Raport z wyników głosowania w 9 edycji BO

19 września zakończyło się głosowanie na projekty mieszkańców złożone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania wraz z rozkładem punktów. Do realizacji w roku 2023 przeszło 80 zadań.

Zgodnie z Regulaminem głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/313/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.) do realizacji zostają przekazane projekty, które na podstawie głosowania uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych.  W przypadku, w którym nie wystarczy środków na realizację kolejnego wybranego w głosowaniu projektu na liście, rekomenduje się do realizacji następny, który mieści się w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

Zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta

Spośród 29 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego całego miasta, mieszkańcy wybrali te, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2023 roku. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy wolne środki finansowe, które pozostały po wprowadzeniu do realizacji wygranych zadań rejonowych zostały przesunięte na realizację zadań ogólnomiejskich. W związku z tym łączna pula środków na zadania ogólnomiejskie została zwiększona, co umożliwiło wprowadzenie do realizacji 7 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania ogólnomiejskie dotyczących całego miasta. Na zielonym tle zaznaczono zwycięskie zadania, które zostaną przekazane do realizacji.

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Szacunkowy koszt zadania

PUNKTY

Kwota

1 075 513 zł

IX/16

Zakup drona antysmogowego

250 000 zł

1246

250 000 zł

IX/26

Wymiana ławek i koszy w Parku Jaworek

500 000 zł

1126

500 000 zł

IX/9

Park edukacyjny przy SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22

150 000 zł

938

150 000 zł

IX/8

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 10 przy ul. Borowej 123

250 000 zł

907

-

IX/13

Twoja wirtualna biblioteka

56 000 zł

855

56 000 zł

IX/24

Kastracja i czipowanie właścicielskich psów i kotów mieszkańców Tychów

100 000 zł

746

100 000 zł

IX/10

Zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51 na 150-lecie szkoły

165 000 zł

737

-

IX/18

Ogrody deszczowe na Sublach

80 000 zł

735

-

IX/5

Młode Talenty XXXI edycja

40 000 zł

713

-

IX/3

Biegaj z nami - budowa bieżni i skoczni przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a 18

260 000 zł

691

-

IX/7

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3
przy ul. Paprocańskiej 156

75 000 zł

659

-

IX/1

Budowa parkingu przy SP 40 przy ul. Zgrzebnioka 45

260 000 zł

588

-

IX/4

Zielony kącik do nauki i odpoczynku przy SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10

85 000 zł

547

-

IX/6

Zagospodarowanie ogrodu na terenie Przedszkola nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

170 000 zł

526

-

IX/17

Lato Seniora w mieście

80 000 zł

522

-

IX/29

Remont chodnika w Parku Górniczym

300 000 zł

443

-

IX/2

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7

100 000 zł

370

-

IX/22

Nasadzenia zielni i montaż małej architektury przy ul. Burschego

500 000 zł

280

-

IX/11

Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Cienistej

400 000 zł

235

-

IX/15

Tychy dla ekologii

32 000 zł

205

-

IX/28

Warsztaty tańca dla seniorów

8 000 zł

180

8 000 zł

IX/27

Kobietkowo – inspirujące spotkania w kobiecym gronie

15 000 zł

169

-

IX/20

Pomnik tyskiego kolarza Zygmunta Hanusika

100 000 zł

166

-

IX/25

Montaż tablicy wyników na boisku sportowym przy ul. Sikorskiego

50 000 zł

155

-

IX/23

Z angielskim od malucha – zakup książek w języku angielskim dla dzieci

5 000 zł

145

5 000 zł

IX/12

Spotkania twórcze w Miejskim Centrum Kultury

40 000 zł

122

-

IX/19

Montaż stołu do ping ponga na Sublach

12 000 zł

114

-

IX/14

Montaż tablicy instruktażowej do nordic walking na terenie OW Paprocany

8 000 zł

34

-

IX/21

Tyskie Targi Organizacji Pozarządowych

30 000 zł

25

-

  

Zadania ogólnomiejskie dotyczących określonego rejonu miasta

Spośród 99 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta, dzięki głosom mieszkańców 73 zadania zostaną zrealizowane przez Miasto w 2023 roku.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania. Na zielonym tle zaznaczono zwycięskie zadania, które zostaną przekazane do realizacji.

 

Miejsce realizacji

Numer projektu

Tytuł projektu

Szacunkowy koszt zadania

PUNKTY

Wilkowyje

IX/35

Festyn „Pożegnacie wakacji” w dzielnicy Wilkowyje

30 000 zł

77

IX/30

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

23 150 zł

63

IX/31

COOLturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

32 000 zł

47

IX/32

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje

16 200 zł

43

IX/34

Dzień seniora w dzielnicy Wilkowyje

10 000 zł

34

IX/33

Rodzinna terenowa gra rowerowa Szlakiem Wilków

18 000 zł

32

Mąkołowiec, Koźlina

IX/36

Festyn w dzielnicy Mąkołowiec

25 000 zł

168

IX/39

Nasadzenia drzew przy ul. Gilów

50 000 zł

155

IX/38

Cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec

20 000 zł

115

IX/37

Dzień seniora w dzielnicy Mąkołowiec

10 000 zł

14

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

IX/44

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej

60 000 zł

171

IX/45

Festyn w dzielnicy Czułów

27 000 zł

102

IX/43

Montaż tablic historycznych przy ul. Katowickiej

30 000 zł

65

IX/40

Mikołajki w dzielnicy Czułów

15 000 zł

37

IX/42

Dzień Seniora w dzielnicy Czułów

10 000 zł

35

IX/41

Spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów

15 200 zł

17

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

IX/48

Budowa nakładki asfaltowej na ul. Bławatków

45 000 zł

79

IX/47

Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec

8 325 zł

62

IX/49

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

30 000 zł

54

IX/51

Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

4 200 zł

52

IX/52

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

10 000 zł

48

IX/50

Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec

15 000 zł

41

IX/46

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

10 000 zł

35

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

IX/58

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100

100 000 zł

181

IX/57

Montaż oświetlenia na boisku przy ul. Sportowej

25 000 zł

107

IX/54

Półkolonie letnie w Klubie MCK Urbanowice

48 000 zł

48

IX/59

Wymiana chwytów wspinaczkowych na placu zabaw
przy ul. Miodowej

4 700 zł

41

IX/56

Rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice

20 000 zł

25

IX/55

Półkolonie zimowe w Klubie MCK Urbanowice

24 000 zł

15

IX/53

Dzień Seniora w dzielnicy Urbanowice

10 000 zł

5

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

IX/61

Zagospodarowanie terenu przy przystankach przy ul. Szojdy

45 000 zł

512

IX/62

Festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice

38 400 zł

414

IX/60

Baśniowy ogród - zagospodarowanie terenu przy ul. Cielmickiej 47-49

59 800 zł

154

IX/63

Warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice

20 000 zł

80

Glinka, Suble

IX/67

Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej

80 000 zł

260

IX/66

Iluminacja świąteczna na Sublach

15 000 zł

133

IX/65

Dzień Taty – rodzinna gra terenowa na Sublach

20 000 zł

22

IX/64

Dzień Seniora na Sublach

10 000 zł

18

Żwaków

IX/73

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody

40 900 zł

254

IX/70

Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie

8 000 zł

118

IX/71

Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie
1884 – 1972

21 300 zł

112

IX/68

Aerobik i zumba na Żwakowie

6 240 zł

60

IX/72

Montaż tablic historycznych na Żwakowie

20 000 zł

57

IX/69

Nordic walking na Żwakowie

2 160 zł

40

Stare Tychy

IX/78

Starotyski Festyn

45 000 zł

62

IX/75

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek

20 000 zł

59

IX/76

Starotyskie animacje dla dzieci

20 000 zł

56

IX/74

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki

26 000 zł

55

IX/77

Starotyski Dzień Seniora

10 000 zł

32

Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)

IX/81

Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100 - 116

60 000 zł

373

IX/82

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna)

170 000 zł

222

IX/80

Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców

6 000 zł

130

IX/79

Cykl spotkań o tematyce regionalnej

12 000 zł

29

Osiedle A

IX/86

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3

85 000 zł

183

IX/85

Festyn osiedlowy – integracja mieszkańców osiedla A

30 643 zł

142

IX/87

Aktywne A – zajęcia dla mieszkańców osiedla A

36 000 zł

98

IX/84

Sport to zdrowie – zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A

16 000 zł

91

IX/83

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andresa 14a

100 000 zł

50

Osiedle B

IX/93

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Batorego,

ul. Bocheńskiego i ul. Boh. Warszawy

160 000 zł

469

IX/94

Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców

8 400 zł

242

IX/96

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Batorego, ul. Braterska, ul. Budowlanych

246 840 zł

199

IX/90

Budowa wiat śmietnikowych pomiędzy
ul. Brzozową a ul. Boh. Warszawy

240 000 zł

195

IX/89

ekoLOGICZNY tryb życia” – piknik rodzinny

27 500 zł

193

IX/91

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 5 - 13

100 000 zł

114

IX/95

Nasadzenia zieleni przy ul. Brzozowej nr 17- 21

100 000 zł

107

IX/88

Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy ul. Biblioteczna 24 -34 oraz ul. Batorego 4-18

70 000 zł

62

IX/92

Osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL

8 000 zł

17

Balbina

IX/99

Sportowo – artystyczne półkolonie dla dzieci

60 000 zł

118

IX/98

Judo Kids – bezpłatne zajęcia judo dla dzieci

11 200 zł

42

IX/97

Boot Camp dla dzieci

20 000 zł

41

Osiedle C

IX/102

Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą

200 000 zł

686

IX/100

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Czereśniową i ul. Czarnieckiego

216 972 zł

207

IX/103

Nasadzenia klonów przy al. Bielskiej

31 600 zł

161

IX/101

Dzień sąsiada na osiedlu C

30 000 zł

35

Osiedle D, G

IX/106

Budowa boiska przy ul. Darwina 1

248 500 zł

222

IX/104

Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 31-37

150 000 zł

189

IX/105

Więcej drzew na osiedlu D – nasadzenia przy ul. Dębowej

136 000 zł

179

Osiedle E

IX/108

Remont ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji

193 500 zł

414

IX/107

Trójkolorowy Dzień Dziecka - festyn przy stadionie miejskim

36 000 zł

209

IX/109

Sportowo - artystyczne półkolonie na osiedlu E

30 000 zł

174

Osiedle F, Zawiść

IX/110

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61

183 356 zł

198

Osiedle H, Ł

IX/111

Dzień sąsiada w Parku Jaworek

65 000 zł

184

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

IX/116

Budowa boiska przy ul. Kubicy 11-23

226 728 zł

719

IX/113

Remont ul. Myśliwskiej 2a-23

70 000 zł

102

IX/115

Dzień Dziecka na osiedlu K

20 000 zł

77

IX/117

Warsztaty z książką dla dzieci

23 100 zł

77

IX/112

Bajtle w plenerze III – cykl animacji dla dzieci

10 000 zł

71

IX/114

Rodzinny Rajd Rowerowy Karolinki

10 000 zł

24

Osiedla M, U

IX/119

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

225 342 zł

317

IX/120

Remont parkingu przy ul. Moniuszki

150 000 zł

191

IX/118

Osiedlowy Festyn Integracyjny

30 000 zł

64

Osiedla N, O

IX/121

Remont chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)

235 474 zł

452

Osiedle R

IX/122

Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65

145 000 zł

426

Osiedla T, W
(część zachodnia)

IX/124

Festyn rodzinny na osiedlu T

19 360 zł

257

IX/123

Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego

194 000 zł

203

Osiedla Z, Z1

IX/126

Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38

67 635 zł

317

IX/125

Budowa parkingu przy ul. Zaręby 39

25 000 zł

241

IX/127

Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48

40 000 zł

157

IX/128

Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66

55 000 zł

85

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X