Lista projektów do głosowania BO 2021 r.

Poniżej lista projektów, które pojawią się na kartach do głosowania we wrześniu

Lp.

Nazwa zadania

Autor

Szacunkowe koszty realizacji projektu

 

1.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka - Grochla

13 000 zł

Wilkowyje

2.

Coolturalne Wilkowyje – wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka - Grochla

22 027 zł

Wilkowyje

3.

Warsztaty aktywnego seniora w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

13 000 zł

Wilkowyje

4.

Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

25 000 zł

Wilkowyje

5.

Browarowa bez śmieci – montaż koszy
na śmieci przy ul. Browarowej

Sylwia Witman

6 000 zł

Wilkowyje

6.

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje

Paweł Porszke

45 000 zł

Wilkowyje

7.

Ah muzyka, muzyka – zajęcia muzyczne
w dzielnicy Wilkowyje

Aleksandra Koronowska

10 000 zł

Wilkowyje

1.

Wybieg dla psów przy ul. Gilów

Dariusz Popiel

120 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

2.

Spotkania integracyjne dla seniorów
w dzielnicy Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

18 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

3.

Festyn w dzielnicy Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

20 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

4.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na torach rowerowych w dzielnicy Mąkołowcu

Agnieszka Papierniak

7 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

5.

Bliżej kultury – cykl spektakli teatralnych

Agnieszka Papierniak

25 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

6.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Gilów poprzez nasadzenia i małą architekturę

Agnieszka Papierniak

50 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

7.

Budowa stacji naprawy rowerów
przy ul. Gilów i ul. Dołowej

Katarzyna Kraszewska

12  000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

8.

Street Workout przy ul. Gilów

Katarzyna Kraszewska

45 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

9.

Wakacyjne animacje dla dzieci
w dzielnicy Mąkołowiec

Arkadiusz Król

10 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

10.

Budowa oświetlenia przy skwerze Łabędzim

Arkadiusz Król

100 000 zł

Mąkołowiec, Koźlina

1.

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Grzegorz Praus

160 000 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

2.

Dzień seniora w dzielnicy Czułów

Grzegorz Praus

7 000 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

3.

Animacja dla dzieci w dzielnicy Czułów

Elżbieta Bernatt

10 000 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

4.

Street Workout przy ul. Wiązowej

Jakub Gnela

100 000 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

5.

Warsztaty świąteczne dla rodzin

w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

10 000 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

6.

Babski Comber w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

9 000 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

7.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Wiązowej

Monika Grzywa, Magdalena Kleszyk

20 000 zł

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

1.

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

36 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

2.

Wieczór taneczny

w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

7 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

3.

Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

8 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

4.

Kino pod chmurką w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

9 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

5.

Sport to zdrowie - zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

8 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

6.

Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

6 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

7.

Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

10 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

8.

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł

20 000 zł

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

1.

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

18 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

2.

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

35 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

3.

Rodzinna Majówka w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele

Edyta Danielczyk

20 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

4.

Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele

Edyta Danielczyk

16 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

5.

Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele

Edyta Danielczyk

10 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

6.

Montaż zadaszonej trybuny na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

75 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

7.

Montaż elektroniczna tablica wyników
na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

19 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

8.

Sztandar upamiętniający herby osiedla Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele oraz SP nr 24 przy ul. Pogodnej

Łukasz Drob

20 000 zł

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

1.

Cykl wydarzeń kulturalnych
w Cielmicach

Stanisław Kostka

124 818 zł

Cielmice,
Osiedle Ogrodnik

1.

Budowa zatoki parkingowej
przy ul. Harcerskiej 30

Mariola Rosikowska

30 000 zł

Glinka, Suble

1.

Kino plenerowe na Żwakowie

Barbara Jusiak

16 000 zł

Żwaków

2.

Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

11 000 zł

Żwaków

3.

Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie

Barbara Jusiak

20 000 zł

Żwaków

4.

Poidełko na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

27 000 zł

Żwaków

5.

Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe na Żwakowie

Barbara Jusiak

46 000 zł

Żwaków

6.

Imprezy integracyjne na Żwakowie

Barbara Jusiak,
Marek Gołosz,

Patrycja Kosowska-Pawłowicz

20 000 zł

Żwaków

7.

Plac zabaw w cieniu drzew na Żwakowie

Marek Gołosz

50 000 zł

Żwaków

8.

Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie

Marek Gołosz

10 000 zł

Żwaków

9.

Zajęcia nornic walking dla dorosłych

Marek Gołosz

3 600 zł

Żwaków

1.

Z wodą za pan brat - nauka pływania
dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

12 000 zł

Stare Tychy

2.

Ruch to zdrowie - zajęcia gimnastyczne
dla kobiet

Zofia Wróbel

13 680 zł

Stare Tychy

3.

Starotyskie animacje dla dzieci

Dariusz Wencepel

10 000 zł

Stare Tychy

4.

Starotyski Festyn

Dariusz Wencepel

29 000 zł

Stare Tychy

5.

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

8 000 zł

Stare Tychy

6.

Budki lęgowych dla ptaków w dzielnicy
Stare Tychy

Dariusz Wencepel

13 000 zł

Stare Tychy

7.

Montaż poidełka na Rynku

Dariusz Wencepel

27 000 zł

Stare Tychy

8.

Montaż ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy

Dariusz Wencepel

20 000 zł

Stare Tychy

9.

Montaż stojaka rowerowego
przy ul. Kościuszki

Dariusz Wencepel

25 000 zł

Stare Tychy

10.

Remont części ul. Studziennej

Aleksandra Szymon

100 000 zł

Stare Tychy

1.

Montaż barierki bezpieczeństwa
przy ul. św. Józefa

Małgorzata Goj – Andrzejewska

2 000 zł

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

2.

Budowa parkingu przy ul. Jagiełły

Adam Długajczyk

65 000 zł

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

3.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Poziomkowej

Mikołaj Figlarski,
Natalia Pilorz

80 000 zł

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

4.

Montaż progów zwalniających
na ul. Na Grobli

Katarzyna Buchta

20 000 zł

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

5.

Remont chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej

Anna Sonik

90 000 zł

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

6.

Remont ronda przy ul. Dymarek

Teresa Siemionowicz

238 110 zł

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

1.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c

Katarzyna Pluta,
Marcin Szyja

65 000 zł

Osiedle A

2.

Aktywne A – cykliczne warsztaty dla mieszkańców na os. A

Marcin Szyja

32 000 zł

Osiedle A

3.

Wakacyjne animacje dla dzieci na os. A

Marcin Szyja

10 000 zł

Osiedle A

4.

Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka

Katarzyna Bizacka

4 100 zł

Osiedle A

5.

Domki dla owadów na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

Osiedle A

6.

Budki lęgowe dla ptaków na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

Osiedle A

7.

Ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe
na os. A

Katarzyna Pluta

14 000 zł

Osiedle A

8.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d

Angelika Waśniowska

135 800 zł

Osiedle A

9.

Artystyczno - sportowe półkolonie letnie dla dzieci

Magdalena Stolarska

50 880 zł

Osiedle A

1.

Zagospodarowanie podwórka przy al. Bielskiej 36-40 i ul. Budowlanych 2-6

Karol Pielarz

192 500 zł

Osiedle B

2.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37

Krzysztof Młynarz,
Iwona Domagała

152 800 zł

Osiedle B

3.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Budowlanych 44-46

Dorota Wojtkun - Święcka

70 000 zł

Osiedle B

4.

Piknik rodzinny dla os. B

Joanna Dziewońska

22 200 zł

Osiedle B

5.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29

Leszek Bałazy, Mariusz Machnik

80 000 zł

Osiedle B

6.

Owocowy sad na os. B

Katarzyna Palka

50 000 zł

Osiedle B

1.

Półkolonie letnie dla dzieci

Marcin Kuśmierz

84 800 zł

Osiedle Balbina

2.

Festyn wakacyjny na Balbinie

Tomasz Budziosz

12 700 zł

Osiedle Balbina

1.

Remont chodnika przy ul. Skłodowskiej

Jolanta
Dalida – Matura,
Magdalena Krasowska

150 000 zł

Osiedle C

2.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego

Wojciech Chyliński

190 000 zł

Osiedle C

3.

Budowa placu zabaw i wiaty śmietnikowej
na terenie podwórka przy ul. Cyganerii 2-8 oraz al. Bielskiej 91-99

Natalia Ćwikowska,
Cecylia Mazur

216 972 zł

Osiedle C

4.

Nasadzenia przy ul. Cienistej 1-7

Ewelina Szastok

60 000 zł

Osiedle C

5.

Nasadzenia zieleni na podwórku
przy ul. Cyganerii 21-27

Anna Kózka,
Daniel Ostrowski

12 800 zł

Osiedle C

6.

Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 20-24

Bernadetta Orzeł

75 000 zł

Osiedle C

7.

Remont chodnika przy ul. Cyganerii 3-25

Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Aleksandra Pabian

216 972 zł

Osiedle C

1.

Więcej drzew na os. D -
nasadzenia wzdłuż ul. Dąbrowskiego

Michał Lorbiecki

192 000 zł

Osiedla D, G

2.

Remont parkingu
przy al. Niepodległości 222

Elżbieta Tarnowska

186 500 zł

Osiedla D, G

3.

Imprezy integracyjne na osiedlu D, G

Lidia Gajdas

16 000 zł

Osiedla D, G

1.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Edukacji 52-68

Ewa i Przemysław Łasut

55 850 zł

Osiedla E

2.

Budowa wiat  śmietnikowych oraz chodników na podwórku pomiędzy
ul. Estetyczna a ul. Ejsmonda

Mateusz Misiak,
Tomasz Barczyński

182 500 zł

Osiedla E

3.

Budowa parkingu
przy al. Niepodległości
i ul. Grota Roweckiego

Joanna Marciniak

193 574 zł

Osiedla E

1.

Zagospodarowanie podwórek
przy ul. Wyszyńskiego 6-18
 i Fitelberga 7-29

Grzegorz Pisula

167 356 zł

Osiedla F, Zawiść

2.

Imprezy integracyjne na os. F, Zawiść

Lidia Gajdas

16 000 zł

Osiedla F, Zawiść

1.

Budowa oświetlenia przy przejściu
dla pieszych przy ul. Harcerskiej

Aleksandra Jarnot

250 000 zł

Osiedla H, Ł

2.

Poprawa bezpieczeństwa
przy ul. Hetmańskiej 1-15

Krzysztof Groński

150 000 zł

Osiedla H, Ł

1.

Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci

Izabela Demska -Ćwiertka

7 000 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

2.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
na os. Cztery Pory roku

Małgorzata Grabińska

180 000 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

3.

Strefa Chilloutu
na Czterech Porach Roku

Piotr Solik

52 000 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

4.

Wesołe podwórko na Czterech Porach Roku – warsztaty dla dzieci

Piotr Solik

10 000 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

5.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 14-18

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

100 000 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

6.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Konecznego 6-14

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

115 000 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

7.

Imprezy integracyjne na osiedlu K, L,
Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

23 000 zł

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

1.

Remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 12-38

Jan Bednorz

151 000 zł

Osiedla M, U

2.

Remont części parkingu przy ul. Moniuszki 5-16

Jan Zaborowski

225 342 zł

Osiedla M, U

3.

Budowa parkingu wzdłuż ul. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

Ryszard Puk

157 500 zł

Osiedla M, U

4.

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Zbigniew Góral

225 342 zł

Osiedla M, U

5.

Dogosfera – budowa wybiegu dla psów
w Park Południowym

Oliwia Dymek

120 000 zł

Osiedla M, U

1.

Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej

Piotr Lada

235 474 zł

Osiedla N, O

2.

Budowa boiska do hokeja na rolkach
przy ul. Armii Krajowej

Bartosz Adamski

235 474 zł

Osiedla N, O

3.

Budowa boiska do siatkówki i tenisa na os. O

Zygmunt Piotrowski, Bolesław Jachym

235 474 zł

Osiedla N, O

1.

Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16

Henryk Radwański

168 910 zł

Osiedle R

2.

Remont parking przy ul. Rodakowskiego 47-55

Janusz Suchan

168 910 zł

Osiedle R

1.

Remont ul. Wieniawskiego 22-48

Anna Łodyga

163 360 zł

Osiedla T, W (część zachodnia)

2.

Budowa oświetlenia przy przejściu
dla pieszych przy ul. Tischnera 1

Maciej Bodzioch

50 000 zł

Osiedla T, W (część zachodnia)

1.

Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka 1-35

Ryszard Bisaga

187 635 zł

Osiedle Z, Z1

2.

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24

Ryszard Piątkowski

52 500 zł

Osiedle Z, Z1

Lp.

Nazwa zadania

Autor

Szacunkowe koszty realizacji projektu

1.

Badanie przyrodnicze Parku Trzy Stawy

Katarzyna Gąska

180 000 zł

2.

Budowa boiska treningowego
przy ul. Andersa 22

Marcin Kuśmierz

500 000 zł

3.

Pod niedźwiadków okiem zabawy – budowa placu zabaw w Parku Niedźwiadków

Sławomir Wróbel

200 000 zł

4.

Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym
przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej

Wioletta Fijołek

500 000 zł

5.

Solankowe Tychy – budowa tężni parkowej przy ul. Hlonda

Monika i Dariusz Wencepel

250 000 zł

6.

Interaktywne podwórko w Parku Suble

Michał Kasperczyk

400 000 zł

7.

Plac do gry w bule w Parku Suble

Michał Kasperczyk

50 000 zł

8.

Młode Talenty – XXX edycja

Michał Glenszczyk

30 000 zł

9.

Nowa stacja tyskiego roweru miejskiego

Michał Lorbiecki

51 000 zł

10.

Organizacja wydarzeń sportowych z okazji 50-lecia GKS Tychy

Michał Kania

55 600 zł

11.

Poidełka w Tychach

Tomasz Budziosz, Magdalena Kilian

320 000 zł

12.

Pomagając pszczołom, dbasz o siebie – warsztaty dla mieszkańców

Grzegorz Wańczyk

10 000 zł

13.

Złota Rączka – pomoc dla tyskich seniorów

Michał Lorbiecki,
Julia Kulesza

140 000 zł

14.

Co mi w głowie siedzi – przygotowanie audiobooka i książki

Joanna Dziewońska

50 000 zł

15.

Przyjazne miasto – toaleta i przycupki uliczne

Teresa Janeczko

300 000 zł

16.

Remont klubu MCK Urbanowice

Milena Skowronek

300 000 zł

17.

Srogie Granie recykling to dobrze rock’uje

Łukasz Pańczyk

287 000 zł

18.

Starotyskie Mikołajki

Dariusz Wencepel,
Paweł Porszke, Klaudiusz Slezak, Barbara Jusiak, Edyta Danielczyk,
Michał Kasperczyk, Arkadiusz Król

22 000 zł

19.

Tyski Festiwal Podróżniczy Miasto Zdobywców

Marta Dulska

45 000 zł

20.

Wakacyjna przygoda – półkolonie na terenie MDK nr 2 przy ul. Elfów 56

Agnieszka Baron

12 000 zł

21.

Remont chodników w Parku Łabędzim

Mikołaj Figlarski

250 000 zł

22.

Warsztaty z języka francuskiego dla mieszkańców

Patryk Szczygieł

35 000 zł

23.

Budowa oświetlenia i montaż ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary

Mikołaj Figlarski,
Magdalena Kilian

91 000 zł

24.

Integracyjna zabawa – doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

70 000 zł

25.

Remont chodnika w Parku Górniczym

Zofia Wróbel

65 000 zł

26.

Budowa boiska treningowego
przy ul. Katowickiej

Karol Drabik

400 000 zł

27.

ABC świadomego żywienia –
warsztaty dla mieszkańców

Ewa Kania

12 000 zł

28.

Tyski Dzień Dziecka

Arkadiusz Król, Elżbieta Bernatt,
Grzegorz Stachoń, Anita Skabczyk,
Barbara Jusiak, Marek Gołosz,
Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Dariusz Wencepel, Marcin Szyja,
Aleksandra Pabian,
Stanisław Kostka

25 000 zł

29.

Budowa placu zabaw  SP nr 18 
przy ul. Fitelberga 8

Bożena Saczek

180 000 zł

30.

Budowa placu zabaw na terenie SP nr 3 
przy ul. Wojska Polskiego 10

Barbara Pałczyk

180 000 zł

31.

Budowa placu zabaw
przy ul. Edukacji 11

Anna Klimsiak-Czech

101 000 zł

32.

Budowa wiaty na rowery na terenie
ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51

Bogumiła Wieczorek

57 500 zł

33.

Budowy bieżni na terenie
SP nr 17 przy ul. Begonii 5

Natasza Gładysz,
Joanna Nowicka

270 000 zł

34.

Kolorowy, kwiatowy ogród Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala 7

Agnieszka Borecka

10 000 zł

35.

Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy na terenie Technikum nr 2 przy ul. Elfów 9

Anna Chrobaczek

169 000 zł

36.

Naturalny ogród montessoriański - budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14  przy ul. Cyganerii 33

Joanna Antosik

216 000 zł

37.

Ogród badawczo - edukacyjny  na terenie SP nr 14 przy ul. Brzozowej 24

Dorota Kazimierska

70 000 zł

38.

Remont ogrodzenia placu zabaw przy
pl. Wolności 4

Dariusz Wencepel,
Barbara Górecka

83 000 zł

39.

Sensoryczny Park Zmysłów na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej 41

Beata Kopko

140 000 zł

40.

Sensoryczny plac zabaw na terenie  Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej 7

Agnieszka Helis

70 000 zł

41.

Strefa relaksu na terenie I LO
przy ul. Korczaka 6

Jarosław Grabowski,
Marcin Nycz

412 000 zł

42.

Trzeci wymiar SP nr 10 przy ul. Borowej 123

Agnieszka Mrzyczek

325 000 zł

43.

Zagospodarowanie terenu przed
SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 45 poprzez budowę parkingu i chodników

Ryszard Bisaga

370 000 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X