Wstępna weryfikacja wniosków złożonych do VIII BO - zadania dot. ogółu mieszkańców

Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. (edycja VIII) - projekty na zadania dotyczące ogółu mieszkańców.

 

Lp.

Tytuł projektu

    

Autor

 

Zaproponowany koszt zadania

 

Uwagi

 

1.        

Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja

 

Bartosz Adamski

 

34 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 120 000 zł do 34 000 zł. Zmiana zakres zadania.

 

2.        

Możesz kogoś uratować –
montaż defibrylatorów AED w Tychach

 

Marcin Błaszkiewicz

 

80 000,00

 

POZYTYWNA

Zmiana zakresu i kwoty zadania z 250 000 do 80 000 zł.

 

3.        

Budowa boiska treningowego
przy ul. Katowickiej 241

 

Karol Drabik

 

110 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 100 000 zł do 110 000 zł. Piłkochwyty będą zrealizowane w 2021r.

 

4.        

Budowa oświetlenia stadionu lekkoatletycznego

 

Damian Fidor

 

200 000,00

 

NEGATYWNA
Stadion posiada Certyfikat PZLA dla organizacji zawodów dla ustalonej kategorii zawodów, a wprowadzanie dodatkowych elementów wyposażenia uniemożliwiałoby organizację zawodów pod patronatem PZLA.

 

5.        

Całoroczny stok narciarski w Parku Jaworek

 

Marek Gołosz,
Sławomir Wróbel,
Iwona Oleksiak

 

300 000,00

 

NEGATYWNA

Zadanie spowoduje zaburzenie bioróżnorodności terenu.

 

6.        

Zakup drona antysmogowego

 

Marek Gołosz,
Sławomir Wróbel,
Iwona Oleksiak

 

200 000,00

 

NEGATYWNA

Tychy jako członek Metropolii uczestniczy w projektach, w tym m.in. w podjętej inicjatywie CEDD – Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów. Dodatkowo GZM prowadzi projekt dotyczący wykorzystania dronów w realizacji zadań administracji publicznej, w tym zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dodatkowo stan prawny nie pozwala na wykorzystanie danych otrzymanych z dronów jako dowodów w sprawie przeciwko osobom spalającym w piecach niedozwolone surowce.

 

7.        

Kulturalny Zakątek Seniora w MCK

 

Teresa Janeczko,
Longina Giedwiłło

 

82 600,00

 

POZYTYWNA

 

8.        

Interaktywne podwórko Yalp Memo – strefa gier
i zabaw dla dzieci

 

Michał Kasperczyk

 

300 000,00

 

NEGATYTWNA

Duże koszty bieżącego utrzymania.

 

9.        

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci
przy al. Bielskiej

 

Michał Kasperczyk

 

450 000,00

 

NEGATYTWNA

Projekt miasteczka ruchu drogowego wymaga zastosowania dużej ilości nawierzchni utwardzonej. Zaznaczony teren jest terenem zieleni, w którym unikamy stosowania dodatkowych nawierzchni nieprzepuszczalnych.

 

10.    

Eko Plac w Parku Południowym

 

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna

 

100 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty zadania z 52 000 do 100 000 oraz zmiana zakresu zadania.

 

11.    

Organizacja Festiwalu światła na Dzikiej Plaży

 

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna

 

120 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty

z 100 000 zł do 120 000 zł. Zmiana nazwy zadania: „Wieczór światła nad Paprocanami”.

 

12.    

Kolorowe Tychy organizacja imprezy w Parku Jaworek

 

Michał Kasperczyk,
Krzysztof Król,
Barbara Konieczna

 

14 000,00

 

NEGATYWNA

 

13.    

Poidełka w Tychach

 

Magdalena Kilian,
Tomasz Budziosz

 

54 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 320 000 zł do 54 000 zł. Zmiana zakresu zadania - 2 poidełka.

 

14.    

Zdrowy kręgosłup dla mieszkańców

 

Łukasz Kostka

 

222 000,00

 

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji w ramach BO, gdyż zakres wniosku posiada cechy programu profilaktyki zdrowotnej.

 

15.    

Tychy zapraszają jerzyki – montaż domków dla jerzyków

 

Magdalena Łochowska – Piotrowicz

 

103 000,00

 

NEGATYWNA

W związku z brakiem ekspertyzy ornitologicznej brak możliwości realizacji zadania.

 

16.    

Akcja kastracja i sterylizacja psów i kotów
w Tychach

 

Aleksandra Malinowska

 

100 000,00

 

POZYTYWNA

 

17.    

Baseny dla każdego na OW Paprocany

 

Ryszard Polcyn

 

200 000,00

 

NEGATYWNA

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu jednego roku oraz bardzo wysokie koszty inwestycji.

 

18.    

Defibrylatory AED w tyskich trolejbusach

 

Tomasz Sieniek

 

140 000,00

 

NEGATYWNA

Brak technicznych możliwości realizowania zadania w ramach BO.

 

19.    

Tablica meteorologiczna na terenie OW Paprocany

 

Piotr Skorupski,
Tomasz Budziosz

 

15 000,00

 

NEGATYWNA

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych miasta w 2021 r.

 

20.    

Mobilne miasteczko ruchu drogowego oraz cykl pikników edukacyjnych

 

Mariusz Skwarzec, Magdalena Fuśniak,
Sławomir Sobociński

 

79 000,00

 

NEGATYWNA

Brak możliwości przechowywania miasteczka.

Zadanie zrealizowane w ramach BO w 2016r. – znajduje się przy ZSP nr 1 przy ul. Leśnej.

 

21.    

Ligwistyczna papuga – warsztaty nt. kultury żywego słowa

 

Monika Szydłowiecka

 

19 500,00

 

POZYTYWNA

 

22.    

Remont chodnika w Parku Górniczym

 

Błażej Szyja,
Marcin Szyja

 

250 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 150 000 zł do 250 000 zł.

 

23.    

Solankowe Tychy – budowa tężni parkowej
przy ul. Hlonda

 

Monika Wencepel,
Dariusz Wencepel

 

250 000,00

 

NEGATYWNA

Z powodu istniejącego zadrzewienia oraz problemów z bieżącym utrzymaniem tężni (spadające liście oraz brak miejsca do dojazdu cysterny z solanką)

 

24.    

RoweroweLOVE – budowa bike parku w Parku Suble

 

Sławomir Wróbel,
Marek Gołosz

 

400 000,00

 

NEGATYWNA

Brak możliwości technicznych realizacji zadania.

 

25.    

Ogród montessoriański przy Przedszkolu nr 14
przy ul. Cyganerii 33

 

Joanna Antosik

 

210 000,00

 

POZYTYWNA

 

26.    

Zagospodarowanie terenu przed SP 40
przy ul. Zgrzebnioka 45

 

Ryszard Bisaga

 

350 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 370 000 do 350 000 zł.

 

27.    

Kwiatowy ogród przy Przedszkolu nr 29
przy ul. Hubala 7

 

Agnieszka Borecka

 

84 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 83 850 zł do 84 000 zł.

 

28.    

Siłownia plenerowa przy Morcinku

 

Mikołaj Figlarski,
Grażyna Jurek

 

105 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 71 000 zł do 105 000 zł.

 

29.    

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni 
przy SP 36 przy ul. de Gaulle’a18

 

Magdalena Frączek,
Szymon Jurczyński

 

200 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 175 900 zł do 200 000 zł.

 

30.    

Sensoryczny Park Zmysłów na terenie
Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowa 41

 

Izabela Gęgotek

 

220 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 198 000zł do 220 000 zł.

 

31.    

Młode Talenty – XXX edycja

 

Michał Glenszczyk

 

40 000,00

 

POZYTYWNA

 

32.    

Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego 85

 

Ilona Grządzielewska

 

260 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 230 500 zł do 260 000 zł.

 

33.    

Ścieżka sensoryczna przy Przedszkolu nr 21
przy ul. Zelwerowicza 21

 

Barbara Kańtor

 

115 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 100 000 zł do 115 000 zł.

 

34.    

Kuźnia wyobraźni – kreatywny plac zabaw
przy ul. Edukacji 11A

 

Anna Klimsiak-Czech

 

100 000,00

 

POZYTYWNA

 

35.    

Remont boiska przy ZSP1 przy ul. Leśnej 66

 

Aleksandra Koronowska

 

105 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 53 000 zł do 105 000 zł.

Ograniczenie zakresu zadania do remontu nawierzchni boiska.

 

36.    

Zagospodarowanie terenu przy boisku przy SP nr 6 przy ul. Katowickiej 102

 

Hanna Liszka

 

11 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 11 000 zł do 9 000 zł.

Zmiana zakresu: 6 ławek i 1 kosz na śmieci.

 

37.    

Więcej drzew dla tyskich szkół

 

Michał Lorbiecki

 

18 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 10 800zł do 18 000 zł.

 

38.    

Sensoryka dla smyka – budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156

 

Maria Matonóg

 

70 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 61 000 zł do 70 000 zł.

 

39.    

Urokliwy Zakątek Wypoczynku i Rekreacji przy I LO przy ul. Korczaka 6

 

Macin Nycz,
Jarosław Grabowski

 

420 000,00

 

POZYTYWNA

 

40.    

Budowa boisk do siatkówki plażowej
przy SSP nr 19 przy al. Niepodległości 190

 

Artur Okoński

 

120 000,00

 

NEGATYWNA

Projekt nie jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

41.    

Sensoryczny zakątek przy SP nr 17 przy ul. Begonii 5

 

Zofia Stacha

 

32 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 13 000 zł do 32 000 zł.

 

42.    

Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty dla mieszkańców

 

Grzegorz Wańczyk

 

25 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 15 000 zł do 25 000 zł, projekt obejmie wszystkie szkoły podstawowe

 

43.    

Budowa wiaty rowerowej przy ZSP nr 2
w Cielmicach

 

Bogumiła Wieczorek

 

50 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 50 000 zł do 61 500 zł.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X