Wstępna weryfikacja wniosków złożonych do BO - zadania dot. określonego rejonu miasta

Wstępna weryfikacja wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. - projekty na zadania dotyczące określonego rejonu miasta.

Lp.

Nazwa zadania

Autor

Proponowana kwota zadania

Proponowana ocena

Wilkowyje (134 027 zł)

1.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka Grochla

13 000 zł

Wstępnie pozytywna

2.

Coolturalne Wilkowyje –   wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje

Renata Bartecka Grochla

32 000 zł

Pozytywna

3.

Warsztaty aktywnego seniora w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

18 000 zł

Pozytywna

4.

Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje

Magdalena Stencel

30 000 zł

Pozytywna

5.

Browarowa bez śmieci – montaż koszy
na śmieci przy ul. Browarowej

Sylwia Witman

4 000 zł

Pozytywna

6.

Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje

Paweł Porszke

45 000 zł

Pozytywna

7.

Ah muzyka muzyka – zajęcia muzyczne
w dzielnicy Wilkowyje

Aleksandra Koronowska

8 000 zł

Pozytywna

Mąkołowiec, Koźlina (145 615 zł)

1.

Wybieg dla psów przy ul. Gilów

Dariusz Popiel

78 000 zł

Wstępnie pozytywna

2.

Spotkania integracyjne dla seniorów
w dzielnicy Mąkołowiec

Sławomir Sobociński

18 000 zł

Pozytywna

3.

Festyn w dzielnicy Mąkołowiec

Sławomir Sobociński

20 000 zł

Pozytywna

4.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z jazdy
na torach rowerowych w dzielnicy Mąkołowiec

Agnieszka Papierniak

2 400 zł

Pozytywna

5.

Mąkołowiec bez komarów - budki lęgowe dla jerzyków

Agnieszka Papierniak

17 500 zł

Negatywna

6.

Bliżej kultury – cykl spektakli teatralnych

Agnieszka Papierniak

25 000 zł

Wstępnie pozytywna

7.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Gilów poprzez nasadzenia i małą architekturę

Agnieszka Papierniak

35 000 zł

Wstępnie pozytywna

8.

Budowa stacji naprawy rowerów
przy ul. Gilów i ul. Dołowej

Katarzyna Kraszewska

9 000 zł

Pozytywna

9.

Street Workout przy ul. Gilów

Katarzyna Kraszewska

26 786 zł

Wstępnie pozytywna

10.

Budowa miasteczka rowerowego
w dzielnicy Mąkołowiec

Katarzyna Kraszewska

50 000 zł

Negatywna

11.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Kruczej

Katarzyna Kraszewska

18 796 zł

Negatywna

12.

Dzień Dziecka w dzielnicy Mąkołowiec

Arkadiusz Król

11 700 zł

Wstępnie pozytywna

13.

Budowa oświetlenia przy skwerze Łabędzim

Arkadiusz Król

88 000 zł

Pozytywna

Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia) (184 383 zł)

1.

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Grzegorz Praus

80 000 zł

Pozytywna

2.

Dzień seniora w dzielnicy Czułów

Grzegorz Praus

7 000 zł

Wstępnie pozytywna

3.

Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów

Elżbieta Bernatt

15 000 zł

Wstępnie pozytywna

4.

Street Workout przy ul. Wiązowej

Jakub Gnela

80 000 zł

Pozytywna

5.

Mikołajki w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

15 000 zł

Wstępnie pozytywna

6.

Babski Comber w dzielnicy Czułów

Jadwiga Gnela

15 000 zł

Wstępnie pozytywna

7.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Wiązowej

Monika Grzywa, Magdalena Kleszyk

115 000 zł

Wstępnie pozytywna

8.

Budowa boiska treningowego
przy ul. Katowickiej

Karol Drabik

62 500 zł

Zadanie ze względu na swój charakter projekt przeniesiony do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

9.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Czarnej

Danuta Ilczuk-Rypuła,
Malwina Kosicka

500 000 zł

Negatywna

Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) (122 525 zł)

1.

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

36 000 zł

Pozytywna

2.

Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

Wstępnie pozytywna

3.

Zajęcia sportowe dla aktywnych 40+ w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

Wstępnie pozytywna

4.

Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

10 000 zł

Wstępnie pozytywna

5.

Kino pod chmurką w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

9 000 zł

Wstępnie pozytywna

6.

Sport to zdrowie – zajęcia fitness dla pań w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

Wstępnie pozytywna

7.

Biesiada przy ognisku dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

4 000 zł

Negatywna

8.

Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

9 000 zł

Negatywna

9.

Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowcu

Grzegorz Stachoń,

Anita Skapczyk

10 000 zł

Wstępnie pozytywna

10.

Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń, Michał Musioł

20 000 zł

Pozytywna

Jaroszowice- Urbanowice-Wygorzele (163 963 zł)

1.

Półkolonie zimowe w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

18 000 zł

Pozytywna

2.

Półkolonie letnie w MCK Urbanowice

Edyta Danielczyk

35 000 zł

Pozytywna

3.

Rodzinna Majówka w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

20 000 zł

Pozytywna

4.

Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

16 000 zł

Pozytywna

5.

Spotkania integracyjne dla seniorów
w dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice - Wygorzele

Edyta Danielczyk

12 000 zł

Pozytywna

6.

Montaż zadaszonej trybuny na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

60 000 zł

Pozytywna

7.

Montaż elektroniczna tablica wyników
na terenie boiska OKS JUWe

Marek Demko

15 000 zł

Pozytywna

8.

Sztandar upamiętniający herby osiedla Jaroszowice- Urbanowice-Wygorzele oraz SP nr 24 przy ul. Pogodnej

Łukasz Drob

20 000 zł

Zadanie ze względu na swój charakter projekt przeniesiony do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

Cielmice, osiedle Ogrodnik (124 818 zł)

1.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Cielmickiej

Elżbieta, Tadeusz Kopyto

62 000 zł

Negatywna

2.

Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach

Stanisław Kostka

124 818 zł

Wstępnie pozytywna

3.

Remont chodnika i montaż luster drogowych przy ul. Jankowickiej

Bogumiła Wieczorek

65 000 zł

Wstępnie pozytywna

Glinka, Suble (147 600 zł)

1.

Wykonanie pasa postojowego
przy ul. Harcerskiej

Marek Pułtorak

19 000 zł

Negatywna

2.

Wybieg dla psów w Parku Suble

Krzysztof Groński

72 000 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dotyczących całego miasta

3.

Budowa zatoki parkingowej
przy ul. Harcerskiej 30

Mariola Rosikowska

16 500 zł

Pozytywna

4.

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Parku Suble

Rafał Kuchciak

110 000 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

5.

Budowa wiaty wraz z grillem
w Parku Suble

Rafał Kuchciak

30 000 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

6.

Plac do gry w bule w Parku Suble

Michał Kasperczyk

40 000 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

7.

Tyci las – leśne kryjówki dla dzieci w Parku Suble

Michał Kasperczyk

20 000 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

Żwaków (129 046 zł)

1.

Kino plenerowe na Żwakowie

Barbara Jusiak

16 000 zł

Pozytywna

2.

Stojaki rowerowe na placu zabaw
na Żwakowie

Barbara Jusiak

6000 zł

Pozytywna

3.

Warsztaty aktywnego seniora
na Żwakowie

Barbara Jusiak

20 000 zł

Pozytywna

4.

Poidełko na placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

12 000 zł

Pozytywna

5.

Doposażenie w urządzenia siłowe placu zabaw na Żwakowie

Barbara Jusiak

35 000 zł

Wstępnie pozytywna

6.

Imprezy integracyjne na Żwakowie

Barbara Jusiak, Marek Gołosz, Patrycja Kosowska-Pawłowicz

20 000 zł

Wstępnie pozytywna

7.

Montaż zadaszenia na placu zabaw
na Żwakowie

Marek Gołosz

50 000 zł

Pozytywna

8.

Warsztaty muzyczno – taneczne
na Żwakowie

Marek Gołosz

10 000 zł

Wstępnie pozytywna

9.

Wakacyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne na Żwakowie

Marek Gołosz

15 000 zł

Wstępnie pozytywna

10.

Budowa parkingu przy zbiegu ul. Nowej
i ul. Żorskiej

Piotr Górszczyk

120 000 zł

Negatywna

11.

Budowa zatoki parkingowej przy ul. Nowej

Piotr Górszczyk

70 000 zł

Negatywna

12.

Stacja napraw rowerów na Żwakowie

Patrycja Kosowska – Pawłowicz

12 000 zł

Negatywna

13.

Budowa parkingu przy
ul. Jaśkowickej 43

Natan Badura

129 046 zł

negatywna

Stare Tychy (153 984 zł)

1.

Z wodą za pan brat - nauka pływania
dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

12 000 zł

Pozytywna

2.

Integracyjna zabawa – doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym
w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych

Martyna Covey

54 168 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

3.

Ruch to zdrowie – zajęcia gimnastyczne
dla kobiet

Zofia Wróbel

13 680 zł

pozytywna

4.

Remont chodnika w Parku Górniczym

Zofia Wróbel

35 000 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

5.

Starotyski Dzień Dziecka

Dariusz Wencepel

15 000 zł

Wstępnie pozytywna

6.

Starotyski Festyn

Dariusz Wencepel

29 000 zł

Pozytywna

7.

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

8 000 zł

Pozytywna

8.

Budki lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy

Dariusz Wencepel

10 000 zł

Pozytywna

9.

Montaż poidełka na Rynku

Dariusz Wencepel

20 000 zł

Wstępnie negatywna

10.

Montaż ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy

Dariusz Wencepel

20 000 zł

Negatywna

11.

Montaż stojaków rowerowych
przy ul. Kościuszki

Dariusz Wencepel

15 000 zł

Wstępnie pozytywna

12.

ABC świadomego żywienia –
warsztaty dla mieszkańców

Ewa Kania

22 200 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

13.

Remont części ul. Studziennej

Aleksandra Szymon

60 000 zł

Pozytywna

Paprocany, Osiedle P, O1, T1, W (część wschodnia) (238 110 zł)

1.

Monitoring placu zabaw i boiska
przy ul. Paprocańskiej 156

Krzysztof Błaszczok

5 000 zł

Negatywna

2.

Montaż barierki bezpieczeństwa oraz oświetlenia przy ul. św. Józefa

Małgorzata Goj – Andrzejewska

10 000 zł

Wstępnie pozytywna

3.

Budowa parkingu przy ul. Junaków

Zenona Stefaniak

50 000 zł

Negatywna

4.

Budowa parkingu przy ul. Jagiełły

Adam Długajczyk

35 000 zł

Pozytywna

5.

Budowa chodnika pomiędzy ul. Wyszyńskiego i ul. Paprocańską

Sebastian Zupok

50 000 zł

Negatywna

6.

Budowa chodników przy
ul. Poziomkowej
w kierunku ul. Beskidzkiej

Grażyna Makosz

32 500 zł

Negatywna

7.

Montaż odblasków na przejścia
na pieszych

Halina Panejko

50 000 zł

Negatywna

8.

Budowa oświetlenia i montaż ławek
w Parku św. Franciszka i św. Klary

Mikołaj Figlarski, Magdalena Kilian

62 500 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

9.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Poziomkowej

Mikołaj Figlarski, Natalia Pilorz

65 700 zł

Wstępnie pozytywna

10.

Budowa parkingu
przy ul. Paprocańskiej

Katarzyna Buchta

65 000 zł

Negatywna

11.

Montaż progów zwalniających
na ul. Na Grobli

Katarzyna Buchta

8 000 zł

Pozytywna

12.

Remont chodnika przy skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej

Anna Sonik

84 426 zł

Pozytywna

13.

Remont ronda przy ul. Dymarek

Teresa Siemionowicz

224 305 zł

Pozytywna

Osiedla A (167 643 zł)

1.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c

Katarzyna Pluta, Marcin Szyja

65 000 zł

Pozytywna

2.

Aktywne A – cykliczne warsztaty dla mieszkańców na os. A

Marcin Szyja

32 000 zł

Pozytywna

3.

Dzień Dziecka na os. A

Marcin Szyja

10 000 zł

Wstępnie pozytywna

4.

Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka

Katarzyna Bizacka

4 080 zł

Pozytywna

5.

Domki dla owadów na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

Pozytywna

6.

Budki lęgowe dla ptaków na os. A

Katarzyna Bizacka

9 000 zł

Pozytywna

7.

Ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe na os. A

Katarzyna Pluta

13 836 zł

Pozytywna

8.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Andersa 20-20a i ul. Asnyka 2-2d

Angelika Waśniowska

135 800 zł

Pozytywna

9.

Sportowe półkolonie na os. A

Magdalena Stolarska

46 800 zł

Wstępnie pozytywna

Osiedla B (246 840 zł)

1.

Zagospodarowanie podwórka
przy al. Bielskiej 36-40
i ul. Budowlanych 2-6

Karol Pielarz

192 500 zł

Pozytywna

2.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Batorego 92-98
i ul. Brzozowej 31-37

Krzysztof Młynarz

232 300 zł

Negatywna

3.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Brzozowej 31-37 i ul. Batorego 92-98  

Iwona Domagała

195 625 zł

Negatywna

4.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Bibliotecznej 24 i ul. Batorego 4-18

Marek Biela

100 000 zł

Negatywna

5.

Budowa parkingu
przy ul. Brzozowej 3-13

Dagmara Mrozowska

250 000 zł

Negatywna

6.

Budowa wiaty śmietnikowej
przy ul. Budowlanych 44-46

Dorota Wojtkun – Święcka

70 000 zł

Pozytywna

7.

Piknik rodzinny dla os. B

Joanna Dziewońska

22 200 zł

Pozytywna

8.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Batorego 22-28, Boh. Warszawy 7, Biblioteczną 27-29

Leszek Bałazy, Mariusz Machnik

80 000 zł

Wstępnie pozytywna

9.

Budowa parkingu przy ul. Begonii 5

Magdalena Kozioł

140 000 zł

Negatywna

10.

Owocowy sad na os. B

Katarzyna Palka

50 000 zł

Wstępnie pozytywna

11.

Warsztaty z języka francuskiego dla mieszkańców

Patryk Szczygieł

46 320 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

Osiedla Balbina (132 367 zł)

1.

Sportowe półkolonie na Balbinie

Marcin Kuśmierz

98 200 zł

Wstępnie pozytywna

2.

Festyn wakacyjny na Balbinie

Tomasz Budziosz

12 700 zł

Pozytywna

Osiedla C (216 972 zł)

1.

Remont chodnika
przy ul. Skłodowskiej

Jolanta Dalida – Matura, Magdalena Krasowska

115 800 zł

Pozytywna

2.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego

Wojciech Chyliński

190 292 zł

Wstępnie pozytywna

3.

Budowa wiat śmietnikowych
przy al. Bielskiej 91-99
i ul. Czystej 3-13

Cecylia Mazur

80 000 zł

Wstępnie pozytywna

4.

Permakulturowy ogród społeczny
pod kopułą przy ul. Cienistej

Katarzyna Palka

20 000 zł

Rezygnacja autora

5.

Zagospodarowanie przedogródków
na podwórku przy ul. Cichej , ul. Cienistej i al. Bielskiej

Ewelina Szastok

150 000 zł

Wstępnie negatywna

6.

Nasadzenia zieleni na podwórku
przy ul. Cyganerii 21-27

Anna Kózka, Daniel Ostrowski

12 800 zł

Pozytywna

7.

Budowa placu zabaw
przy ul. Cyganerii 2-8

Natalia Ćwikowska

150 000 zł

Pozytywna

8.

Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu przy ul. Skłodowskiej 20-24

Bernadetta Orzeł

75 000 zł

Wstępnie pozytywna

9.

Remont chodnika
przy ul. Cyganerii 3-33

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

200 000 zł

Negatywna

Osiedla D, G (253 327 zł)

1.

Budowa parkingu
przy al. Niepodległości 210

Zbigniew Rudziński

250 000 zł

Negatywna

2.

Więcej drzew na os. D nasadzenie drzew przy skrzyżowaniu
ul. Dąbrowskiego z ul. Darwina

Michał Lorbiecki

192 000 zł

Pozytywna

3.

Remont parkingu
przy al. Niepodległości 222

Elżbieta Tarnowska

186 500 zł

Pozytywna

4.

Aktywni pod chmurką -
budowa siłowni plenerowej
przy ul. Dębowej 48

Adrian Słany

100 000 zł

Negatywna

5.

Imprezy integracyjne na osiedlu D, G

Lidia Gajdas

16 000 zł

Pozytywna

Osiedla E (193 574 zł)

1.

Zagospodarowanie terenu
przy ul. Edukacji 52-68

Ewa i Przemysław Łasut

125 390 zł

pozytywna

2.

Budowa wiat śmietnikowych
przy ul. Estetycznej

Tomasz Barczyński

95 000 zł

negatywna

3.

Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczna, Niepodległości, Ejsmonda, Elfów

Mateusz Misiak

182 500 zł

pozytywna

4.

Budowa parkingu
przy al. Niepodległości
i ul. Grota Roweckiego

Joanna Marciniak

193 500 zł

negatywna

Osiedla F, Zawiść (183 356 zł)

1.

Zagospodarowanie podwórek
przy ul. Wyszyńskiego 6-18
i Fitelberga 7-29

Grzegorz Pisula

183 356 zł

Pozytywna

2.

Imprezy integracyjne na os. F, Zawiść

Lidia Gajdas

16 000 zł

Pozytywna

3.

Remont chodników w Parku Łabędzim

Mikołaj Figlarski

176 600 zł

Zadanie przeniesione do projektów ogólnomiejskich dot. całego miasta

Osiedla H, Ł (304 401 zł)

1.

Budowa oświetlenia przy przejściach
dla pieszych przy ul. Stoczniowców 70
i ul. Harcerskiej

Aleksandra Jarnot

304 401 zł

Wstępnie pozytywna

2.

Poprawa bezpieczeństwa
przy ul. Hetmańskiej 1-15

Krzysztof Groński

94 400 zł

Wstępnie pozytywna

Osiedla K, L, Cztery Pory Roku (226 728 zł)

1.

Bąbel Fest – festyn dla dzieci na os. L

Izabela Demska – Ćwiertka

7 000 zł

Wstępnie pozytywna

2.

Budowa boiska wielofunkcyjnego
na os. Cztery Pory Roku

Małgorzata Grabińska

153 250 zł

Pozytywna

3.

Strefa Chilloutu
na Czterech Porach Roku

Piotr Solik

82 100 zł

Wstępnie pozytywna

4.

Wesołe podwórko na Czterech Porach Roku – warsztaty dla dzieci

Piotr Solik

10 000 zł

Pozytywna

5.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Legionów Polskich 14-18

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

85 000 zł

Pozytywna

6.

Doposażenie placu zabaw
przy ul. Konecznego 6-14

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

115 000 zł

Pozytywna

7.

Imprezy integracyjne na osiedlu K, L,
Cztery Pory Roku

Patrycja Kosowska – Pawłowicz, Aleksandra Pabian

26 500 zł

Wstępnie pozytywna

Osiedla M, U (225 342 zł)

1.

Remont chodnika
przy ul. Uczniowskiej 12-38

Jan Bednorz

151 000 zł

Pozytywna

2.

Remont części parkingu
przy ul. Moniuszki 5-16

Jan Zaborowski

225 342 zł

Pozytywna

3.

Budowa parkingu wzdłuż
ul. Jana Pawła II
od ronda Polonia do ronda Cassino

Ryszard Puk

157 500 zł

Wstępnie pozytywna

4.

Remont części parkingu
przy ul. Uczniowskiej 7

Zbigniew Góral

225 342 zł

Pozytywna

5.

Dogosfera – budowa wybiegu dla psów
w Park Południowym

Oliwia Dymek

90 000 zł

Wstępnie pozytywna

Osiedla N, O   (235 474 zł)

1.

Remont chodnika przy ul. Nałkowskiej
i ul. Orzeszkowej

Piotr Lada

230 000 zł

pozytywna

2.

Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej

Mikołaj Figlarski

169 500 zł

negatywna

3.

Budowa boiska do hokeja na rolkach
przy ul. Armii Krajowej

Bartosz Adamski

235 000 zł

wstępnie pozytywna

4.

Budowa boiska do siatkówki
i tenisa na os. O

Zygmunt Piotrowski, Bolesław Jachym

200 000 zł

wstępnie pozytywna

Osiedle R (168 910 zł)

1.

Remont części parkingu
przy ul. Reymonta 7-16

Henryk Radwański

168 910 zł

pozytywna

2.

Remont parking przy
ul. Rodakowskiego 47-55

Janusz Suchan

160 000 zł

wstępnie pozytywna

Osiedla T, W (część zachodnia) (213 360 zł)

1.

Budowa parkingu
przy ul. Tołstoja 60-68

Eugenia Kania

197 400 zł

negatywna

2.

Budowa parkingu
przy ul. Turkusowej 21-27

Andrzej Konarzewski

15 000 zł

negatywna

3.

Budowa oświetlenia przejścia
dla pieszych przy ul. Tischnera 1

Maciej Bodzioch

70 000 zł

wstępnie pozytywna

4.

Remont chodników oraz montaż tablicy edukacyjnej przy ul. Tołstoja

Mikołaj Figlarski, Zofia Pięciak

210 225 zł

negatywna

5.

Remont ul. Wieniawskiego 22-64

Anna Łodyga

211 577 zł

pozytywna

Osiedla Z, Z1 (187 635 zł)

1.

Remont chodnika
przy ul. Zelwerowicza 21

Marcin Gołka

50 000 zł

negatywna

2.

Remont chodnika
przy ul. Zgrzebnioka 1-35

Ryszard Bisaga

187 635 zł

pozytywna

3.

Remont chodnika
przy ul. Żółkiewskiego 22-24

Ryszard Piątkowski

52 500 zł

pozytywna

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X