Wyniki głosowania - rozkład punktów na poszczególne projekty

Wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok – rozkład punktów na poszczególne projekty

 tabelka

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje
Kwota dla okręgu: 142 128 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66 Aleksandra Zdziebko 30 028 zł 625
2 Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora Magdalena Stencel 47 000 zł 305
3 Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży Renata Bartecka-Grochla 18 596 zł 663
4 Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia Renata Bartecka-Grochla 16 500 zł 553

5

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

Renata Bartecka-Grochla

30 000 zł

778

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina
Kwota dla okręgu: 156 475 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

Arkadiusz Król

106 000 zł

1882

2 Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu Arkadiusz Król 11 700 zł 287

3

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

18 000 zł

514

4

Spotkania integracyjne dla seniorów

Sławomir Sobociński

15 000 zł

201

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 204 473 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Półkolonie letnie w Czułowie Agnieszka Bożek 35 000 zł 788
2 Kino letnie w Czułowie Agnieszka Bożek 12 000 zł 442
3 Doposażenie Skweru Tulipanów Agnieszka Bożek 85 000 zł 1349
4 Mikołajki na Czułowie Jadwiga Gnela 10 000 zł 184
5 Dzień Dziecka na Czułowie Elżbieta Bernatt 12 000 zł 358
6 Budowa chodnika przy ul. Jodłowej Grzegorz Praus 54 473 zł 685

7

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

Arkadiusz Chrobaczyński

170 000 zł

2191

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek i ul. Dziewanny Grzegorz Stachoń 2 800 zł 128
2 Osiedlowy Dzień Seniora Grzegorz Stachoń 6 000 zł 85

3

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

Grzegorz Stachoń

20 000 zł

1181

4 Festyn rodzinny - integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec Grzegorz Stachoń 15 500 zł 314

5

Progi zwalniające na ul. Marzanny

Grzegorz Stachoń

65 000 zł

589

6 Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci Grzegorz Stachoń 90 000 zł 127
7 Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej Grzegorz Stachoń 3 000 zł 102

8

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Marzanny i ul. Jaskrów

Grzegorz Stachoń

5 000 zł

414

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
Kwota dla okręgu: 179 192 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa chodnika przy ul. Poprzecznej Izabela Kempa 160 000 zł 558
2 Bawmy się wszyscy razem - festyn rodzinny połączony
z Dniem Dziecka
Lidia Gajdas 39 000 zł 258
3 Remont Klubu MCK Urbanowice Lidia Gajdas 80 000 zł 1170
4 Wakacyjne kino dla widzów w każdym wieku Edyta Danielczyk 17 500 zł 184
5 Majówka – festyn na JUW-e Edyta Danielczyk 15 000 zł 115
6 Dzień seniora na JUW-e Edyta Danielczyk 6 000 zł 41
7 Półkolonie zimowe na JUW-e Edyta Danielczyk 18 000 zł 175
8 Półkolonie letnie na JUW-e Edyta Danielczyk 27 000 zł 282
9 Umieszczenie na pomniku napisu upamiętniającego mieszkańców Urbanowic -
uczestników I Powstania Śląskiego
Edyta Danielczy 15 000 zł 92

10

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej

Marek Demko

137 000 zł

3582

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik
Kwota dla okręgu: 130 727 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

Elżbieta i Tadeusz Kopyto

65 350 zł

1879

2 Montaż ławek solarnych przy ul. Jedności i ul. Cielmickiej Elżbieta i Tadeusz Kopyto 44 000 zł 240
3 Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2 Sandra Wilczek 125 000 zł 3589

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble
Kwota dla okręgu: 158 933 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa azylu dla pieszych oraz miejsc postojowychprzy ul. Harcerskiej Krystyna Grońska 90 000 zł 454
2 Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej Krystyna Grońska 30 000 zł 142

3

Remont i budowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

Krystyna Grońska

70 000 zł

473

4

Budki dla ptaków w Parku Suble

Magdalena Kasperczyk

4 500 zł

310

5

100 wonnych bzów i jaśminów

Magdalena Kasperczyk

11 000 zł

401

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków
Kwota dla okręgu: 127 887 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie

Ewelina Jagniątkowska

74 000 zł

1533

2

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody

Marek Gołosz

45 000 zł

1480

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy
Kwota dla okręgu: 166 837 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki Dariusz Wencepe 35 000 zł 323

2

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

Dariusz Wencepel

120 837 zł

1396

3 Festyn Starotyski Dariusz Wencepel 30 000 zł 417
4 Starotyski Dzień Seniora Dariusz Wencepel 6 000 zł 230

5

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

Dariusz Wencepel

10 000 zł

436

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia)
Kwota dla okręgu: 270 993 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy ul. Poziomkowej i ul. Przemysłowej

 

Artur Wysocki 210 000 zł 643
2 Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110 Marcin Stogowski 115 000 zł 1879
3 Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek Michał Rutecki 50 800 zł 1874

4

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58

Mikołaj Figlarski

Maria Żegleń

Regina Basińska

98 000 zł

5567

5

Remont chodnika przy pl. Filipa Nowary

Władysław Treska

50 000 zł

1162

6

Budowa chodnika przy ul. Na Grobli

Jan Ulman

25 000 zł

892

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A
Kwota dla okręgu: 183 748 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy ul. Wojska Polskiego 5-7 i ul. Arkadową 6-8 Stefania Seweryn 70 000 zł 755
2 Osiedlowy Dzień Seniora Marcin Szyja 5 000 zł 330
3 Aktywne A – osiedlowe miejsce spotkań Marcin Szyja 37 000 zł 512
4 Budowa chodnika przy ul. Burschego Maria Frąckowiak 31 500 zł 496
5 Budowa azylu dla pieszych przy ul. Andersa Maria Frąckowiak 45 000 zł 360

6

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

Katarzyna Pluta

Magdalena Stolarska

63 748 zł

2848

7

Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b

Rafał Biskup

115 000 zł

1986

8

Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 21-23a

Agnieszka Kwiatek

183 748 zł

528

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B
Kwota dla okręgu: 281 801 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej Małgorzata Korycińska 50 000 zł 932
2 Remont chodnika przy ul. Bukowej 2-22 Łukasz Kokoszka 146 500 zł 1894

3

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10 - 20

Marcin Torba

268 000 zł

2490

Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina
Kwota dla okręgu: 140 073 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Remont chodnika przy ul. Budowlanych 37-41 oraz remont drogi i chodnika prowadzących do budynku przy ul. Budowlanych 43

Ewa Kasperczyk

90 000 zł 424
2 Aktywna mama – gimnastyka dla mam z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina Ewa Kasperczyk 7 854 zł 67

3

Sportowe półkolonie na Balbinie

Marcin Kuśmierz

78 680 zł

913

4

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

Adam Kafka

13 000 zł

491

5

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

Adam Kafka

11 500 zł

189

6 Rodzinny rajd rowerowy Balbiny Sebastian Bal 7 700 zł 19

7

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

Sebastian Bal

15 500 zł

171

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C
Kwota dla okręgu: 244 822 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

Ewelina Majewska – Howis

144 000 zł

5397

2

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Ewa Pazdan

100 822 zł

1002

3 Familiada – budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Czarnieckiego i ul. Czereśniowej Paweł Janas 244 822 zł 1910

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G
Kwota dla okręgu: 289 833 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

Zbigniew Rudziński

120 000 zł

2264

2 Budowa parkingu wzdłuż ul. Gen. de Gaulle’a 3-29 Zbigniew Rudziński 145 563 zł 1474
3 Budowa parkingu przy ul. Dębowej 34-36 Henryk Kocur 141 150 zł 782

4

Budowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Dąbrowskiego 29  i ul. Dębowej 42-48

Adrian Słany

120 200 zł

2055

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E
Kwota dla okręgu: 215 853 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Czas wolny na sportowo – zagospodarowanie terenu przy ZS nr 2 przy ul. Elfów 9 Anna Chrobaczek 176 000 zł 1960
2 Wygoda i bezpieczeństwo – zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52-68 Ewa i Przemysław Łasut 39 853 zł 994

3

Miejska Akademia Atletyki

Michał Kania

215 000 zł

2841

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść
Kwota dla okręgu: 203 202 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Zadbajmy o nasze otoczenie - budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29

Grzegorz Pisula

201 057 zł

6337

2 Budowa placu zabaw dla Małych i Dużych przy ul. Fitelberga 35-61 Magdalena Góra 83 600 zł 519
3 Remont boiska do siatkówki oraz bieżni do skoku w dal przy ZS nr 1 przy ul. Wejchertów 20 Danuta Strzoda 160 000 zł 1118
4 Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F Zygfryd Glinka
Stanisław Piechocki
Teresa Mazur
Roman Niklas
Halina Jędracha
43 202 zł 1593

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł
Kwota dla okręgu: 353 068 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Remont parkingu wraz z montażem ławek przy ZS nr 4 przy al. Bielskiej 100 Dorota Gerc
Henryk Ditmer
292 000 zł 5402
2 Kwiatowy ogród na terenie Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala Agnieszka Borecka 40 000 zł 2509

3

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

Lucyna Tuchorska

353 068 zł

6801

4 Budowa chodnika od stacji kolejowej przy al. Bielskiej do stacji Tychy Zachodnie Magdalena Kowalska
Katarzyna Czupryna - Kluska
100 000 zł 3431
5 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na siłowni zewnętrznej przy ul. Hubala Tadeusz Pawełkowicz 47 000 zł 2205

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku
Kwota dla okręgu: 256 901 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19 Izabela Demska-Ćwiertka 152 800 zł 1372

2

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

Łukasz Wiewióra

230 000 zł

12434

3 Akcja reaktywacja – doposażenie placu zabaw przy ul. Kubicy Małgorzata Zawiślak
Krzysztof Woźniak
90 000 zł 1707
4 Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Rok

Krzysztof Woźniak

Michał Kasperczyk

26 600 zł 467

5

Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego

Michał Kasperczyk

20 000 zł

504

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U
Kwota dla okręgu: 255 184 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5 Dominika Kramarczyk 203 000 zł 1921
2 Organizacja Dnia Seniora Anna Woźniak 6 750 zł 471

3

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

Bogdan Buczek

254 980 zł

5953

4 Remont nawierzchni części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7 Zbigniew Góral 255 184 zł 2812

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O
Kwota dla okręgu: 267 730 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Remont boiska dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

Marcin Lesiak

250 000 zł

6376

2 Remont chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej Piotr Lada 240 000 zł 5453

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R
Kwota dla okręgu: 185 316 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1 Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Jaśkowickiej z ul. Rodakowskiego Janusz Suchan 180 000 zł 1755

2

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70

Paweł Bilangowski

180 000 zł

3137

3 Remont parkingu przy ul. Reymonta 7-16 Henryk Radwański 185 316 zł 2863
4 Remont istniejącego chodnika przy ul. Rataja oraz budowa nowego chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Jaśkowickiej i ul. Stoczniowców
Włodzimierz Rosicki 50 000 zł 585

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)
Kwota dla okręgu: 240 355 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

Monika Trukała

65 300 zł

2839

2 Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 Danuta Chełmińska 110 000 zł

2722

3 Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22

Anna Łodyga

Zdzisław Banasiak

60 000 zł 3488
4

Budowa stacji napraw i miejsc postojowych dla rowerów pomiędzy ul. Witosa 28a i ul. Wieniawskiego 4

 

Zdzisław Banasiak 20 000 zł 1847

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1
Kwota dla okręgu: 208 500 zł

Lp.

Tytuł projektu wnioskodawcy

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznawanych punktów

1

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

Aleksander Czenczak

72 000 zł

2377

2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw przy ul. Zaręby 38 i 62 Aleksander Czenczak 93 000 zł 1046

3

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

Ryszard Bisaga

104 000 zł

2190

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X