Lista projektów do głosowania BO 2022 r.

Poniżej lista projektów, które pojawią się na kartach do głosowania we wrześniu.

 

Tytuł projektu

Miejsce realizacji

Autor

Szacunkowy koszt zadania w zł

Aktywność to dla nas ważne - zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Renata Bartecka-Grochla

16 500

Coolturalne Wilkowyje - wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Renata Bartecka-Grochla

32 000

Treningi koszykówki dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Aleksandra Koronowska

26 500

Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza w Wilkowyjach

Wilkowyje

Krystyna Ponińska - Owczarek

6 800

Radarowy wyświetlacz na ul. Szkolnej

Wilkowyje

Krystyna Ponińska - Owczarek

20 000

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje

Wilkowyje

Paweł Porszke

50 000

Budowa stacji naprawy rowerów przy skwerze Wilczy Kąt

Wilkowyje

Adam Rak,
Michał Kasperczyk

12 000

Festyn "Pożegnanie Wakacji" w Wilkowyjach

Wilkowyje

Magdalena Stencel

25 000

Remont boiska przy ul. Szkolnej 94

Wilkowyje

Magdalena Stencel

65 000

Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach

Wilkowyje

Magdalena Stencel

15 000

Oświetlenie Łabędziego Skweru

Mąkołowiec, Koźlina

Arkadiusz Król

82 000

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec

Mąkołowiec, Koźlina

Arkadiusz Król

16 000

Festyn na Mąkołowcu

Mąkołowiec, Koźlina

Sławomir Sobociński

25 000

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec

Mąkołowiec, Koźlina

Sławomir Sobociński

14 000

Festyn na Czułowie

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Elżbieta Bernatt
Grzegorz Praus

35 000

Doposażenie Klubu UKS Czułowianka

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Karol Drabik

13 000

Mikołajki na Czułowie

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Jadwiga Gnela

10 000

Wiązy na Wiązowej

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Jadwiga Gnela

30 000

Montaż tablic historycznych na Czułowie

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Jakub Gnela

30 000

Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza na Czułowie

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Jakub Gnela

9 000

Dzień Seniora na Czułowie

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Grzegorz Praus

9 000

Mini Park na Wiązowej

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Łukasz Wilczek

174 383

Czujnik jakości powietrza w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Michał Musioł

3 500

Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Michał Musioł

5 000

Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

7 000

Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

9 000

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł

25 525

Mikołajki na Wartogłowcu

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

10 000

Sport to zdrowie - zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

2 400

Wieczór taneczny dla mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

Grzegorz Stachoń

4 000

Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Edyta Danielczyk

8 000

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Edyta Danielczyk

35 000

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Edyta Danielczyk

18 000

Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Edyta Danielczyk

18 000

Zagospodarowanie terenu przy budynku

przy ul. Sportowej

Jaroszowice
Urbanowice
Wygorzele

Marek Demko

102 000

Zagospodarowanie terenu wokół krzyża

przy ul. Cielmickiej

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Tadeusz Kopyto

19 900

Dzień Kobiet w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka

8 000

Dzień Seniora  w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka

8 000

Mikołajki w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka

8 000

Cykl letnich animacji plenerowych dla dzieci 
w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka

10 000

Koncert świąteczny w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Stanisław Kostka

20 000

Montaż trybuny wraz z zadaszeniem na boisku LKS Ogrodnik

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Mariusz Mazur,
Antoni Senczek

95 000

Warsztaty artystyczne w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek

15 000

Festyn rodzinny w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek

40 000

Nordic walking  w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek

2 000

Zagospodarowanie terenu przy kapliczce św. Tekli w Cielmicach

Cielmice,

Osiedle Ogrodnik

Bogumiła Wieczorek

55 000

Plac do gry w bule przy ul. Żwakowskiej

Glinka, Suble

Michał Kasperczyk

65 000

Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie

Żwaków

Marek Gołosz

2 700

Doposażenie placu zabaw na Żwakowie

Żwaków

Marek Gołosz

40 000

Animacje dla dzieci w plenerze

Żwaków

Barbara Jusiak

6 000

Mały artysta - warsztaty dla dzieci na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

12 000

Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

12 000

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych na Żwakowie

Żwaków

Barbara Jusiak

12 000

Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody

Żwaków

Patrycja Kosowska-Pawłowicz,
Barbara Jusiak,
Agnieszka Sawicka,
Paulina Raczyńska

80 000

Bezpieczne przejście dla pieszych przez al. Bielską na Paprocany

Żwaków

Michał Rutecki

40 000

Budowa placu zabaw przy Potoku Tyskim

Stare Tychy

Joachim Bartecki

153 984

Tablica historyczna na Rynku

Stare Tychy

Tomasz Budziosz

15 000

Budowa ekranów dźwiękochłonnych

pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa

Stare Tychy

Grzegorz Stachoń

35 000

Dywan kwiatowy przy Rynku

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

80 000

Starotyskie animacje dla dzieci

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

10 000

Starotyski Dzień Seniora

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

10 000

Starotyski festyn

Stare Tychy

Dariusz Wencepel

40 000

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 7-33 oraz 8-22

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Stanisław Krasnowski,
 Józef Wilczek

100 000

Budowa chodnika łączącego
ul. Wyszyńskiego i ul. Paprocańską

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Grazyna Makosz,
Sebastian Zupok

77 000

Remont chodnika przy ul. Wieniawskiego 87

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Anna Sonik

80 000

Remont chodnika od ul. Jordana 29
do al. Piłsudskiego 116

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Józef Wilczek

50 000

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110

(strona południowa)

Paprocany,
P, O1, T1, W
(część wschodnia)

Sebastian Zupok

150 000

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Andersa 12-14a

Osiedle A

Krystyna Bieniek

75 000

Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy

ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c

Osiedle A

Sabina Hojniak,
Katarzyna Pluta

137 643

Montaż słupów drogowych przy placu św. Anny

Osiedle A

Daniel Kowalski

15 000

Aktywne A - cykliczne warsztaty dla mieszkańców

Osiedle A

Marcin Szyja

30 000

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d

Osiedle A

Angelika Waśniowska

50 000

Budowa placu zabaw przy
ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18

Osiedle B

Marek Biela

195 000

ekoLOGICZNY piknik rodzinny na osiedlu B

Osiedle B

Joanna Dziewońska

24 700

Budowa wiaty śmietnikowej  i doposażenie placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 27-29

Osiedle B

Rafał Popiel

130 000

Montaż oświetlenia pomiędzy ul. Brzozową a ul. Hlonda

Osiedle B

Stanisław Smolorz,
Jerzy Kopiec

85 000

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 44-46

Osiedle B

Dorota Wojtkun - Święcka

70 000

Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie

Balbina

Tomasz Budziosz

20 000

Świąteczne warsztaty artystyczne

Balbina

Tomasz Budziosz

6 000

Nauka jazdy na łyżwach

Balbina

Tomasz Budziosz

1 400

Warsztaty judo

Balbina

Tomasz Budziosz

2 000

Turniej piłki nożnej

Balbina

Tomasz Budziosz

4 000

Rowerowy rajd

Balbina

Tomasz Budziosz

5 000

Sportowe półkolonie na Balbinie

Balbina

Marcin Kuśmierz

46 800

Montaż luster drogowych
przy al. Niepodległości

Osiedle C

Aleksander Celiński

5 000

Remont chodnika przy ul. Cyganerii 21-27 oraz budowa placu zabaw przy ul. Czechowa 1-9

Osiedle C

Wojciech Chyliński

211 972

Doposażenie placu zabaw i budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Cyganerii 23-31

Osiedle C

Anna Kózka,
Michał Janusiński

106 800

Zielony zakątek przy ul. Skłodowskiej 20-24

Osiedle C

Bernadeta Orzeł

84 000

Łąka kwiatowa na os. C

Osiedle C

Klaudiusz Slezak, Edyta Danielczyk, Dariusz Wencepel

100 000

Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Bielskiej 69-87

Osiedle C

Sławomir Wróbel

155 000

Remont chodnika przy ul. Wyszyńskiego 31-37

Osiedle D, G

Mikołaj Figlarski

130 000

Dęby na Dębowej - nasadzenie drzew
przy ul. Dębowej 40

Osiedle D, G

Michał Lorbiecki

3 500

Mini ogród deszczowy przy ul. Darwina

Osiedle D, G

Michał Lorbiecki

10 000

Remont parkingu
przy al. Niepodległości 222-224

Osiedle D, G

Elżbieta Tarnowska

180 000

Remont dróg wjazdowych
przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda

Osiedle E

Tomasz Barczyński, Mateusz Misiak

193 574

Trójkolorowy Dzień Dziecka

Osiedle E

Michał Kania

29 000

Remont ciągu pieszego przy ul. Elfów

Osiedle E

Adam Ludynia

120 000

Montaż stojaków rowerowych na podwórku przy ul. Edukacji 52-68

Osiedle E

Ewa i Przemysław Łasut

5 000

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Wyszyńskiego 22-28

Osiedle F, Zawiść

Magdalena Góra, Grażyna Skurska, Grzegorz Pisula

105 000

Integracyjne półkolonie dla dzieci na os. F

Osiedle F, Zawiść

Dawid Kołodziejczyk

9 100

Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43

Osiedle H, Ł

Łukasz Lipiec,
Piotr Rydz

120 000

Budowa oświetlenia przy ul. Hubala
przy Przedszkolu nr 29

Osiedle H, Ł

Grzegorz Lutnik

50 000

Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci na os. L 

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Izabela Demska - Ćwiertka

8 000

Budowa boiska przy ul. Legionów Polskich 15-19

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Izabela Demska - Ćwiertka

218 728

Budowa boiska przy ul. Konecznego 14

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska - Pawłowicz

218 728

Montaż poidełka na Rynku na os. K

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska - Pawłowicz

27 000

Festyn rodzinny przy al. Piłsudskiego 20 

Osiedla M, U

Krystyna Leszczyńska, Wioletta Niebieszczańska

36 000

Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla małych i dużych przy ul. Ujejskiego

Osiedla M, U

Wiktor Szejner

225 342

Remont parkingu przy ul. Moniuszki 5-16

Osiedla M, U

Jan Zaborowski

225 342

Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10

Osiedla N, O

Mikołaj Figlarski

38 000

Budowa altany śmietnikowej
przy ul. Orzeszkowej 17-29

Osiedla N, O

Piotr Lada

150 000

Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28

Osiedle R

Henryk Radwański

168 910

Remont parkingu przy ul. Rodakowskiego 47-55

Osiedle R

Janusz Suchan

168 910

Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego

Osiedla T, W (część zachodnia)

Anna Łodyga

213 360

Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7)

Osiedla T, W (część zachodnia)

Paulina Sochacka

184 000

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24

Osiedla Z, Z1

Ryszard Piątkowski

50 000

Tytuł projektu

Autor

Zaproponowany koszt zadania

Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja

Bartosz Adamski

34 000

Możesz kogoś uratować – montaż defibrylatorów AED w Tychach

Marcin Błaszkiewicz

80 000

Budowa boiska treningowego przy ul. Katowickiej 241

Karol Drabik

110 000

Kulturalny Zakątek Seniora w MCK

Teresa Janeczko,
Longina Giedwiłło

82 600

Eko Plac w Parku Południowym

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna

115 000

Wieczór światła nad Paprocanami

 

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna

120 000

Poidełka w Tychach

Magdalena Kilian,
Tomasz Budziosz

54 000

Akcja kastracja i sterylizacja dla psów i kotów

Aleksandra Malinowska

100 000

Ligwistyczna papuga – warsztaty nt. kultury żywego słowa

Monika Szydłowiecka

19 500

Remont chodnika w Parku Górniczym

Błażej Szyja,
Marcin Szyja

250 000

Ogród montessoriański przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii 33

Joanna Antosik

210 000

Zagospodarowanie terenu przed SP 40 przy ul. Zgrzebnioka 45

Ryszard Bisaga

350 000

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala 7

Agnieszka Borecka

84 000

Siłownia plenerowa przy Morcinku

Mikołaj Figlarski,
Grażyna Jurek

105 000

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni  przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a18

Magdalena Frączek,
Szymon Jurczyński

200 000

Sensoryczny park zmysłów na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowa 41

Izabela Gęgotek

220 000

Młode Talenty – XXX edycja

Michał Glenszczyk

40 000

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego 85

Ilona Grządzielewska

260 000

Ścieżka sensoryczna przy Przedszkolu nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

Barbara Kańtor

115 000

Kuźnia wyobraźni – kreatywny plac zabaw
przy ul. Edukacji 11A

Anna Klimsiak-Czech

100 000

Remont boiska przy ZSP nr 1 przy ul. Leśnej 66

Aleksandra Koronowska

105 000

Zagospodarowanie terenu przy boisku przy SP nr 6 przy ul. Katowickiej 102

Hanna Liszka

9 000

Więcej drzew dla tyskich szkół

Michał Lorbiecki

18 000

Sensoryka dla smyka – budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156

Maria Matonóg

70 000

Urokliwy Zakątek Wypoczynku i Rekreacji przy I LO przy ul. Korczaka 6

Macin Nycz,
Jarosław Grabowski

420 000

Sensoryczny zakątek przy SP nr 17 przy ul. Begonii 5

Zofia Stacha

32 000

Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty dla dzieci

Grzegorz Wańczyk

25 000

Budowa wiaty rowerowej przy ZSP nr 2 w Cielmicach

Bogumiła Wieczorek

61 500

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X