Ostateczna lista projektów złożonych do BO2021

W związku z zakończeniem kolejnego etapu VII edycji tyskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy ostateczną listę zadań.

Serdecznie dziękujemy wszyskim mieszkańcom za udział w telefonicznych i mailowych konsulatacjach dot. złożonych wniosków, za poświęcony czas a także za zaangażowanie w projektowanie zadań i inwestycji dla naszego miasta.

 

Ostateczna lista projektów ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta:

 

Lp.

Nazwa zadania

Autor

Szacunkowy koszt zadania

 

 

1.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka Grochla

13 000 zł

Pozytywna

Wilkowyje

2.

Coolturalne Wilkowyje –  wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka Grochla

22 027 zł

Pozytywna

Wilkowyje

3.

Warsztaty aktywnego seniora w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

13 000 zł

Pozytywna

Wilkowyje

4.

Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

25 000 zł

Pozytywna

Wilkowyje

5.

Browarowa bez śmieci – montaż koszy na śmieci przy ul. Browarowej

Sylwia Witman

6 000 zł

Pozytywna

Wilkowyje

6.

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje

Paweł Porszke

45 000 zł

Pozytywna

Wilkowyje

7.

Ah muzyka muzyka – zajęcia muzyczne w dzielnicy Wilkowyje

Aleksandra Koronowska

10 000 zł

Pozytywna

Wilkowyje

1.

Wybieg dla psów przy ul. Gilów

Dariusz Popiel

120 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

2.

Spotkania integracyjne
dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec

Sławomir Sobociński

18 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

3.

Festyn w dzielnicy Mąkołowiec

Sławomir Sobociński

20 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

4.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy na torach rowerowych w dzielnicy Mąkołowiec

Agnieszka Papierniak

7 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

5.

Bliżej kultury – cykl spektakli teatralnych

Agnieszka Papierniak

25 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

6.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Gilów poprzez nasadzenia i małą architekturę

Agnieszka Papierniak

50 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

7.

Budowa stacji naprawy rowerów
przy ul. Gilów i ul. Dołowej

Katarzyna Kraszewska

12 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

8.

Street Workout przy ul. Gilów

Katarzyna Kraszewska

45 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

9.

Wakacyjne animacje dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec

Arkadiusz Król

10 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

10.

Budowa oświetlenia przy skwerze Łabędzim

Arkadiusz Król

100 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina

11.

Mąkołowiec bez komarów - budki lęgowe
dla jerzyków

Agnieszka Papierniak

17 500 zł

Negatywna

Mąkołowiec, Koźlina

12.

Budowa miasteczka rowerowego
w dzielnicy Mąkołowiec

Katarzyna Kraszewska

50 000 zł

Negatywna

Mąkołowiec, Koźlina

13.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kruczej

Katarzyna Kraszewska

18 796 zł

Negatywna

Mąkołowiec, Koźlina

1.

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Grzegorz Praus

160 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

2.

Dzień seniora w dzielnicy Czułów

Grzegorz Praus

7 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

3.

Animacje dla dzieci w dzielnicy Czułów

Elżbieta Bernatt

10 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

4.

Street Workout przy ul. Wiązowej

Jakub Gnela

100 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

5.

Warsztaty świąteczne dla rodzin
w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

10 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

6.

Babski Comber w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

9 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

7.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej

Monika Grzywa,
Magdalena Kleszyk

20 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

8.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Czarnej

Danuta Ilczuk-Rypuła,
Malwina Kosicka

500 000 zł

Negatywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

1.

Półkolonie letnie
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

36 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

2.

Wieczór taneczny
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

7 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

3.

Warsztaty świąteczne dla rodzin
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

8 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

4.

Kino pod chmurką
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

9 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

5.

Sport to zdrowie - zajęcia fitness
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

8 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

6.

Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Anita Skapczyk

6 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

7.

Cykl animacji dla dzieci
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

10 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

8.

Festyn osiedlowy
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń,
Michał Musioł

20 000 zł

Pozytywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

9.

Biesiada przy ognisku
w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

Negatywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

1.

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

18 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

2.

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

35 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

3.

Rodzinna Majówka
w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

20 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

4.

Kino plenerowe
w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

16 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

5.

Spotkania integracyjne dla seniorów
w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

10 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

6.

Montaż zadaszonej trybuny
na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

75 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

7.

Montaż elektronicznej tablicy wyników
na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

19 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

8.

Sztandar upamiętniający herby
osiedla Jaroszowice- Urbanowice-Wygorzele
oraz SP nr 24

Łukasz Drob

20 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice Urbanowice Wygorzele

1.

Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach

Stanisław Kostka

124 818 zł

Pozytywna

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

2.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Cielmickiej

Elżbieta i Tadeusz Kopyto

62 000 zł

Negatywna

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

3.

Remont chodnika i montaż luster drogowych
przy ul. Jankowickiej

Bogumiła Wieczorek

65 000 zł

Rezygnacja autora

Cielmice, Osiedle Ogrodnik

1.

Budowa zatoki parkingowej
przy ul. Harcerskiej 30

Mariola Rosikowska

30 000 zł

Pozytywna

Glinka, Suble

2.

Wykonanie pasa postojowego
przy ul. Harcerskiej

Marek Pułtorak

19 000 zł

Negatywna

Glinka, Suble

1.

Kino plenerowe na Żwakowie

Barbara Jusiak

16 000 zł

Pozytywna

Żwaków

2.

Stojaki rowerowe na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

 11 000 zł

Pozytywna

Żwaków

3.

Warsztaty aktywnego seniora na Żwakowie

Barbara Jusiak

20 000 zł

Pozytywna

Żwaków

4.

Poidełko na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

27 000 zł

Pozytywna

Żwaków

5.

Doposażenie placu zabaw
w urządzenia siłowe na Żwakowie

Barbara Jusiak

46 000 zł

Pozytywna

Żwaków

6.

Imprezy integracyjne na Żwakowie

Barbara Jusiak,
Marek Gołosz,
Patrycja Kosowska-Pawłowicz

20 000 zł

Pozytywna

Żwaków

7.

Plac zabaw w cieniu drzew na Żwakowie

Marek Gołosz

50 000 zł

Pozytywna

Żwaków

8.

Warsztaty muzyczno – rytmiczne
dla dzieci na Żwakowie

Marek Gołosz

10 000 zł

Pozytywna

Żwaków

9.

Zajęcia nordic walking
na Żwakowie

Marek Gołosz

3 600 zł

Pozytywna

Żwaków

10.

Budowa parkingu przy zbiegu
ul. Nowej i ul. Żorskiej

Piotr Górszczyk

120 000 zł

Negatywna

Żwaków

11.

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Nowej

Piotr Górszczyk

70 000 zł

Negatywna

Żwaków

12.

Stacja napraw rowerów na Żwakowie

Patrycja Kosowska – Pawłowicz

12 000 zł

Negatywna

Żwaków

13.

Budowa parkingu przy ul. Jaśkowickiej 43

Natan Badura

129 046 zł

Negatywna

Żwaków

1.

Z wodą za pan brat - nauka pływania
dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

12 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

2.

Ruch to zdrowie –
zajęcia gimnastyczne dla kobiet

Zofia Wróbel

13 680 zł

Pozytywna

Stare Tychy

3.

Starotyskie animacje dla dzieci

Dariusz Wencepel

10 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

4.

Starotyski Festyn

Dariusz Wencepel

29 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

5.

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

8 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

6.

Budki lęgowe dla ptaków
w dzielnicy Stare Tychy

Dariusz Wencepel

13 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

7.

Montaż poidełka na Rynku

Dariusz Wencepel

27 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

8.

Montaż ławek na przystankach
w dzielnicy Stare Tychy

Dariusz Wencepel

20 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

9.

Montaż stojaka rowerowego
przy ul. Kościuszki

Dariusz Wencepel

25 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

10.

Remont części ul. Studziennej

Aleksandra Szymon

100 000 zł

Pozytywna

Stare Tychy

1.

Montaż barierki bezpieczeństwa
przy ul. św. Józefa

Małgorzata Goj – Andrzejewska

2 000 zł

Pozytywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

2.

Budowa parkingu przy ul. Jagiełły

Adam Długajczyk

65 000 zł

Pozytywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

3.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Poziomkowej

Mikołaj Figlarski,
Natalia Pilorz

80 000 zł

Pozytywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

4.

Montaż progów zwalniających
na ul. Na Grobli

Katarzyna Buchta

20 000 zł

Pozytywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

5.

Remont chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej

Anna Sonik

90 000 zł

Pozytywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

6.

Remont ronda przy ul. Dymarek

Teresa Siemionowicz

238 110 zł

Pozytywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

7.

Monitoring placu zabaw i boiska
przy ul. Paprocańskiej 156

Krzysztof Błaszczok

5 000 zł

Negatywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

8.

Budowa parkingu przy ul. Junaków

Zenona Stefaniak

50 000 zł

Negatywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

9.

Budowa chodnika
pomiędzy ul. Wyszyńskiego i ul. Paprocańską

Sebastian Zupok

50 000 zł

Negatywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

10.

Budowa chodników
przy ul. Poziomkowej
w kierunku ul. Beskidzkiej

Grażyna Makosz

32 500 zł

Negatywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

11.

Montaż odblasków na przejścia dla pieszych

Halina Panejko

50 000 zł

Negatywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

12.

Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej

Katarzyna Buchta

65 000 zł

Negatywna

Paprocany,  Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia)

1.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c

Katarzyna Pluta,
Marcin Szyja

65 000 zł

Pozytywna

Osiedle A

2.

Aktywne A – cykliczne warsztaty
dla mieszkańców na os. A

Marcin Szyja

32 000 zł

Pozytywna

Osiedle A

3.

Wakacyjne animacje dla dzieci na os. A

Marcin Szyja

10 000 zł

Pozytywna

Osiedle A

4.

Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka

Katarzyna Bizacka

 4 100 zł

Pozytywna

Osiedle A

5.

Domki dla owadów na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

Pozytywna

Osiedle A

6.

Budki lęgowe dla ptaków na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

Pozytywna

Osiedle A

7.

Ławki, kosze na śmieci
i stojaki rowerowe na os. A

Katarzyna Pluta

14 000 zł

Pozytywna

Osiedle A

8.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d

Angelika Waśniowska

135 800 zł

Pozytywna

Osiedle A

9.

Półkolonie letnie dla dzieci

Magdalena Stolarska

84 800 zł

Pozytywna

Osiedle A

1.

Zagospodarowanie podwórka
przy al. Bielskiej 36-40 i ul. Budowlanych 2-6

Karol Pielarz

192 500 zł

Pozytywna

Osiedle B

2.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37

Krzysztof Młynarz,
Iwona Domagała

152 800 zł

Pozytywna

Osiedle B

3.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Budowlanych 44-46

Dorota Wojtkun – Święcka

70 000 zł

Pozytywna

Osiedle B

4.

Piknik rodzinny na os. B

Joanna Dziewońska

22 200 zł

Pozytywna

Osiedle B

5.

Zagospodarowanie podwórka
pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29

Leszek Bałazy,
Mariusz Machnik

80 000 zł

Pozytywna

Osiedle B

6.

Owocowy sad na os. B

Katarzyna Palka

50 000 zł

Pozytywna

Osiedle B

7.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Bibliotecznej 24 i ul. Batorego 4-18

Marek Biela

100 000 zł

Negatywna

Osiedle B

8.

Budowa parkingu przy ul. Brzozowej 3-13

Dagmara Mrozowska

250 000 zł

Negatywna

Osiedle B

9.

Budowa parkingu przy ul. Begonii 5

Magdalena Kozioł

140 000 zł

Negatywna

Osiedle B

1.

Półkolonie letnie dla dzieci

Marcin Kuśmierz

84 800 zł

Pozytywna

Osiedle Balbina

2.

Festyn wakacyjny na Balbinie

Tomasz Budziosz

12 700 zł

Pozytywna

Osiedle Balbina

1.

Remont chodnika przy ul. Skłodowskiej

Jolanta Dalida – Matura, Magdalena Krasowska

150 000 zł

Pozytywna

Osiedle C

2.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami:
Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii,
Grota Roweckiego

Wojciech Chyliński

190 000 zł

Pozytywna

Osiedle C

3.

Budowa placu zabaw i wiaty śmietnikowej na terenie podwórka przy ul. Cyganerii 2-8 oraz al. Bielskiej 91-99

Natalia Ćwikowska,
Cecylia Mazur

216 972 zł

Pozytywna

Osiedle C

4.

Nasadzenia przy ul. Cienistej 1-7

Ewelina Szastok

60 000 zł

Pozytywna

Osiedle C

5.

Nasadzenia zieleni na podwórku
przy ul. Cyganerii 21-27

Anna Kózka,
Daniel Ostrowski

12 800 zł

Pozytywna

Osiedle C

6.

Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu
przy ul. Skłodowskiej 20-24

Bernadetta Orzeł

75 000 zł

Pozytywna

Osiedle C

7.

Remont chodnika przy ul. Cyganerii 3-25

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

216 972 zł

Pozytywna

Osiedle C

8.

Permakulturowy ogród społeczny pod kopułą
przy ul. Cienistej

Katarzyna Palka

20 000 zł

Rezygnacja autora

Osiedle C

1.

Więcej drzew na osiedlu D nasadzenia
wzdłuż ul. Dąbrowskiego

Michał Lorbiecki

192 000 zł

Pozytywna

Osiedla D, G

2.

Remont parkingu
przy al. Niepodległości 222

Elżbieta Tarnowska

186 500 zł

Pozytywna

Osiedla D, G

3.

Imprezy integracyjne na osiedlu D, G

Lidia Gajdas

16 000 zł

Pozytywna

Osiedla D, G

4.

Aktywni pod chmurką -
budowa siłowni plenerowej przy ul. Dębowej 48

Adrian Słany

100 000 zł

Negatywna

Osiedla D, G

5.

Budowa parkingu przy al. Niepodległości 210

Zbigniew Rudziński

250 000 zł

Negatywna

Osiedla D, G

1.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Edukacji 52-68

Ewa i Przemysław Łasut

55 850 zł

Pozytywna

Osiedla E

2.

Budowa wiat  śmietnikowych oraz chodników
na podwórku pomiędzy ul. Estetyczna
a ul. Ejsmonda

Mateusz Misiak,
Tomasz Barczyński

182 500 zł

Pozytywna

Osiedla E

3.

Budowa parkingu przy al. Niepodległości
i ul. Grota Roweckiego

Joanna Marciniak

193 574 zł

Pozytywna

Osiedla E

1.

Zagospodarowanie podwórek
przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i ul. Fitelberga 7-29

Grzegorz Pisula

167 356 zł

Pozytywna

Osiedla F, Zawiść

2.

Imprezy integracyjne na os. F, Zawiść

Lidia Gajdas

16 000 zł

Pozytywna

Osiedla F, Zawiść

1.

Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych
przy ul. Harcerskiej

Aleksandra Jarnot

250 000 zł

Pozytywna

Osiedla H, Ł

2.

Poprawa bezpieczeństwa
przy ul. Hetmańskiej 1-15

Krzysztof Groński

150 000 zł

Pozytywna

Osiedla H, Ł

1.

Bajtle w plenerze – cykl animacji dla dzieci

Izabela Demska – Ćwiertka

7 000 zł

Pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

2.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
na os. Cztery Pory Roku

Małgorzata Grabińska

180 000 zł

Pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

3.

Strefa Chilloutu na Czterech Porach Roku

Piotr Solik

52 000 zł

Pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

4.

Wesołe podwórko na Czterech Porach Roku –
warsztaty dla dzieci

Piotr Solik

10 000 zł

Pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

5.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 14-18

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

100 000 zł

Pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

6.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Konecznego 6-14

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

115 000 zł

Pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

7.

Imprezy integracyjne
na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

23 000 zł

Pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

1.

Remont chodnika przy ul. Uczniowskiej 12-38

Jan Bednorz

151 000 zł

Pozytywna

Osiedla M, U

2.

Remont części parkingu przy ul. Moniuszki 5-16

Jan Zaborowski

225 342 zł

Pozytywna

Osiedla M, U

3.

Budowa parkingu wzdłuż ul. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

Ryszard Puk

157 500 zł

Pozytywna

Osiedla M, U

4.

Remont części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Zbigniew Góral

225 342 zł

Pozytywna

Osiedla M, U

5.

Dogosfera – budowa wybiegu dla psów
w Park Południowym

Oliwia Dymek

120 000 zł

Pozytywna

Osiedla M, U

1.

Remont chodnika
przy ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej

Piotr Lada

235 474 zł

Pozytywna

Osiedla N, O

2.

Budowa boiska do hokeja na rolkach
przy ul. Armii Krajowej

Bartosz Adamski

235 474 zł

Pozytywna

Osiedla N, O

3.

Budowa boiska do siatkówki i tenisa na os. O

Zygmunt Piotrowski,
Bolesław Jachym

235 474 zł

Pozytywna

Osiedla N, O

4.

Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej

Mikołaj Figlarski

169 500 zł

Negatywna

Osiedla N, O

1.

Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16

Henryk Radwański

168 910 zł

Pozytywna

Osiedle R

2.

Remont parkingu przy ul. Rodakowskiego 47-55

Janusz Suchan

168 910 zł

Pozytywna

Osiedle R

1.

Remont ul. Wieniawskiego 22-48

Anna  Łodyga

163 360 zł

Pozytywna

Osiedla T, W (część zachodnia)

2.

Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych
przy ul. Tischnera 1

Maciej Bodzioch

50 000 zł

Pozytywna

Osiedla T, W (część zachodnia)

3.

Budowa parkingu przy ul. Tołstoja 60-68

Eugenia Kania

197 400 zł

 Negatywna

Osiedla T, W (część zachodnia)

4.

Budowa parkingu przy ul. Turkusowej 21-27

Andrzej Konarzewski

15 000 zł

Negatywna

Osiedla T, W (część zachodnia)

5.

Remont chodników oraz montaż tablicy
edukacyjnej przy ul. Tołstoja

Mikołaj Figlarski,
Zofia Pięciak

210 225 zł

 Negatywna

Osiedla T, W (część zachodnia)

1.

Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka 1-35

Ryszard Bisaga

187 635 zł

Pozytywna

Osiedle Z, Z1

2.

Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24

Ryszard Piątkowski

52 500 zł

Pozytywna

Osiedle Z, Z1

3.

Remont chodnika przy ul. Zelwerowicza 21

Marcin Gołka

50 000 zł

Negatywna

Osiedle Z, Z1

 

Ostateczna lista projektów ogólnomiejskich dotyczących całego miasta:

 

Lp.

Nazwa zadania

Autor

Szacunkowy koszt zadania

 

1.

Badanie przyrodnicze Parku Trzy Stawy

Katarzyna Gąska

180 000 zł

Pozytywna

2.

Budowa boiska treningowego przy ul. Andersa 22

Marcin Kuśmierz

500 000 zł

Pozytywna

3.

Pod niedźwiadków okiem zabawy –
budowa placu zabaw w Parku Niedźwiadków

Sławomir Wróbel

200 000 zł

Pozytywna

4.

Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym
przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej

Wioletta Fijołek

500 000 zł

Pozytywna

5.

Solankowe Tychy –
budowa tężni parkowej przy ul. Hlonda

Monika i Dariusz Wencepel

250 000 zł

Pozytywna

6.

Interaktywne podwórko w Parku Suble

Michał Kasperczyk

400 000 zł

Pozytywna

7.

Plac do gry w bule w Parku Suble

Michał Kasperczyk

50 000 zł

Pozytywna

8.

Młode Talenty – XXX edycja

Michał Glenszczyk

30 000 zł

Pozytywna

9.

Nowa stacja tyskiego roweru miejskiego

Michał Lorbiecki

51 000 zł

Pozytywna

10.

Organizacja wydarzeń sportowych
z okazji 50-lecia GKS Tychy

Michał Kania

55 600 zł

Pozytywna

11.

Poidełka w Tychach

Tomasz Budziosz,
Magdalena Kilian

320 000 zł

Pozytywna

12.

Pomagając pszczołom, dbasz o siebie –
warsztaty dla mieszkańców

Grzegorz Wańczyk

10 000 zł

Pozytywna

13.

Złota Rączka – pomoc dla tyskich seniorów

Michał Lorbiecki,
Julia Kulesza

140 000 zł

Pozytywna

14.

Co mi w głowie siedzi –
przygotowanie audiobooka i książki

Joanna Dziewońska

50 000 zł

Pozytywna

15.

Przyjazne miasto – toaleta i przycupki uliczne

Teresa Janeczko

300 000 zł

Pozytywna

16.

Remont klubu MCK Urbanowice

Milena Skowronek

300 000 zł

Pozytywna

17.

Srogie Granie recykling to dobrze rock’uje

Łukasz Pańczyk

287 000 zł

Pozytywna

18.

Starotyskie Mikołajki

Dariusz Wencepel, Paweł Porszke,
Klaudiusz Slezak, Barbara Jusiak,
Edyta Danielczyk, Michal Kasperczyk, Arkadiusz Król

22 000 zł

Pozytywna

19.

Tyski Festiwal Podróżniczy Miasto Zdobywców

Marta Dulska

45 000 zł

Pozytywna

20.

Wakacyjna przygoda – półkolonie
na terenie MDK nr 2 przy ul. Elfów 56

Agnieszka Baron

12 000 zł

Pozytywna

21.

Remont chodników w Parku Łabędzim

Mikołaj Figlarski

250 000 zł

Pozytywna

22.

Warsztaty z języka francuskiego dla mieszkańców

Patryk Szczygieł

35 000 zł

Pozytywna

23.

Budowa oświetlenia i montaż ławek
w Parku św. Franciszka i św. Klary

Mikołaj Figlarski,
Magdalena Kilian

91 000 zł

Pozytywna

24.

Integracyjna zabawa – doposażenie placu zabaw
w Parku Górniczym w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

70 000 zł

Pozytywna

25.

Remont chodnika w Parku Górniczym

Zofia Wróbel

65 000 zł

Pozytywna

26.

Budowa boiska treningowego przy ul. Katowickiej

Karol Drabik

400 000 zł

Pozytywna

27.

ABC świadomego żywienia – warsztaty dla mieszkańców

Ewa Kania

12 000 zł

Pozytywna

28.

Tyski Dzień Dziecka

Arkadiusz Król,
Elżbieta Bernatt,
Grzegorz Stachoń, Anita Skapczyk, Barbara Jusiak,
Marek Gołosz,
Patrycja Kosowska – Pawłowicz,
Dariusz Wencepel,
Marcin Szyja,
Aleksandra Pabian,
Stanisław Kostka

25 000 zł

Pozytywna

29.

Budowa placu zabaw  SP nr 18
przy ul. Fitelberga 8

Bożena Saczek

180 000 zł

Pozytywna

30.

Budowa placu zabaw na terenie SP nr 3 
przy ul. Wojska Polskiego 10

Barbara Pałczyk

180 000 zł

Pozytywna

31.

Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11

Anna Klimsiak-Czech

101 000 zł

Pozytywna

32.

Budowa wiaty na rowery na terenie ZSP nr 2
przy ul. Jedności 51

Bogumiła Wieczorek

57 500 zł

Pozytywna

33.

Budowy bieżni na terenie SP nr 17
przy ul. Begonii 5

Natasza Gładysz,

Joanna Nowicka

270 000 zł

Pozytywna

34.

Kolorowy, kwiatowy ogród Przedszkola nr 29
przy ul. Hubala 7

Agnieszka Borecka

10 000 zł

Pozytywna

35.

Kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy
na terenie Technikum nr 2 przy ul. Elfów 9

Anna Chrobaczek

169 000 zł

Pozytywna

36.

Naturalny ogród montessoriański -
budowa placu zabaw na terenie
Przedszkola nr 14  przy ul. Cyganerii 33

Joanna Antosik

216 000 zł

Pozytywna

37.

Ogród badawczo - edukacyjny 
na terenie SP nr 14 przy ul. Brzozowej 24

Dorota Kazimierska

70 000 zł

Pozytywna

38.

Remont ogrodzenia placu zabaw
przy pl. Wolności 4

Dariusz Wencepel,
Barbara Górecka

83 000 zł

Pozytywna

39.

Sensoryczny Park Zmysłów na terenie
Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej 41

Beata Kopko

140 000 zł

Pozytywna

40.

Sensoryczny plac zabaw na terenie
Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej 7

Agnieszka Helis

70 000 zł

Pozytywna

41.

Strefa relaksu na terenie I LO
przy ul. Korczaka 6

Jarosław Grabowski,
Marcin Nycz

412 000 zł

Pozytywna

42.

Trzeci wymiar SP nr 10 przy ul. Borowej 123

Agnieszka Mrzyczek

325 000 zł

Pozytywna

43.

Zagospodarowanie terenu przed
SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 45
poprzez budowę parkingu i chodników

Ryszard Bisaga

370 000 zł

Pozytywna

44.

Remont boiska przy ul. Katowickiej 241

Karol Drabik

50 000 zł

Rezygnacja autora

45.

Miasteczko ruchu drogowego
dla dzieci przy al. Bielskiej

Michał Kasperczyk

450 000 zł

Negatywna

46.

Mozaikowe miniatury tyskich budowli

Barbara Jusiak,
Dariusz Wencepel,
Klaudiusz Slezak

100 000 zł

Negatywna

47.

Pumptrack Wilkowyje –
tor rowerowy dla małych i dużych

Renata Bartecka- Grochla

500 000 zł

Negatywna

48.

Recyklomaty czyli najlepszy projekt w mieście

Mateusz Misiak

500 000 zł

Negatywna

49.

Remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej
przy ul. Budowlanych

Angelika Waśniowska

500 000 zł

Negatywna

50.

Rewia na lodzie

Marcin Orocz

42 500 zł

Negatywna

51.

Otwarty stadion rolkowy

Paweł Nakielski

432 000 zł

Negatywna

52.

Wyposażenie techniczne
dla miejskich imprez plenerowych

Stanisław Kostka

76 900 zł

Negatywna

53.

Wybieg dla psów w Parku Suble

Krzysztof Groński

72 000 zł

Negatywna

54.

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej
w Parku Suble

Rafał Kuchciak

110 000 zł

Negatywna

55.

Budowa wiaty wraz z grillem w Parku Suble

Rafał Kuchciak

30 000 zł

Negatywna

56.

Tyci las – leśne kryjówki dla dzieci w Parku Suble

Michał Kasperczyk

20 000 zł

Negatywna

57.

Doposażenie w sprzęt nagłaśniający ZS nr 1

Mikołaj Figlarski

30 300 zł

Negatywna

58.

Mniej plastiku, więcej zdrowia –
montaż poidełek w tyskich szkołach podstawowych

Edyta Kokuła

49 680 zł

Negatywna

59.

Oczyszczacze powietrza w Przedszkolu nr 21
przy ul. Zelwerowicza

Marcin Gołka

20 000 zł

Negatywna

60.

Poszerzenie chodnika do ZSP nr 4 
przy ul. Pogodnej

Łukasz Drob

34 000 zł

Negatywna

61.

Remont Sali gimnastycznej ZSP nr 1
przy ul. Leśnej 66

Aleksandra Koronowska

170 000 zł

Negatywna

62.

Ścianka wspinaczkowa w ZSP nr 4
przy ul. Pogodnej

Zbigniew Stachaczyk

182 180 zł

Negatywna

63.

Studio radiowe na terenie SP nr 6
przy ul. Katowickiej

Dominik Wałkowicz

22 000 zł

Negatywna

64.

Organizacja III turnieju debat oksfordzkich

Mikołaj Figlarski,
Emilia Poloczek

4 450 zł

Negatywna

65.

Rodzina w poszukiwaniu wsparcia –
warsztaty dla młodzieży i ich rodzin
na terenie ZS nr 6

Marzena Błaszczyk,
Adrian Nicieja

30 000 zł

Negatywna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X