Wstępna weryfikacja wniosków złożonych do VIII BO - projekty dot. określonego rejonu miasta

Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. (VIII edycja) - projekty na zadania dotyczące określonego rejonu miasta.

 

 

Lp.

Tytuł projektu

       

Autor

  

Zaproponowany koszt zadania

  

Uwagi

Wilkowyje

1.

Aktywność to dla nas ważne - zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

 

Renata Bartecka-Grochla

 

16 500,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 15 500 zł do 16 500 zł.

2.

Coolturalne Wilkowyje wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

 

Renata Bartecka-Grochla

 

32 000,00

 

POZYTYWNA

3.

Treningi koszykówki dla dzieci z dzielnicy Wilkowyje

 

Aleksandra Koronowska

 

26 500,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 25 000 zł do 26 500 zł.

4.

Czujnik pomiaru zanieczyszczenia powietrza w Wilkowyjach

 

Krystyna Ponińska - Owczarek

 

6 800,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 4 000 zł do 6 800 zł.

(2 czujniki)

5.

Radarowy wyświetlacz na ul. Szkolnej

 

Krystyna Ponińska - Owczarek

 

20 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 13 600 zł do 20 000 zł.

6.

Półkolonie dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje

 

Paweł Porszke

 

50 000,00

 

POZYTYWNA

7.

Budowa stacji naprawy rowerów przy skwerze Wilczy Kąt

 

Adam Rak,
Michał Kasperczyk

 

12 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 9 000 zł do 12 000 zł.

8.

Festyn Pożegnanie wakacji w Wilkowyjach

 

Magdalena Stencel

 

25 000,00

 

POZYTYWNA

9.

Remont boiska sportowego
przy ul. Szkolnej 94

 

Magdalena Stencel

 

65 000,00

 

POZYTYWNA

10.

Warsztaty aktywnego seniora w Wilkowyjach

 

Magdalena Stencel

 

15 000,00

 

POZYTYWNA

11.

Budowa boiska do siatkówki plażowej w dzielnicy Wilkowyje

 

Damian Suduł

 

30 000,00

 

NEGATYWNA

Niezgodna z Miejskim Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Mąkołowiec, Koźlina

1.

Oświetlenie Łabędziego Skweru

 

Arkadiusz Król

 

82 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 88 000 zł do 82 000 zł.

2.

Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec

 

Arkadiusz Król

 

16 000,00

 

POZYTYWNA – zmiana zakresu i nazwy: „Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec”

3.

Festyn na Mąkołowcu

 

Sławomir Sobociński

 

25 000,00

 

POZYTYWNA

4.

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec

 

Sławomir Sobociński

 

14 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 18 000 zł do 14 000 zł.

Ograniczenie zakresu zadania.

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

1.

Festyn na początek wakacji na Czułowie

 

Elżbieta Bernatt

 

10 000,00

 

WSTĘPNIE POZYTYWNA

Połączenie zakresu i kwot zadania z projektów nr 1 i 10.

2.

Doposażenie Klubu UKS Czułowianka

 

Karol Drabik

 

13 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 15 000 zł do 13 000 zł.

Ograniczenie zakresu zadania.

3.

Lampy solarne przy ul. Wiązowej

 

Jadwiga Gnela

 

30 000,00

 

NEGATYWNA

Nie ma konieczności doświetlenia placu zabaw. Przy ulicy Wiązowej znajduje się oświetlenie uliczne.

4.

Mikołajki na Czułowie

 

Jadwiga Gnela

 

10 000,00

 

POZYTYWNA

5.

Wiązy na Wiązowej

 

Jadwiga Gnela

 

30 000,00

 

POZYTYWNA

6.

Montaż tablic historycznych na Czułowie

 

Jakub Gnela

 

30 000,00

 

POZYTYWNA

7.

Czujniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza na Czułowie

 

Jakub Gnela

 

9 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 40 000 zł do 9 000 zł.

(3 czujniki)

8.

Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy Katowickiej

 

Damian Olearczyk

 

70 000,00

 

NEGATYWNA

Geometria drogi nie pozwala na wykonanie zadania. Aktualnie są prowadzone prace nad projektem przeniesienia przejścia dla pieszych.

9.

Dzień Seniora na Czułowie

 

Grzegorz Praus

 

9 000,00

 

POZYTYWNA

10.

Festyn na Czułowie

 

Grzegorz Praus

 

25 000,00

 

POZYTYWNA

Połączenie zakresu i kwot zadania z projektów nr 1 i 10.

11.

Mini Park na Wiązowej

 

Łukasz Wilczek

 

174 383 zł

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 134 500 zł do 174 383 zł.

Wartogłowiec Zwierzyniec (część wschodnia)

1.

Czujnik jakości powietrza w dzielnicy Wartogłowiec

 

Michał Musioł

 

3 500,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 5 500 zł do 3 500 zł.

2.

Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec

 

Michał Musioł

 

5 000,00

 

POZYTYWNA

3.

Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec

 

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

 

3 200,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 8 500 zł do 3 200 zł.

Ograniczenie zakresu spowodowane budową sali gimnastycznej na terenie szkoły.

4.

Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec

 

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

 

9 000,00

 

POZYTYWNA

5.

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

 

Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł

 

25 525,00

 

NEGATYWNA

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej na terenie szkoły.

6.

Kino plenerowe na Wartogłowcu

 

Grzegorz Stachoń

 

10 000,00

 

NEGATYWNA

Miejskie Centrum Kultury organizuje bezpłatny cykl sensów kina plenerowego.

7.

Mikołajki na Wartogłowcu

 

Grzegorz Stachoń

 

10 000,00

 

POZYTYWNA

8.

Budowa oświetlenia na ulicy Dzwonkowej

 

Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł

 

45 000,00

 

NEGATYWNA

Zadanie będzie zrealizowane w ramach środków własnych miasta w roku 2021.

9.

Nakładka asfaltowa na ulicy Bławatków

 

Grzegorz Stachoń

 

122 525,00

 

NEGATYWNA

W tym roku planowana jest  budowa gazociągu i wodociągu oraz regulacja stanu prawnego działek.

10.

Sport to zdrowie - zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

 

Grzegorz Stachoń

 

2 400,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 4 000 zł do 2 400 zł.

11.

Wieczór taneczny 50+ w dzielnicy Wartogłowiec

 

Grzegorz Stachoń

 

4 000,00

 

POZYTYWNA

Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele

1.

Budowa chodnika na ul. Głównej 79 - 133

 

Mariola Bernat

 

163 963,00

 

NEGATYWNA

Okres realizacji zadania dłuższy niż rok. Kwota zadania przekracza kwotę przeznaczoną na dany okręg.

2.

Dni Seniora w dzielnicy Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele

 

Edyta Danielczyk

 

8 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 10 000 zł do 8 000 zł.

3.

Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele

 

Edyta Danielczyk

 

16 000,00

 

NEGATYWNA

Miejskie Centrum Kultury organizuje bezpłatny cykl sensów kina plenerowego. Małe zainteresowanie mieszkańców.

4.

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

 

Edyta Danielczyk

 

35 000,00

 

POZYTYWNA

5.

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

 

Edyta Danielczyk

 

18 000,00

 

POZYTYWNA

6.

Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice - Urbanowice - Wygorzele

 

Edyta Danielczyk

 

18 000,00

 

POZYTYWNA

7.

Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Sportowej

 

Marek Demko

 

 102 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 80 000 zł do 102 000 zł.

8.

Budowa oświetlenia boiska przy ulicy Przejazdowej

 

Jacek Kulka

 

93 000,00

 

NEGATYWNA

Okres realizacji zadania dłuższy niż rok.

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

1.

Montaż radaru edukacyjnego
przy ul. Towarowej 20

 

Tadeusz Kopyto

 

20 500,00

 

NEGATYWNA

Polityka miasta  stosowania radarów pedagogicznych zaleca ich montaż w okolicy szkół i przedszkoli. Na przedmiotowym skrzyżowaniu planowana jest również budowa ronda.

2.

Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej

 

Tadeusz Kopyto

 

19 900,00

 

POZYTYWNA

3.

Imprezy integracyjne dla mieszkańców w Cielmicach

 

Stanisław Kostka

 

54 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 124 818 zł do 54 000 zł. Zmiana zakresu zadania.

4.

Monitoring skrzyżowań w Cielmicach

 

Stanisław Kostka

 

124 816,71

 

NEGATYWNA

Analiza mapy wypadkowości prowadzona przez tut. jednostkę na podstawie danych z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji określa, że przedmiotowe skrzyżowania są bezpieczne. Na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i Szojdy planowana budowa ronda. Część terenu zadania znajduje się na działkach Skarbu Państwa.

5.

Montaż trybuny wraz z zadaszeniem na boisku LKS Ogrodnik

 

Mariusz Mazur,
Antoni Senczek

 

95 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 75 000 zł do 95 000 zł.

6.

Spotkania kulturalno - integracyjne  w Cielmicach

 

Bogumiła Wieczorek

 

57 000,00

 

POZYTYWNA
Zwiększenie kwoty z 52 800 zł do 57 000 zł

7.

Zagospodarowanie terenu przy kapliczce św. Tekli w Cielmicach

 

Bogumiła Wieczorek

 

55 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 70 000 zł do 55 000 zł.

Glinka, Suble

1.

Plac do gry w bule przy ul. Żwakowskiej

 

Michał Kasperczyk

 

65 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 48 000 zł do 65 000 zł.

2.

Budowa chodnika wzdłuż Borowej

 

Magdalena Łochowska - Piotrowicz

 

143 000,00

 

NEGATYWNA 

Okres realizacji zadania dłuższy niż rok. Kwota zadania przekracza kwotę przeznaczoną na dany okręg.

Żwaków

1.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Jaśkowickiej 55

 

Natan Badura

 

70 000,00

 

NEGATYWNA

Działki własność prywatna.

2.

Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży
na Żwakowie

 

Marek Gołosz

 

2 700,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 3000 zł do 2 700 zł.

3.

Doposażenie placu zabaw na Żwakowie

 

Marek Gołosz

 

50 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 120 000 zł do 50 000 zł.

Zmiana zakresu zadania

4.

Animacje dla dzieci w plenerze

 

Barbara Jusiak

 

6 000,00

 

POZYTYWNA

5.

Kino plenerowe na Żwakowie

 

Barbara Jusiak

 

16 000,00

 

NEGATYWNA

Miejskie Centrum Kultury organizuje bezpłatny cykl sensów kina plenerowego.

6.

Mały artysta warsztaty dla dzieci
na Żwakowie

 

Barbara Jusiak

 

12 000,00

 

POZYTYWNA

7.

Poidełko dla dzieci z bryzą na placu zabaw na Żwakowie

 

Barbara Jusiak

 

27 000,00

 

NEGATYWNA

Brak technicznej możliwości realizacji zadania.

8.

Stojaki rowerowe na placu zabaw
na Żwakowie

 

Barbara Jusiak

 

12 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 10 000 zł do 12 000 zł.

9.

Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych
na Żwakowie

 

Barbara Jusiak

 

12 000,00

 

POZYTYWNA

10.

Zagospodarowanie terenu zielonego
przy ul. Nowej

 

Patrycja Kosowska - Pawłowicz, Barbara Jusiak,
Agnieszka Sawicka,
Paulina Raczyńska

 

80 000,00

 

NEGATYWNA

Proponowany projekt jest niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

11.

Bezpieczne przejście dla pieszych
przez al. Bielską

 

Michał Rutecki

 

40 000,00

 

POZYTYWNA

Ze względu na brak technicznych możliwości zakres zadania zostanie zmieniony na dodatkowe oznakowanie w wersji bardziej widocznej (fluo).

Stare Tychy

1.

Budowa placu zabaw przy Potoku Tyskim

 

Joachim Bartecki

 

153 984,00

 

POZYTYWNA

2.

Tablica historyczna na Rynku

 

Tomasz Budziosz

 

15 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 10 000 zł do 15 000 zł.

3.

Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa

 

Grzegorz Stachoń

 

35 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 100 000 zł do 35 000 zł

4.

Dywan kwiatowy przy Rynku

 

Dariusz Wencepel

 

80 000,00

 

POZYTYWNA

5.

Starotyskie animacje dla dzieci

 

Dariusz Wencepel

 

10 000,00

 

POZYTYWNA

7.

Starotyski Dzień Seniora

 

Dariusz Wencepel

 

10 000,00

 

POZYTYWNA

8.

Starotyski Festyn

 

Dariusz Wencepel

 

40 000,00

 

POZYTYWNA

Paprocany, P, O1, T1, W (część wschodnia)

1.

Doposażenie placu zabaw przy
ul. Paprocańskiej 156 przy Przedszkolu nr 3

 

Ryszard Janik

 

12 600,00

 

NEGATYWNA

Brak miejsca na nowe urządzenia.

2.

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 7-33

 

Stanisław Krasnowski,
 Józef Wilczek

 

100 000,00

 

POZYTYWNA

3.

Budowa parkingu przy
al. Piłsudskiego 100- 116

 

Elżbieta Kukuczka

 

47 000,00

 

NEGATYWNA

Okres realizacji zadania dłuższy niż rok.

4.

Budowa chodnika łączącego
ul. Wyszyńskiego i ul. Paprocańską

 

Grażyna Makosz,
Sebastian Zupok

 

77 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 50 000 zł do 77 000 zł.

5.

Remont chodnika od ul. Poziomkowej 101 do ul. Piłsudskiego 115

 

Natalia Pilorz,
Mikołaj Figlarski

 

20 000,00

 

NEGATYWNA

Odcinek zostanie zmodernizowany w ramach systemu ITS.

6.

Remont chodnika przy ul.Wieniawskiego 87

 

Anna Sonik

 

80 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 50 000 zł do 80 000 zł.

7.

Uporządkowanie terenu zielonego
przy al. Piłsudskiego

 

Jan Ulman

 

20 000,00

 

NEGATYWNA

Teren Skarbu Państwa.

8.

Remont chodnika od ul. Jordana 29
do al. Piłsudskiego 116

 

Józef Wilczek

 

50 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 30 000 zł do 50 000 zł.

9.

Remont chodnika
przy ul. Paprocańskiej 193 - 203

 

Roman Wygrabek

 

25 000,00

 

NEGATYWNA

Brak miejsca na poszerzenie chodnika.

10.

Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 strona południowa

 

Sebastian Zupok

 

150 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 162 000 zł do 150 000 zł.

Osiedle A

1.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Andersa 12 - 14a

 

Krystyna Bieniek

 

75 000,00

 

POZYTYWNA

2.

Budowa dwóch wiat śmietnikowych
przy ul. Wojska Polskiego 5-5b
 i Arkadowej 6-6c

 

Sabina Hojniak,
Katarzyna Pluta

 

150 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 130 000 zł do 150 000 zł.

3.

Montaż słupów drogowych
przy placu Św. Anny

 

Daniel Kowalski

 

15 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 9 000 zł do 15 000 zł.

4.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Andersa 1-4a

 

Katarzyna Pluta

 

13 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 7 700 zł do 13 000 zł.

5.

Aktywne A cykliczne warsztaty dla mieszkańców

 

Marcin Szyja

 

30 000,00

 

POZYTYWNA

6.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d

 

Angelika Waśniowska

 

50 000,00

 

POZYTYWNA

Ograniczenie zakresu, zmniejszenie kwoty z 104 000 zł do 50 000 zł.

Osiedle B

1.

Budowa placu zabaw przy
ul. Bibliotecznej 24 - 34 i ul. Batorego 4 - 18

 

Marek Biela

 

195 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 100 000 zł do 195 000 zł.

2.

Budowa wiaty śmietnikowej przy
ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18

 

Marek Biela

 

100 000,00

 

POZYTYWNA

3.

Remont drogi przy ul. Brzozowej 16a-20

 

Kamila Cazeres

 

246 840,00

 

NEGATYWNA

Działki własność prywatna.

4.

ekoLOGICZNY piknik rodzinny na osiedlu B

 

Joanna Dziewońska

 

24 700,00

 

POZYTYWNA

5.

Street Workout Park przy ul. Hlonda

 

Dorota Kazimierska

 

90 000,00

 

NEGATYWNA

W tym roku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę będzie wykonywany owocowy sad z BO z 2020r.

6.

Budowa parkingu przy ul. Batorego 22 - 28

 

Rafał Popiel

 

116 000,00

 

POZYTYWNA

Proponujemy połączyć projekt z projektem  pn: „Rozbudowa wiaty śmietnikowej i doposażenie placu zabaw” w jedną inwestycję, ponieważ oba projekty dotyczy tego samego podwórka (6.i 7.).

7.

Budowa wiaty śmietnikowej  i doposażenie placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 27 - 29

 

Rafał Popiel

 

130 000,00

 

POZYTYWNA

Proponujemy połączyć projekt z projektem pn: „Budowa parkingu przy ul. Batorego 22 - 28” w jedną inwestycję, ponieważ oba projekty dotyczy tego samego podwórka(6.i 7.).

8.

Montaż oświetlenia pomiędzy ul. Brzozową a ul. Hlonda

 

Stanisław Smolorz,
Jerzy Kopiec

 

85 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 30 000 zł do 85 000 zł. Zwiększenie zakresu zadania.

9.

Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 44 - 46

 

Dorota Wojtkun - Święcka

 

70 000,00

 

POZYTYWNA

Balbina

1.

Kreatywne zajęcia na Balbinie

 

Tomasz Budziosz

 

39 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 58 000 zł do 39 000 zł. Zmiana zakresu zadania.

2.

Sportowe półkolonie na Balbinie

 

Marcin Kuśmierz

 

46 800,00

 

POZYTYWNA

Osiedle C

1.

Montaż luster drogowych
przy al. Niepodległości

 

Aleksander Celiński

 

5 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 8 000 zł do 5 000 zł.

2.

Zagospodarowanie terenu przy ulicach: Cyganerii, Czechowa i Skłodowskiej

 

Wojciech Chyliński

 

216 972,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie zakresu zadania.

3.

Doposażenie placu zabaw i budowa wiaty śmietnikowej przy ulicach: Cyganerii

 

Anna Kózka,
Michał Janusiński

 

106 800,00

 

POZYTYWNA

4.

Zielony zakątek
przy ul. Skłodowskiej 20 - 24

 

Bernadeta Orzeł

 

84 000,00

 

POZYTYWNA

Zmiana zakresu zadania oraz zmniejszenie kwoty z 95 000 zł do 84 000 zł.

5.

Łąka kwiatowa na os. C

 

Klaudiusz Slezak, Edyta Danielczyk, Dariusz Wencepel

 

100 000,00

 

POZYTYWNA

6.

Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Bielskiej 69-87

 

Sławomir Wróbel

 

155 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 150 000 zł do 155 000 zł

Osiedle D, G

1.

Remont chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 31-37

 

Mikołaj Figlarski

 

130 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 242 150 do 130 000 zł.

Ograniczenie zakresu zadania do remontu chodnika.

2.

Remont chodnika
przy ul. Dąbrowskiego 1 -29

 

Anna Józefów, Barbara Loskot

 

116 000,00

 

NEGATYWNA

Zadanie będzie realizowane ze środków własnych miasta w 2021 r.

3.

Dęby na Dębowej -nasadzenie drzew
przy ul. Dębowej 40

 

Michał Lorbiecki

 

3 500,00

 

POZYTYWNA

4.

Mini Ogród deszczowy przy ul. Darwina

 

Michał Lorbiecki

 

10 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 4 000 do 10 000 zł

5.

Plac zabaw dla psów na osiedlu D

 

Michał Lorbiecki

 

84 000,00

 

NEGATYWNA

Działka nr 1458/32 objęta jest postępowaniem o zwrot.  Dodatkowo w pobliżu planowana jest realizacja budynku Sądu.

6.

Budowa parkingu
przy al. Niepodległości 210

 

Zbigniew Rudziński

 

250 000,00

 

NEGATYWNA

Realizacja niezgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto realizacja zadania nie jest możliwa w ciągu jednego roku.

7.

Remont parkingu
przy al. Niepodległości 224

 

Elżbieta Tarnowska

 

180 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 186 500 zł do 180 000 zł.

Osiedle E

1.

Remont dróg wjazdowych
przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda

 

Tomasz Barczyński, Mateusz Misiak

 

193 574,00

 

POZYTYWNA

2.

Trójkolorowy Dzień Dziecka

 

Michał Kania

 

29 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 35 000 zł do 29 000 zł.

3.

Półkolonie letnie na Stadionie

 

Izabela Kudzia

 

30 000,00

 

NEGATYWNA

Półkolonie i warsztaty dla dzieci organizowane
przez MDK nr 2.

4.

Remont ciągu pieszego przy ul. Elfów

 

Adam Ludynia

 

120 000,00

 

POZYTYWNA

5.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Edukacji 52-68

 

Ewa i Przemysław Łasut

 

5 000,00

 

POZYTYWNA  zmniejszenie zakresu zadania do montażu stojaka rowerowego. Nowa kwota zadania to 5 000 zł.

6.

Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Grota Roweckiego a ul. Ejsmonda

 

Anna Skrzypczyk, Iwona Porembska

 

145 000,00

 

NEGATYWNA

Bliska odległość od nieruchomości mieszkalnych. Ponadto przestrzeń pomiędzy blokami jest wykorzystywana dla bezpieczeństwa mieszkańców jako droga przeciwpożarowa.

Osiedle F, Zawiść

1.

Nasadzenia na rondzie
przy ul. Modrzewskiego

 

Damian Fidor

 

25 000,00

 

NEGATYWNA

Działki są własnością Skarbu Państwa. Rondo jest wykorzystywane do ruchu komunikacji zbiorowej oraz służb leśnych.

2.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Wyszyńskiego 22-28

 

Magdalena Góra, Grażyna Skurska, Grzegorz Pisula

 

70 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie zakresu oraz kwoty zadania z 158 356 do 70 000 zł

3.

Integracyjne półkolonie dla dzieci na os. F

 

Dawid Kołodziejczyk

 

9 100,00

 

POZYTYWNA

Osiedle H, Ł

1.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Hetmańskiej 15-17

 

Teresa Janeczko

 

35 000,00

 

NEGATYWNA

Teren nie jest własnością Gminy Miasta Tychy - działka prywatna.

2.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Kopernika 10a-c

 

Magdalena Kowalska,
 Barbra Kozikowska

 

304 401,00

 

NEGATYWNA Niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3.

Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego

 

Łukasz Lipiec

 

120 000,00

 

POZYTYWNA

W związku ze złożeniem wniosku o takim samym zakresie rzeczowym sugeruje się połączenie projektów (3 i 5). Zmniejszenie zakresu, zmniejszenie kwoty z 304 401 zł do 120 000 zł. Zakres będzie obejmował powstanie 12  równoległych miejsc parkingowych.

4.

Budowa oświetlenia przy ul. Hubala
przy Przedszkolu nr 29

 

Grzegorz Lutnik

 

50 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 60 000 zł do 50 000 zł.

5.

Budowa parkingu
przy ul. Hierowskiego 37-43

 

Piotr Rydz

 

120 000,00

 

POZYTYWNA

W związku ze złożeniem wniosku o takim samym zakresie rzeczowym sugeruje się połączenie projektów(3 i 5). Zmniejszenie kwoty z 165 000 zł do 120 000 zł.

Zakres będzie obejmował powstanie 12  równoległych miejsc parkingowych.

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

1.

Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci

 

Izabela Demska - Ćwiertka

 

8 000,00

 

POZYTYWNA

2.

Budowa boiska
przy ul. Legionów Polskich 15-19

 

Izabela Demska - Ćwiertka

 

209 728,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 134 200 zł do 209 728 zł.

3.

Montaż pojemnika Serce na plastikowe nakrętki na Rynku na os. K

 

Małgorzata Kasperczyk, Michał Kasperczyk

 

2 500,00

 

NEGATYWNA

Brak odbiorcy surowca.

4.

Kino plenerowe na Rynku na os. K

 

Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska - Pawłowicz

 

19 000,00

 

NEGATYWNA

Miejskie Centrum Kultury organizuje bezpłatny cykl sensów kina plenerowego.

5.

Budowa boiska przy ul. Konecznego

 

Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska - Pawłowicz

 

209 728,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 180 000 zł do 209 728 zł.

6.

Montaż poidełka na Rynku na os. K

 

Aleksandra Pabian, Patrycja Kosowska - Pawłowicz

 

27 000,00

 

POZYTYWNA

Osiedla M, U

1.

Festyn Rodzinny przy al. Piłsudskiego

 

Krystyna Leszczyńska, Wioletta Niebieszczańska

 

36 000,00

 

POZYTYWNA

2.

Budowa chodnika i parkingu
przy ul. Młodzieżowej

 

Piotr Podsiadły

 

85 000,00

 

POZYTYWNA

Ograniczenie zakresu zadania tylko do chodnika.  Parking niezgodny z Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania przestrzeni (teren zielony)

3.

Budowa placu zabaw i strefy relaksu dla małych i dużych przy ulicy Ujejskiego

 

Wiktor Szejner

 

225 342,00

 

POZYTYWNA

 Ograniczenie zakresu zadania do jednej lokalizacji 5051/58.

4.

Remont parkingu przy ul. Moniuszki 5-16

 

Jan Zaborowski

 

225 342,00

 

POZYTYWNA

Osiedla N, O

1.

Budowa altany śmietnikowej
przy ul. Orzeszkowej 17-29

 

Piotr Lada

 

132 250,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 120 000 zł do 132 250 zł

2.

Remont drogi i chodnika

przy ul. Nałkowskiej 31

 

Piotr Lada

 

60 000,00

 

POZYTYWNA

Zmniejszenie kwoty z 100 000 zł do 60 000 zł.

Ograniczenie zakresu do działki miejskiej.

3.

Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10

 

Mikołaj Figlarski

 

38 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 16 000 do 38 000 zł

Osiedle R

1.

Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65

 

Marzena Mocarska

 

145 000, 00

 

POZYTYWNA

2.

Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28

 

Henryk Radwański

 

168 910,00

 

POZYTYWNA

3.

Remont parkingu
przy ul. Rodakowskiego 47-55

 

Janusz Suchan

 

168 910,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 100 000 zł do 168 910,00

Wykonanie miejsc parkingowych z materiałów przepuszczalnych wraz z asfaltową jezdnią manewrową.

Osiedla T, W (część zachodnia)

1.

Budowa parkingu
przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego

 

Anna Łodyga

 

213 360,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 208 500 zł do 213 360 zł

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa, droga manewrowa, 13 miejsc postojowych i chodnik.

2.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy SP7 a Przedszkolem nr 17)

 

Paulina Sochacka

 

184 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 180 000 zł do 184 000 zł

Pozytywna dla zieleni i małej architektury; negatywna dla oświetlenia – realizowane ze środków miasta, negatywna dla psiego parku – budowa wybiegu dla psów w pobliżu Mediateki.

Osiedla Z, Z1

1.

Remont chodnika
przy ul. Żółkiewskiego 22-24

 

Ryszard Piątkowski

 

50 000,00

 

POZYTYWNA

Zwiększenie kwoty z 37 500 zł do 50 000 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X