Ostateczne listy projektów do głosowania

Do 9 edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 197 wniosków. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej do głosowania trafi łącznie 128 projektów, z czego 29 dotyczących całego miasta oraz 99 projektów dotyczących określonego rejonu miasta. W tym roku każdy projekt ma przydzielony numer. Poniżej prezentujemy ostateczne listy z projektami do głosowania

Ostateczna lista projektów do głosowania dotycząca całego miasta

Numer projektu

Tytuł projektu

Autor projektu

Szacunkowy koszt zadania

IX/1

Budowa parkingu przy SP 40 przy ul. Zgrzebnioka 45

Bisaga Ryszard

260 000 zł

IX/2

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7

Borecka Agnieszka

100 000 zł

IX/3

Biegaj z nami - budowa bieżni i skoczni przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a 18

Frączek Magdalena,
Jurczyński Szymon

260 000 zł

IX/4

Zielony kącik do nauki i odpoczynku przy SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10

Gasz Ewa,
Świeca Wiesława

85 000 zł

IX/5

Młode Talenty XXXI edycja

Glenszczyk Michał

40 000 zł

IX/6

Zagospodarowanie ogrodu na terenie Przedszkola nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

Kańtor Barbara

170 000 zł

IX/7

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3
przy ul. Paprocańskiej 156

Matonóg Maria

75 000 zł

IX/8

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 10 przy ul. Borowej 123

Przyborowska – Maroszek Barbara

250 000 zł

IX/9

Park edukacyjny przy SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22

Ryń Joanna

150 000 zł

IX/10

Zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51 na 150-lecie szkoły

Wieczorek Bogumiła,
Krzemień Zbigniew,
Ulman Piotr

165 000 zł

IX/11

Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Cienistej

Bryła Mariusz

400 000 zł

IX/12

Spotkania twórcze w Miejskim Centrum Kultury

Buława Janina

40 000 zł

IX/13

Twoja wirtualna biblioteka

Czarnik Mateusz,
Florkiewicz Barbara

56 000 zł

IX/14

Montaż tablicy instruktażowej do nordic walking na terenie OW Paprocany

Frąckowiak Maria,
Szyja Marcin

8 000 zł

IX/15

Tychy dla ekologii

Figlarski Mikołaj

32 000 zł

IX/16

Zakup drona antysmogowego

Gołosz Marek

250 000 zł

IX/17

Lato Seniora w mieście

Janeczko Teresa,
Giedwiłło Longina

80 000 zł

IX/18

Ogrody deszczowe na Sublach

Kasperczyk Michał

80 000 zł

IX/19

Montaż stołu do ping ponga na Sublach

Kasperczyk Michał

12 000 zł

IX/20

Pomnik tyskiego kolarza Zygmunta Hanusika

Kasperczyk Michał

100 000 zł

IX/21

Tyskie Targi Organizacji Pozarządowych

Kołodziejczyk Dawid,
Janas Paweł,
Kastelik - Krzyżowska Zofia

30 000 zł

IX/22

Nasadzenia zielni i montaż małej architektury przy ul. Burschego

Kraszewska Katarzyna

500 000 zł

IX/23

Z angielskim od malucha – zakup książek w języku angielskim dla dzieci

Maciejewska Iwona

5 000 zł

IX/24

Kastracja i czipowanie właścicielskich psów i kotów mieszkańców Tychów

Malinowska Aleksandra

100 000 zł

IX/25

Montaż tablicy wyników na boisku sportowym przy ul. Sikorskiego

Mazurek Damian

50 000 zł

IX/26

Wymiana ławek i koszy w Parku Jaworek

Pabian Aleksandra,
Kosowska – Pawłowicz Patrycja

500 000 zł

IX/27

Kobietkowo – inspirujące spotkania w kobiecym gronie

Podsiadły Małgorzata

15 000 zł

IX/28

Warsztaty tańca dla seniorów

Roszyk Alina

8 000 zł

IX/29

Remont chodnika w Parku Górniczym

Szyja Błażej, Szyja Marcin

300 000 zł

 

Ostateczna lista projektów do głosowania dotycząca określonego rejonu miasta

Numer projektu

Tytuł projektu

Autor projektu

Miejsce realizacji

Szacunkowy koszt zadania

IX/30

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

Bartecka - Grochla Renata

Wilkowyje

23 150 zł

IX/31

COOLturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

Bartecka - Grochla Renata

Wilkowyje

32 000 zł

IX/32

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje

Bartecka - Grochla Renata

Wilkowyje

16 200 zł

IX/33

Rodzinna terenowa gra rowerowa Szlakiem Wilków

Rak Adam,
Kasperczyk Michał

Wilkowyje

18 000 zł

IX/34

Dzień seniora w dzielnicy Wilkowyje

Stencel Magdalena

Wilkowyje

10 000 zł

IX/35

Festyn „Pożegnacie wakacji” w dzielnicy Wilkowyje

Stencel Magdalena

Wilkowyje

30 000 zł

IX/36

Festyn w dzielnicy Mąkołowiec

Sobociński Sławomir

Mąkołowiec, Koźlina

25 000 zł

IX/37

Dzień seniora w dzielnicy Mąkołowiec

Sobociński Sławomir

Mąkołowiec, Koźlina

10 000 zł

IX/38

Cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec

Wencepel Dariusz,
Król Arkadiusz

Mąkołowiec, Koźlina

20 000 zł

IX/39

Nasadzenia drzew przy ul. Gilów

Wencepel Dariusz,
Król Arkadiusz

Mąkołowiec, Koźlina

50 000 zł

IX/40

Mikołajki w dzielnicy Czułów

Bernatt Elżbieta

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

15 000 zł

IX/41

Spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów

Gnela Jadwiga

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

15 200 zł

IX/42

Dzień Seniora w dzielnicy Czułów

Gnela Jadwiga

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

10 000 zł

IX/43

Montaż tablic historycznych przy ul. Katowickiej

Gnela Jakub

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

30 000 zł

IX/44

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej

Gnela Jakub

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

60 000 zł

IX/45

Festyn w dzielnicy Czułów

Krzemień Teresa

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

27 000 zł

IX/46

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz,
Skapczyk Anita

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

10 000 zł

IX/47

Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

8 325 zł

IX/48

Budowa nakładki asfaltowej na ul. Bławatków

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

45 000 zł

IX/49

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

30 000 zł

IX/50

Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

15 000 zł

IX/51

Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

4 200 zł

IX/52

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

10 000 zł

IX/53

Dzień Seniora w dzielnicy Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

10 000 zł

IX/54

Półkolonie letnie w Klubie MCK Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

48 000 zł

IX/55

Półkolonie zimowe w Klubie MCK Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

24 000 zł

IX/56

Rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

20 000 zł

IX/57

Montaż oświetlenia na boisku przy ul. Sportowej

Demko Marek

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

25 000 zł

IX/58

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100

Drob Łukasz

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

100 000 zł

IX/59

Wymiana chwytów wspinaczkowych na placu zabaw
przy ul. Miodowej

Jelonek Paweł

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

4 700 zł

IX/60

Baśniowy ogród - zagospodarowanie terenu przy ul. Cielmickiej 47-49

Kopyto Tadeusz,
Kopyto Elżbieta

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

59 800 zł

IX/61

Zagospodarowanie terenu przy przystankach przy ul. Szojdy

Śpiewak Żaneta

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

45 000 zł

IX/62

Festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice

Wieczorek Bogumiła

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

38 400 zł

IX/63

Warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice

Wieczorek Bogumiła

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

20 000 zł

IX/64

Dzień Seniora na Sublach

Kasperczyk Michał

Glinka, Suble

10 000 zł

IX/65

Dzień Taty – rodzinna gra terenowa na Sublach

Kasperczyk Michał

Glinka, Suble

20 000 zł

IX/66

Iluminacja świąteczna na Sublach

Kasperczyk Michał

Glinka, Suble

15 000 zł

IX/67

Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej

Kasperczyk Natalia, Kasperczyk Kuba,
Kasperczyk Zuzia

Glinka, Suble

80 000 zł

IX/68

Aerobik i zumba na Żwakowie

Gołosz Marek

Żwaków

6 240 zł

IX/69

Nordic walking na Żwakowie

Gołosz Marek

Żwaków

2 160 zł

IX/70

Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie

Jusiak Barbara

Żwaków

8 000 zł

IX/71

Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie
1884 – 1972

Jusiak Barbara

Żwaków

21 300 zł

IX/72

Montaż tablic historycznych na Żwakowie

Jusiak Barbara

Żwaków

20 000 zł

IX/73

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody

Kosowska- Pawłowicz Patrycja, Jusiak Barbara, Sawicka Agnieszka, Raczyńska Paulina

Żwaków

40 900 zł

IX/74

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

26 000 zł

IX/75

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

20 000 zł

IX/76

Starotyskie animacje dla dzieci

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

20 000 zł

IX/77

Starotyski Dzień Seniora

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

10 000 zł

IX/78

Starotyski Festyn

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

45 000 zł

IX/79

Cykl spotkań o tematyce regionalnej

Goj - Andrzejewska Małgorzata

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

12 000 zł

IX/80

Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców

Goj - Andrzejewska Małgorzata

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

6 000 zł

IX/81

Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100 - 116

Kukuczka Elżbieta,
Wilczek Józef

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

60 000 zł

IX/82

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna)

Mucha Marcin

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

170 000 zł

IX/83

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andresa 14a

Bieniek Krystyna

Osiedle A

100 000 zł

IX/84

Sport to zdrowie – zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A

Frąckowiak Maria,
Szyja Marcin

Osiedle A

16 000 zł

IX/85

Festyn osiedlowy – integracja mieszkańców osiedla A

Pluta Katarzyna,
Szyja Marcin

Osiedle A

30 643 zł

IX/86

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3

Pluta Katarzyna

Osiedle A

85 000 zł

IX/87

Aktywne A – zajęcia dla mieszkańców osiedla A

Szyja Błażej,
Szyja Marcin

Osiedle A

36 000 zł

IX/88

Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy ul. Biblioteczna 24 -34 oraz ul. Batorego 4-18

Biela Marek

Osiedle B

70 000 zł

IX/89

„ekoLOGICZNY tryb życia” – piknik rodzinny

Dziewońska Joanna

Osiedle B

27 500 zł

IX/90

Budowa wiat śmietnikowych pomiędzy
ul. Brzozową a ul. Boh. Warszawy

Falk Daniel

Osiedle B

240 000 zł

IX/91

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 5 - 13

Galbarczyk Danuta

Osiedle B

100 000 zł

IX/92

Osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL

Janas Paweł,
Kołodziejczyk Dawid

Osiedle B

8 000 zł

IX/93

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Batorego,

ul. Bocheńskiego i ul. Boh. Warszawy

Popiel Rafał

Osiedle B

160 000 zł

IX/94

Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców

Natanek Dorota

Osiedle B

8 400 zł

IX/95

Nasadzenia zieleni przy ul. Brzozowej nr 17- 21

Skitek Aneta

Osiedle B

100 000 zł

IX/96

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Batorego,  ul. Braterska, ul. Budowlanych

Trojanowski Andrzej

Osiedle B

246 840 zł

IX/97

Boot Camp dla dzieci

Budziosz Tomasz,
Borowiec Andrzej

Balbina

20 000 zł

IX/98

Judo Kids – bezpłatne zajęcia judo dla dzieci

Budziosz Tomasz,
Borowiec Andrzej

Balbina

11 200 zł

IX/99

Sportowo – artystyczne półkolonie dla dzieci

Kuśmierz Marcin

Balbina

60 000 zł

IX/100

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Czereśniową i ul. Czarnieckiego

Drozd Wojciech

Osiedle C

216 972 zł

IX/101

Dzień sąsiada na osiedlu C

Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra

Osiedle C

30 000 zł

IX/102

Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą

Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra

Osiedle C

200 000 zł.

IX/103

Nasadzenia klonów przy al. Bielskiej

Slezak Klaudiusz, Wencepel Dariusz, Danielczyk Edyta

Osiedle C

31 600 zł

IX/104

Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 31-37

Figlarski Mikołaj

Osiedle D, G

150 000 zł

IX/105

Więcej drzew na osiedlu D – nasadzenia przy ul. Dębowej

Lorbiecki Michał

Osiedle D, G

136 000 zł

IX/106

Budowa boiska przy ul. Darwina 1

Mazur Czesław,
Rudziński Zbigniew

Osiedle D, G

248 500 zł

IX/107

Trójkolorowy Dzień Dziecka - festyn przy stadionie miejskim

Kania Michał

Osiedle E

36 000 zł.

IX/108

Remont ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji

Misiak Mateusz
Ludynia Adam,
Barczyński Tomasz

Osiedle E

193 500 zł

IX/109

Sportowo - artystyczne półkolonie na osiedlu E

Smoliński Remigiusz

Osiedle E

30 000 zł

IX/110

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61

Góra Magdalena, Skurska Grażyna, Pisula Grzegorz, Piórko Danuta

Osiedle F, Zawiść

183 356 zł

IX/111

Dzień sąsiada w Parku Jaworek

Kosowska-Pawłowicz Partycja, Pabian Aleksandra

Osiedle H, Ł

65 000 zł

IX/112

Bajtle w plenerze III – cykl animacji dla dzieci

Demska- Ćwiertka Izabela

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

10 000 zł

IX/113

Remont ul. Myśliwskiej 2a-23

Demska- Ćwiertka Izabela

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

70 000 zł

IX/114

Rodzinny Rajd Rowerowy Karolinki

Grzesica - Kasperczyk Małgorzata

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

10 000 zł

IX/115

Dzień Dziecka na osiedlu K

Pabian Aleksandra, Kosowska-Pawłowicz Partycja

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

20 000 zł

IX/116

Budowa boiska przy ul. Kubicy 11-23

Pabian Aleksandra, Kosowska-Pawłowicz Partycja

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

226 728 zł

IX/117

Warsztaty z książką dla dzieci

Szpura Aleksandra

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

23 100 zł

IX/118

Osiedlowy Festyn Integracyjny

Lach Dagmara, Kołodziejczyk Dawid, Krzysztofik Kazimiera Janas Paweł

Osiedla M, U

30 000 zł

IX/119

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Szejner Wiktor

Osiedla M, U

225 342 zł

IX/120

Remont parkingu przy ul. Moniuszki

Zaborowski Jan

Osiedla M, U

150 000 zł

IX/121

Remont chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)

Lada Piotr

Osiedla N, O

235 474 zł

IX/122

Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65

Radwański Henryk

Osiedle R

145 000 zł

IX/123

Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego

Łodyga Anna

Osiedla T, W
(część zachodnia)

194 000 zł

IX/124

Festyn rodzinny na osiedlu T

Zioło – Filipek Anna

Osiedla T, W
(część zachodnia)

19 360 zł

IX/125

Budowa parkingu przy ul. Zaręby 39

Jędrysik Halina

Osiedla Z, Z1

25 000 zł

IX/126

Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38

Kowalski Marek

Osiedla Z, Z1

67 635 zł

IX/127

Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48

Pilnicka Aneta

Osiedla Z, Z1

40 000 zł

IX/128

Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66

Piątkowski Ryszard

Osiedla Z, Z1

55 000 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X