zimowe półkolonie integracyjne

Osiedle F, Zawiść

Dolina Katarzyna, Kik Barbara

16 930 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 20 800 zł

Nasadzenia szpalerów drzew wzdłuż ulic Wyszyńskiego i Wejchertów

Osiedle F, Zawiść

Lorbiecki Michał

180 000 zł

Negatywna  

Zagospodarowanie terenu zielonego przy bloku  Wyszyńskiego 6-12

Osiedle F, Zawiść

Makosz Małgorzata

33 000 zł

Wstępnie pozytywna

Remont nawierzchni dwóch odcinków chodników przy ul. Filaretów w Tychach

Osiedle F, Zawiść

Piechocki Stanisław

151 290 zł

Wstępnie pozytywna

Wymiana opraw oświetleniowych na słupach przy ul. Wejchertów 19

Osiedle F, Zawiść

Pindel Robert

7 500 zł

Wstępnie negatywna

Samoobrona dla dorosłych i dzieci

Osiedle F, Zawiść

Pisula Maja

46 100 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 71 230 zł

Aerobik i joga dla dorosłych

Osiedle F, Zawiść

Pisula Maja, Góra Magdalena

19 010 zł

Pozytywna

Zajęcia taneczne dla dzieci

Osiedle F, Zawiść

Pisula Maja, Góra Magdalena

8 550 zł

Wstępnie negatywna

Półkolonie zimowe

Osiedle F, Zawiść

Pisula Maja, Góra Magdalena

44 180 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty 43 650 zł

Budowa placu zabaw z elementami street work outu

Osiedle F, Zawiść

Rudziński Patryk

156 000 zł

Wstępnie pozytywna – zmiana zakresu, zwiększenie kwoty 182 396 zł

Warsztaty gimnastyczne – zdrowy kręgosłup

Osiedle F, Zawiść

Sojka Aleksandra

23 410 zł

Pozytywna - zmniejszenie kwoty: 16 650 zł

Wykonanie nowej wiaty śmietnikowej

Osiedle F, Zawiść

Włoch Waldemar, Krawiec Katarzyna

99 500 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 143 000 zł

Remont chodników pomiędzy budynkiem Żwakowska 17 – 21 a Szkołą podstawową nr 22

Osiedle H, Ł

Nurbagandow Aschab - Ali

295 625 zł

Wstępnie pozytywna

Zumba na osiedlu H

Osiedle H, Ł

Treder Beata

6 000 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty: 3 150 zł

Integracyjny Rajd Rowerowy Karolinki

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Kasperczyk Małgorzata

Brak danych

Projekt nie spełniający wymogów formalnych

Wielofunkcyjne boisko na Czterech Porach Roku

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Kraujutowicz Anna

223 476  zł

Negatywna – kwota przekracza kwotę na okręg

Boisko przy ul. Legionów Polskich 19

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Pabian Aleksandra,

Kosowska-Pawłowicz Patrycja

223 000 zł

Negatywna – kwota przekracza kwotę na okręg

„Przyjdź i odpocznij

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Piłat Agnieszka

50 000 zł

Pozytywna

Remont nawierzchni ul. Moniuszki (odcinek od ul. Młodzieżowej do ul. Mozarta)

Osiedla M, U

Konieczny Mieczysław

215 088 zł

Pozytywna

Remont nawierzchni drogi, parkingu, chodnika ul. Ujejskiego 38-46

Osiedla M, U

Szejner Wiktor

215 088 zł

 Pozytywna – wybór jednego wariantu, zwiększenie kwoty max do  135 000 zł

Remont nawierzchni drogi, parkingu, chodnika ul. Ujejskiego 3-11

Osiedla M, U

Szejner Wiktor

215 088 zł

Pozytywna – wybór jednego wariantu, zwiększenie kwoty max do  113 000 zł

Remont nawierzchni odcinka ul. Orzeszkowej 5-13 w Tychach

Osiedla N, O

Lada Piotr

70 000 zł

Pozytywna

Budowa altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Piłsudskiego 55-61 w Tychach

Osiedla N, O

Lada Piotr

106 517 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 165 000 zł

Montaż nowych lamp i ławek oraz betonowych koszy w rejonie ul. Orzeszkowej 5-13 w Tychach

Osiedla N, O

Lada Piotr

55 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 77 000 zł

Wakacyjna frajda – półkolonie dla dzieci

Osiedla N, O

Szkutek Jacek

80 000 zł

Pozytywna

Urządzenie placu zabaw z zielenią

Osiedle R

Gruszka Joanna

70 000 zł

Negatywna

Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta 28 - 36

Osiedle R

Gruszka Joanna

71 000 zł

Pozytywna zmniejszenie zakresu, zwiększenie kwoty 90 000 zł

Remont drogi wewnętrznej przy ul. Reymonta 62 - 70

Osiedle R

Gruszka Joanna

50 000 zł

Pozytywna – zmniejszenie zakresu, zwiększenie kwoty: 72 000 zł

Montaż defibrylatora AED na stojaku na osiedlu R

Osiedle R

Łochowska – Piotrowicz Magdalena

25 000 zł

Rezygnacja autora

Wymiana ławek i koszy na śmieci w ciągu pieszo – rowerowym ul. Jaśkowickiej

Osiedle R

Milios – Szczepanik Kasandra

42 000 zł

Pozytywna – zmniejszenie kwoty: 20 000 zł

Remont chodnika przy ul. Skalnej, wzdłuż elewacji południowej budynku przy ul. Reymonta 17

Osiedle R

Sidor Grzegorz

171 602 zł

Pozytywna

Wybudowanie nowej wiaty śmietnikowej, w miejsce istniejącej zlokalizowanej przy ul. Rodakowskiego 5-7, 9 - 17, 19 - 29

Osiedle R

Suchan Janusz

85 000 zł

Pozytywna zwiększenie kwoty: 155.000 zł

Remont zatoczek parkingowych, zlokalizowanych na działce nr 2740/20 na wprost ul. Wł. Reymonta 5 i 27

Osiedle R

Szejner Wiktor

171 602 zł

Pozytywna - Zmniejszenie zakresu i zmniejszenie kwoty: 65 000 zł

Festyn rodzinny: kolorowy świat

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Krząstek Karolina

21 200 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Festyn rodzinny”, zwiększenie kwoty: 45 000 zł

Remont ul. Turkusowej

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Niebieszczańska Wioletta

204 597 zł

Pozytywna

Bezpieczne dojście do szkoły i Przedszkola

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Sochacka Paulina

194 000 zł

Pozytywna

Plenerowe animacje dla dzieci

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

12 000 zł

Pozytywna

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

16 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty : 24 000 zł

Festyn rodzinny

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Śpiewak Żaneta

50 000 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Festyn rodzinny: kolorowy świat”, zwiększenie kwoty: 45 000 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Tołstoja i Sikorskiego, teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i SP nr 7 „Skwer rodzinny”

Osiedla T, W
(część zachodnia)

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

110 000 zł

Pozytywna

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 2-14 od strony ul. Targiela

Osiedla Z, Z1

Anderko Rufin

24 000 zł

Pozytywna zwiększenie kwoty: 124 000 zł

Gimnastyka dla Seniora z elementami rehabilitacji na osiedlu Z

Osiedla Z, Z1

Małecka Anna

12 800 zł

Pozytywna

Ćwiczymy jogę na osiedlu Z

Osiedla Z, Z1

Małecka Anna

12 800 zł

Pozytywna

Kwiatowy Ogród Zuzanny

Osiedla Z, Z1

Małecka Anna

100 000 zł

Negatywna

Festyn dla mieszkańców

Osiedla Z, Z1

Piątkowski Ryszard

60 000 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Festyn rodzinny”, zwiększenie kwoty: 50 000 zł

Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 26-14 od strony ul. Zaręby

Osiedla Z, Z1

Piątkowski Ryszard

18 000 zł

Pozytywna, zmniejszenie zakresu

Wycieczka autokarowa dla seniorów do Mosznej „Zwiedzanie zamku”

Osiedla Z, Z1

Piątkowski Ryszard

5 000 zł

Negatywna

Wycieczka autokarowa dla mieszkańców osiedla Z do Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki

Osiedla Z, Z1

Piątkowski Ryszard

3 000 zł

Negatywna

Remont ul. Zelwerowicza 14-26

Osiedla Z, Z1

Pilnicka Aneta

33 120 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 50 000 zł

Remont ulicy Zaręby 34 - 66

Osiedla Z, Z1

Śpiewak Żaneta

131 600 zł

Zadanie będzie zrealizowane ze środków miasta w 2024

Mikołajki dla dzieci

Osiedla Z, Z1

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

6 500 zł

Wstępnie pozytywna

Festyn rodzinny

Osiedla Z, Z1

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

35 000 zł

Pozytywna - połączenie z projektem „Festyn dla mieszkańców”, zwiększenie kwoty: 50 000 zł

Plenerowe animacje dla dzieci

Osiedla Z, Z1

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

12 000 zł

Pozytywna

Tytuł
projektu
Miejsce
realizacji
Autor Zaproponowany
koszt
zadania
Wstępna opinia i
uwagi do projektu

Zagospodarowanie i modernizacja terenu Szkoły Podstawowej nr 40 z oddziałami integracyjnymi im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach

Ogólnomiejski

Cempa Katarzyna, Łukasik Bartosz

500 000 zł

Pozytywna – wybór jednego wariantu, zmniejszenie kwoty: 358 562 zł

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości

Ogólnomiejski

Ciesielska Anna, Niziołek Marcin

180 000 zł

Pozytywna

Młode Talenty – XXXIII edycja

Ogólnomiejski

Glenszczyk Michał

40 000 zł

Wstępnie pozytywna

Ze szkolnego boiska na arenę międzynarodową

Ogólnomiejski

Grabowski Jarosław

362 000 zł

Pozytywna

Patio – zagospodarowanie miejsca do rekreacji

Ogólnomiejski

Kępiński Marcin, Wieczorek Bogumiła

135 240 zł

Negatywna

Rewitalizacja ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Tychach – budowa bieżni sportowej do sprintów

Ogólnomiejski

Kondratowicz Krzysztof

258 172 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 280 000 zł

Montaż wiaty rowerowej przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach

Ogólnomiejski

Łochowska – Piotrowicz Magdalena

55 800 zł

Pozytywna – wybór jednego wariantu, zwiększenie kwoty max do 120 000 zł

Remont nawierzchni drogowej parkingu przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach

Ogólnomiejski

Łochowska – Piotrowicz Magdalena

450 000 zł

Pozytywna

Smart PLAC- naklejany plac zabaw przy SP 36

Ogólnomiejski

Majduk Paulina, Kit Anetta

29 828 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 34 000 zł

Przez Himalaje do gwiazd – mural na elewacji Szkoły Podstawowej nr 24 im. Himalaistów Polskich w ZSP nr 4 w Tychach. Projekt ucznia

Ogólnomiejski

Noras Łukasz

90 000 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 100 000 zł

Wiata na rowery i hulajnogi przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach

Ogólnomiejski

Nowicka Joanna

101 200 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 121 440 zł

Nowy plac zabaw przy SP 1

Ogólnomiejski

Pytlok Joanna

124 879 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 238 700 zł

Obchody 140-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II z nadaniem sztandaru

Ogólnomiejski

Stachoń Grzegorz, Guzierowicz Agata

12 000 zł

Negatywna

Miasteczko ruchu drogowego

Ogólnomiejski

Staroń Agnieszka, Krzemińska Bożena

127 500 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 255 000 zł

Budowa wybiegu dla psów przy al. Bielskiej / ul. Czystej

Ogólnomiejski

Abram Szymon

35 000 zł

Negatywna

Wakacyjna Szkoła ninja

Ogólnomiejski

Buturla Sławomir, Demska – Ćwiertka Izabela

2 800 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 3 000 zł

AED ratuje życie

Ogólnomiejski

Czerwiński Grzegorz

123 000 zł

Pozytywna – zmiana zakresu, zwiększenie kwoty: 300 000 zł

Twoja wirtualna biblioteka

Ogólnomiejski

Florkiewicz Barbara, Czarnik Mateusz

80 000 zł

Pozytywna

Kładka dla pieszych nad ulicą Piłsudskiego

Ogólnomiejski

Ganczarski Stanisław

500 000 zł

Negatywna

Międzypokoleniowa integracja – Senior A i B (Aktywny fizycznie i Bezpieczny w sieci)

Ogólnomiejski

Giedwiłło Longina, Janeczko Teresa

28 000 zł

Negatywna

Aerobik i zumba dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Ogólnomiejski

Gołosz Marek

2 500 zł

Pozytywna

Budowa kortów tenisowych w parku osiedlowym na Starych Tychach

Ogólnomiejski

Górowski Marcin

365 570 zł

Negatywna

Tyski Festiwal Nauki

Ogólnomiejski

Jędrzejko Maciej

152 200 zł

Pozytywna - zmniejszenie kwoty: 130 000 zł

Ścianki do gry w tenisa, Naprawa i konserwacja siłowni zewnętrznych, Paprocany – stadion lekkoatletyczny obok boisk sportowych(…)

Ogólnomiejski

Kołaczek Marek

Brak danych

Projekt nie spełniający wymogów formalnych.

Park linowy w Parku Górniczym

Ogólnomiejski

Krzysztofek Kamila

195 000 zł

Pozytywna – zmiana zakresu, zmniejszenie kwoty: 80 000 zł

Miasteczko Ruchu Drogowego przy Potoku Tyskim

Ogólnomiejski

Krzysztofek Kamila

140 000 zł

Wstępnie pozytywna

Kwiaty na Paprocanach. Nasadzenia krzewów kwitnących na terenie OW Paprocany

Ogólnomiejski

Kudelska Anna

50 000 zł

Negatywna

Zakup 10 defibrylatorów

Ogólnomiejski

Kuśmierz Marcin

90 000 zł

Pozytywna – zmiana zakresu, zwiększenie kwoty: 300 000 zł

Plac zabaw dla psów (na osiedlu D)

Ogólnomiejski

Lorbiecki Michał

50 000 zł

Wstępnie negatywna

Montaż stojaków rowerowych w Parku Suble oraz przy siłowni plenerowej

Ogólnomiejski

Łochowska – Piotrowicz Magdalena

2 400 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 6 000 zł

Montaż defibrylatorów AED na stojaku w Parku Suble

Ogólnomiejski

Łochowicz – Piotrowicz Magdalena

12 500 zł

Negatywna

Montaż defibrylatorów AED na stojaku w Parku Jaworek

Ogólnomiejski

Łochowicz – Piotrowicz Magdalena

12 500 zł

Negatywna

Kastracja i czipowanie dla psów i kotów właścicielskich – mieszkańców Tychów

Ogólnomiejski

Malinowska Aleksandra

100 000 zł

Pozytywna

Budowa wybiegu dla psów

Ogólnomiejski

Maternowska Joanna

35 000 zł

Wstępnie negatywna

Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w Parku Jaworek

Ogólnomiejski

Milios – Szczepanik Kasandra

165 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie zakresu , zmniejszenie kwoty: 145 000 zł

Pumptrack modułowy w Parku Jaworek

Ogólnomiejski

Milios – Szczepanik Kasandra

285 000 zł

Negatywna

Doposażenie placu zabaw na Sublach przy ul. Stoczniowców

Ogólnomiejski

Milios – Szczepanik Kasandra

76 500 zł

Pozytywna - zmniejszenie zakresu, zwiększenie kwoty: 89 000 zł

Budowa chodnika i drogi rowerowej przy Jeziorze Paprocańskim - odcinek południowy

Ogólnomiejski

Misiak Mateusz

500 000 zł

Negatywna

Budowa chodnika i drogi rowerowej przy Jeziorze Paprocańskim - odcinek północny

Ogólnomiejski

Misiak Mateusz

300 000 zł

Negatywna

OFF-ICE Park

Ogólnomiejski

Nakielski Paweł

493 000 zł

Negatywna

Kryte boiska w Tychach ogólnodostepne

Ogólnomiejski

Niedobecki Krzysztof

102 200 zł

Negatywna

Stop przemocy w rodzinie

Ogólnomiejski

Niedziela – Mielniczek Agnieszka, Kornecka – Trawka Anna

124 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie kwoty: 92 000 zł

Tychy kontra depresja

Ogólnomiejski

Niedziela – Mielniczek Agnieszka, Kornecka – Trawka Anna

124 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie kwoty: 64 000 zł

Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych

Ogólnomiejski

Panejko Janusz

11 000 zł

Pozytywna – zwiększenie kwoty: 14 000 zł

Śladami Kossaków

Ogólnomiejski

Pasek Anna

8 000 zł

Negatywna

Rewitalizacja boiska obok Potoku Tyskiego i ul. Damrota

Ogólnomiejski

Płaszczyca Rafał

320 000 zł

Wstępnie negatywna

Wieczór wspomnień i integracja emerytów / członków stowarzyszenia Koło Seniorów Maluch 126p dla uczczenia 50-lecia zejścia z linii montażowej w Tychach samochodu małolitrażowego PF 126

Ogólnomiejski

Polubiec Urszula

18 500 zł

Wstępnie negatywna

10 ławeczek na 10-lecie Tyskiej Rady Seniorów – ŁAWECZKI SOLIDARNOŚCIOWE – ławki przyjazne dla osób starszych i niepełnosprawnych na wózki inwalidzkie, wózki dziecięce

Ogólnomiejski

Polubiec Urszula

23 000 zł

Wstępnie pozytywna – zwiększenie do 240 000 zł

Warsztaty ceramiczne

Ogólnomiejski

Pudełko – Cofałka Katarzyna

17 400 zł

Pozytywna

Podłoga taneczna na terenie OW Paprocany

Ogólnomiejski

Ronkiewicz Jerzy

50 000 zł

Projekt nie spełniający wymogów formalnych.

Całoroczne warsztaty taneczne dla tyskich seniorów

Ogólnomiejski

Roszyk Alina

13 500 zł

Pozytywna - zwiększenie kwoty: 27 800 zł

Warsztaty Extreme City – Tychy 2025

Ogólnomiejski

Ruchała Ireneusz

16 000 zł

Pozytywna

Nightskating – nocny przejazd na rolkach ulicami Tychów

Ogólnomiejski

Ruchała Ireneusz

6 500 zł

Pozytywna

Podwyższenie przejść na ulicy Żwakowskiej przy istniejących azylach

Ogólnomiejski

Rutkowski Jan

50 000 zł

Negatywna

Rodzinny piknik średniowieczny

Ogólnomiejski

Saczek Bożena

35 000 zł

Pozytywna, zwiększenie kwoty do 38 000 zł

Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej obok Kaplicy przedpogrzebowej

Ogólnomiejski

Wilczek Józef

410 000 zł

Negatywna

Dzień Dziecka na Paprocanach

Ogólnomiejski

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier, Kosowska – Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra

67 000 zł

Pozytywna

Nowa nawierzchnia chodników w parku ulic Sikorskiego i Tołstoja pomiędzy Przedszkolem 17 a Szkołą Podstawową nr 7

Ogólnomiejski

Śpiewak Żaneta, Kosowska – Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra

500 000 zł

Negatywna

Montaż huśtawek dla dzieci niepełnosprawnych na placach zabaw w każdym osiedlu

Ogólnomiejski

Śpiewak Żaneta, Dolina Oliwier

250 000 zł

Pozytywna - zmniejszenie zakresu

Zgodnie z zapisami § 4 pkt 9 Uchwały nr XLIII/806/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy  zamieszczone powyżej  informacje z opiniowania propozycji złożonych projektów zostaną poddane pod dyskusję w ramach spotkań z mieszkańcami miasta.

Informacja o spotkaniach pojawi się wkrótce na stronie razemtychy.pl w zakładce Aktualności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X