Ostateczne listy projektów do głosowania

Do 9 edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 197 wniosków. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej do głosowania trafi łącznie 128 projektów, z czego 29 dotyczących całego miasta oraz 99 projektów dotyczących określonego rejonu miasta. W tym roku każdy projekt ma przydzielony numer. Poniżej prezentujemy ostateczne listy z projektami do głosowania

Ostateczna lista projektów do głosowania dotycząca całego miasta

Numer projektu

Tytuł projektu

Autor projektu

Szacunkowy koszt zadania

IX/1

Budowa parkingu przy SP 40 przy ul. Zgrzebnioka 45

Bisaga Ryszard

260 000 zł

IX/2

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7

Borecka Agnieszka

100 000 zł

IX/3

Biegaj z nami - budowa bieżni i skoczni przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a 18

Frączek Magdalena,
Jurczyński Szymon

260 000 zł

IX/4

Zielony kącik do nauki i odpoczynku przy SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 10

Gasz Ewa,
Świeca Wiesława

85 000 zł

IX/5

Młode Talenty XXXI edycja

Glenszczyk Michał

40 000 zł

IX/6

Zagospodarowanie ogrodu na terenie Przedszkola nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

Kańtor Barbara

170 000 zł

IX/7

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3
przy ul. Paprocańskiej 156

Matonóg Maria

75 000 zł

IX/8

Zagospodarowanie terenu przy SP nr 10 przy ul. Borowej 123

Przyborowska – Maroszek Barbara

250 000 zł

IX/9

Park edukacyjny przy SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22

Ryń Joanna

150 000 zł

IX/10

Zagospodarowanie terenu przy ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51 na 150-lecie szkoły

Wieczorek Bogumiła,
Krzemień Zbigniew,
Ulman Piotr

165 000 zł

IX/11

Budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Cienistej

Bryła Mariusz

400 000 zł

IX/12

Spotkania twórcze w Miejskim Centrum Kultury

Buława Janina

40 000 zł

IX/13

Twoja wirtualna biblioteka

Czarnik Mateusz,
Florkiewicz Barbara

56 000 zł

IX/14

Montaż tablicy instruktażowej do nordic walking na terenie OW Paprocany

Frąckowiak Maria,
Szyja Marcin

8 000 zł

IX/15

Tychy dla ekologii

Figlarski Mikołaj

32 000 zł

IX/16

Zakup drona antysmogowego

Gołosz Marek

250 000 zł

IX/17

Lato Seniora w mieście

Janeczko Teresa,
Giedwiłło Longina

80 000 zł

IX/18

Ogrody deszczowe na Sublach

Kasperczyk Michał

80 000 zł

IX/19

Montaż stołu do ping ponga na Sublach

Kasperczyk Michał

12 000 zł

IX/20

Pomnik tyskiego kolarza Zygmunta Hanusika

Kasperczyk Michał

100 000 zł

IX/21

Tyskie Targi Organizacji Pozarządowych

Kołodziejczyk Dawid,
Janas Paweł,
Kastelik - Krzyżowska Zofia

30 000 zł

IX/22

Nasadzenia zielni i montaż małej architektury przy ul. Burschego

Kraszewska Katarzyna

500 000 zł

IX/23

Z angielskim od malucha – zakup książek w języku angielskim dla dzieci

Maciejewska Iwona

5 000 zł

IX/24

Kastracja i czipowanie właścicielskich psów i kotów mieszkańców Tychów

Malinowska Aleksandra

100 000 zł

IX/25

Montaż tablicy wyników na boisku sportowym przy ul. Sikorskiego

Mazurek Damian

50 000 zł

IX/26

Wymiana ławek i koszy w Parku Jaworek

Pabian Aleksandra,
Kosowska – Pawłowicz Patrycja

500 000 zł

IX/27

Kobietkowo – inspirujące spotkania w kobiecym gronie

Podsiadły Małgorzata

15 000 zł

IX/28

Warsztaty tańca dla seniorów

Roszyk Alina

8 000 zł

IX/29

Remont chodnika w Parku Górniczym

Szyja Błażej, Szyja Marcin

300 000 zł

 

Ostateczna lista projektów do głosowania dotycząca określonego rejonu miasta

Numer projektu

Tytuł projektu

Autor projektu

Miejsce realizacji

Szacunkowy koszt zadania

IX/30

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

Bartecka - Grochla Renata

Wilkowyje

23 150 zł

IX/31

COOLturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

Bartecka - Grochla Renata

Wilkowyje

32 000 zł

IX/32

Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje

Bartecka - Grochla Renata

Wilkowyje

16 200 zł

IX/33

Rodzinna terenowa gra rowerowa Szlakiem Wilków

Rak Adam,
Kasperczyk Michał

Wilkowyje

18 000 zł

IX/34

Dzień seniora w dzielnicy Wilkowyje

Stencel Magdalena

Wilkowyje

10 000 zł

IX/35

Festyn „Pożegnacie wakacji” w dzielnicy Wilkowyje

Stencel Magdalena

Wilkowyje

30 000 zł

IX/36

Festyn w dzielnicy Mąkołowiec

Sobociński Sławomir

Mąkołowiec, Koźlina

25 000 zł

IX/37

Dzień seniora w dzielnicy Mąkołowiec

Sobociński Sławomir

Mąkołowiec, Koźlina

10 000 zł

IX/38

Cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec

Wencepel Dariusz,
Król Arkadiusz

Mąkołowiec, Koźlina

20 000 zł

IX/39

Nasadzenia drzew przy ul. Gilów

Wencepel Dariusz,
Król Arkadiusz

Mąkołowiec, Koźlina

50 000 zł

IX/40

Mikołajki w dzielnicy Czułów

Bernatt Elżbieta

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

15 000 zł

IX/41

Spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów

Gnela Jadwiga

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

15 200 zł

IX/42

Dzień Seniora w dzielnicy Czułów

Gnela Jadwiga

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

10 000 zł

IX/43

Montaż tablic historycznych przy ul. Katowickiej

Gnela Jakub

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

30 000 zł

IX/44

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej

Gnela Jakub

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

60 000 zł

IX/45

Festyn w dzielnicy Czułów

Krzemień Teresa

Czułów, Zwierzyniec
(część zachodnia)

27 000 zł

IX/46

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz,
Skapczyk Anita

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

10 000 zł

IX/47

Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

8 325 zł

IX/48

Budowa nakładki asfaltowej na ul. Bławatków

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

45 000 zł

IX/49

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

30 000 zł

IX/50

Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

15 000 zł

IX/51

Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

4 200 zł

IX/52

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

Stachoń Grzegorz

Wartogłowiec Zwierzyniec
(część wschodnia)

10 000 zł

IX/53

Dzień Seniora w dzielnicy Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

10 000 zł

IX/54

Półkolonie letnie w Klubie MCK Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

48 000 zł

IX/55

Półkolonie zimowe w Klubie MCK Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

24 000 zł

IX/56

Rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice

Danielczyk Edyta

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

20 000 zł

IX/57

Montaż oświetlenia na boisku przy ul. Sportowej

Demko Marek

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

25 000 zł

IX/58

Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100

Drob Łukasz

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

100 000 zł

IX/59

Wymiana chwytów wspinaczkowych na placu zabaw
przy ul. Miodowej

Jelonek Paweł

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

4 700 zł

IX/60

Baśniowy ogród - zagospodarowanie terenu przy ul. Cielmickiej 47-49

Kopyto Tadeusz,
Kopyto Elżbieta

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

59 800 zł

IX/61

Zagospodarowanie terenu przy przystankach przy ul. Szojdy

Śpiewak Żaneta

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

45 000 zł

IX/62

Festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice

Wieczorek Bogumiła

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

38 400 zł

IX/63

Warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice

Wieczorek Bogumiła

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

20 000 zł

IX/64

Dzień Seniora na Sublach

Kasperczyk Michał

Glinka, Suble

10 000 zł

IX/65

Dzień Taty – rodzinna gra terenowa na Sublach

Kasperczyk Michał

Glinka, Suble

20 000 zł

IX/66

Iluminacja świąteczna na Sublach

Kasperczyk Michał

Glinka, Suble

15 000 zł

IX/67

Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej

Kasperczyk Natalia, Kasperczyk Kuba,
Kasperczyk Zuzia

Glinka, Suble

80 000 zł

IX/68

Aerobik i zumba na Żwakowie

Gołosz Marek

Żwaków

6 240 zł

IX/69

Nordic walking na Żwakowie

Gołosz Marek

Żwaków

2 160 zł

IX/70

Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie

Jusiak Barbara

Żwaków

8 000 zł

IX/71

Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie
1884 – 1972

Jusiak Barbara

Żwaków

21 300 zł

IX/72

Montaż tablic historycznych na Żwakowie

Jusiak Barbara

Żwaków

20 000 zł

IX/73

Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody

Kosowska- Pawłowicz Patrycja, Jusiak Barbara, Sawicka Agnieszka, Raczyńska Paulina

Żwaków

40 900 zł

IX/74

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

26 000 zł

IX/75

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

20 000 zł

IX/76

Starotyskie animacje dla dzieci

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

20 000 zł

IX/77

Starotyski Dzień Seniora

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

10 000 zł

IX/78

Starotyski Festyn

Wencepel Dariusz

Stare Tychy

45 000 zł

IX/79

Cykl spotkań o tematyce regionalnej

Goj - Andrzejewska Małgorzata

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

12 000 zł

IX/80

Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców

Goj - Andrzejewska Małgorzata

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

6 000 zł

IX/81

Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100 - 116

Kukuczka Elżbieta,
Wilczek Józef

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

60 000 zł

IX/82

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna)

Mucha Marcin

Paprocany, P, O1, T1, W

(część wschodnia)

170 000 zł

IX/83

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andresa 14a

Bieniek Krystyna

Osiedle A

100 000 zł

IX/84

Sport to zdrowie – zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A

Frąckowiak Maria,
Szyja Marcin

Osiedle A

16 000 zł

IX/85

Festyn osiedlowy – integracja mieszkańców osiedla A

Pluta Katarzyna,
Szyja Marcin

Osiedle A

30 643 zł

IX/86

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3

Pluta Katarzyna

Osiedle A

85 000 zł

IX/87

Aktywne A – zajęcia dla mieszkańców osiedla A

Szyja Błażej,
Szyja Marcin

Osiedle A

36 000 zł

IX/88

Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy ul. Biblioteczna 24 -34 oraz ul. Batorego 4-18

Biela Marek

Osiedle B

70 000 zł

IX/89

„ekoLOGICZNY tryb życia” – piknik rodzinny

Dziewońska Joanna

Osiedle B

27 500 zł

IX/90

Budowa wiat śmietnikowych pomiędzy
ul. Brzozową a ul. Boh. Warszawy

Falk Daniel

Osiedle B

240 000 zł

IX/91

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 5 - 13

Galbarczyk Danuta

Osiedle B

100 000 zł

IX/92

Osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL

Janas Paweł,
Kołodziejczyk Dawid

Osiedle B

8 000 zł

IX/93

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Batorego,

ul. Bocheńskiego i ul. Boh. Warszawy

Popiel Rafał

Osiedle B

160 000 zł

IX/94

Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców

Natanek Dorota

Osiedle B

8 400 zł

IX/95

Nasadzenia zieleni przy ul. Brzozowej nr 17- 21

Skitek Aneta

Osiedle B

100 000 zł

IX/96

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Batorego,  ul. Braterska, ul. Budowlanych

Trojanowski Andrzej

Osiedle B

246 840 zł

IX/97

Boot Camp dla dzieci

Budziosz Tomasz,
Borowiec Andrzej

Balbina

20 000 zł

IX/98

Judo Kids – bezpłatne zajęcia judo dla dzieci

Budziosz Tomasz,
Borowiec Andrzej

Balbina

11 200 zł

IX/99

Sportowo – artystyczne półkolonie dla dzieci

Kuśmierz Marcin

Balbina

60 000 zł

IX/100

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Czereśniową i ul. Czarnieckiego

Drozd Wojciech

Osiedle C

216 972 zł

IX/101

Dzień sąsiada na osiedlu C

Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra

Osiedle C

30 000 zł

IX/102

Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą

Kosowska-Pawłowicz Patrycja, Pabian Aleksandra

Osiedle C

200 000 zł.

IX/103

Nasadzenia klonów przy al. Bielskiej

Slezak Klaudiusz, Wencepel Dariusz, Danielczyk Edyta

Osiedle C

31 600 zł

IX/104

Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 31-37

Figlarski Mikołaj

Osiedle D, G

150 000 zł

IX/105

Więcej drzew na osiedlu D – nasadzenia przy ul. Dębowej

Lorbiecki Michał

Osiedle D, G

136 000 zł

IX/106

Budowa boiska przy ul. Darwina 1

Mazur Czesław,
Rudziński Zbigniew

Osiedle D, G

248 500 zł

IX/107

Trójkolorowy Dzień Dziecka - festyn przy stadionie miejskim

Kania Michał

Osiedle E

36 000 zł.

IX/108

Remont ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji

Misiak Mateusz
Ludynia Adam,
Barczyński Tomasz

Osiedle E

193 500 zł

IX/109

Sportowo - artystyczne półkolonie na osiedlu E

Smoliński Remigiusz

Osiedle E

30 000 zł

IX/110

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61

Góra Magdalena, Skurska Grażyna, Pisula Grzegorz, Piórko Danuta

Osiedle F, Zawiść

183 356 zł

IX/111

Dzień sąsiada w Parku Jaworek

Kosowska-Pawłowicz Partycja, Pabian Aleksandra

Osiedle H, Ł

65 000 zł

IX/112

Bajtle w plenerze III – cykl animacji dla dzieci

Demska- Ćwiertka Izabela

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

10 000 zł

IX/113

Remont ul. Myśliwskiej 2a-23

Demska- Ćwiertka Izabela

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

70 000 zł

IX/114

Rodzinny Rajd Rowerowy Karolinki

Grzesica - Kasperczyk Małgorzata

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

10 000 zł

IX/115

Dzień Dziecka na osiedlu K

Pabian Aleksandra, Kosowska-Pawłowicz Partycja

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

20 000 zł

IX/116

Budowa boiska przy ul. Kubicy 11-23

Pabian Aleksandra, Kosowska-Pawłowicz Partycja

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

226 728 zł

IX/117

Warsztaty z książką dla dzieci

Szpura Aleksandra

Osiedla K, L,

Cztery Pory Roku

23 100 zł

IX/118

Osiedlowy Festyn Integracyjny

Lach Dagmara, Kołodziejczyk Dawid, Krzysztofik Kazimiera Janas Paweł

Osiedla M, U

30 000 zł

IX/119

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Szejner Wiktor

Osiedla M, U

225 342 zł

IX/120

Remont parkingu przy ul. Moniuszki

Zaborowski Jan

Osiedla M, U

150 000 zł

IX/121

Remont chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)

Lada Piotr

Osiedla N, O

235 474 zł

IX/122

Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65

Radwański Henryk

Osiedle R

145 000 zł

IX/123

Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego

Łodyga Anna

Osiedla T, W
(część zachodnia)

194 000 zł

IX/124

Festyn rodzinny na osiedlu T

Zioło – Filipek Anna

Osiedla T, W
(część zachodnia)

19 360 zł

IX/125

Budowa parkingu przy ul. Zaręby 39

Jędrysik Halina

Osiedla Z, Z1

25 000 zł

IX/126

Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38

Kowalski Marek

Osiedla Z, Z1

67 635 zł

IX/127

Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48

Pilnicka Aneta

Osiedla Z, Z1

40 000 zł

IX/128

Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66

Piątkowski Ryszard

Osiedla Z, Z1

55 000 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X