Baza Ngo

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ TYCHY

Miasto: Tychy
Adres: al. Barona 30 p. 209
Numer telefonu: 505560011
Data rejestracji: 2011-09-07
Forma prawna: Stowarzyszenie
Numer KRS / inny: 42259
OPP: Nie
Prowadzenie działalności gospodarczej: Nie
Cele statutowe: 1. CELEM STATUTOWYM PTTK JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, KULTURY, OŚWIATY I OCHRONY ŚRODOWISKA.2. CELAMI STATUTOWYMI PTTK SĄ RÓWNIEŻ INNE DZIAŁANIA ZE SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:1) KRZEWIENIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, SZCZEGÓLNIE W POSTACIWĘDROWNICTWA INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO, ORGANIZACJI RAJDÓW, ZŁAZÓW, ZLOTÓW, SPŁYWÓW, REJSÓW ORAZ KOLONIII OBOZÓW;2) PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU SWIADOMOŚCI NARODOWEJ,OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, W TYM POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE Z TOWARZYSTWAMI I ORGANIZACJAMI SKUPIAJĄCYMII OPIEKUJĄCYMI SIĘ POLAKAMI ORAZ DZIEDZICTWEM KULTURY POLSKIEJ ZA GRANICA;3) NAUKI, EDUKACJI, OSWIATY I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY, SZCZEGÓLNIE POPRZEZKSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH, UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O PRZESZŁOSCI, WSPÓŁCZESNOŚCI I PERSPEKTYWACHROZWOJU POLSKI, SZERZENIA KULTURY TURYSTYKI I ZAPOZNANIA Z POZNAWCZYMI, WYPOCZYNKOWYMI I ZDROWOTNYMIWALORAMI WĘDROWNICTWA;4).EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT, OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO ORAZ TROSKI O RACJONALNE WYKORZYSTYWANIEZASOBÓW PRZYRODY;5) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA, SZCZEGÓLNIE POPRZEZ OPIEKĘ NAD MIEJSCAMIPAMIĘCI NARODOWEJ I ORGANIZACJE IMPREZ TURYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z POZNAWANIEM HISTORII ORĄŻA POLSKIEGO,A TAKŻE POPIERANIE WSZELKICH FORM WYPOCZYNKU SŁUĄŻĄCEGO ROZWOJOWI SPRAWNOŚCI I KULTURY FIZYCZNEJ;6) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;7) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZICOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANSTYCH RODZIN I OSÓB;8) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;9) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH;10)OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;11)DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
NIP: 2147483647
Kod pocztowy: 43-100

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X