Wyniki

 

 

 

Zwycięskie projekty

Lp.

Tytuł projektu

Autor

Szacunkowe koszty zadania

Liczba przyznanych punktów

Okręg Konsultacyjny nr 1 Wilkowyje

Kwota dla okręgu: 142 128 zł

1.

Coolturalne jazdy Wilkowyjan –
cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

Renata Bartecka-Grochla

30 000 zł

778

2.

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Renata Bartecka-Grochla

18 596 zł

663

3.

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

Aleksandra Zdziebko

30 028 zł

625

4.

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

Renata Bartecka-Grochla

16 500 zł

553

5.

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora

Magdalena Stencel

47 000 zł

305

Okręg Konsultacyjny nr 2 Mąkołowiec, Koźlina

Kwota dla okręgu: 156 475 zł

1.

Budowa boiska do siatkówki plażowej
oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy ul. Gilów

Arkadiusz Król

106 000 zł

1882

2.

Festyn na Mąkołowcu

Sławomir Sobociński

18 000 zł

514

3.

Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu na Mąkołowcu

Arkadiusz Król

11 700 zł

287

4.

Spotkania integracyjne dla seniorów

Sławomir Sobociński

15 000 zł

201

Okręg Konsultacyjny nr 3 Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Kwota dla okręgu: 204 473 zł

1.

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

Arkadiusz Chrobaczyński

170 000 zł

2191

2.

Kino letnie w Czułowie

Agnieszka Bożek

12 000 zł

442

3.

Dzień Dziecka na Czułowie

Elżbieta Bernatt

12 000 zł

358

4.

Mikołajki na Czułowie

Jadwiga Gnela

10 000 zł

187

Okręg Konsultacyjny nr 4 Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia)

Kwota dla okręgu: 127 887 zł

1.

Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłwiec

Grzegorz Stachoń

20 000 zł

1181

2.

Progi zwalniające na ul. Marzanny

Grzegorz Stachoń

65 000 zł

589

3.

Poprawiamy bezpieczeństwo – montaż luster drogowych na skrzyżowaniu
ul. Marzanny i ul. Jaskrów

Grzegorz Stachoń

5 000 zł

414

4.

Festyn rodzinny - integracja mieszkańców w dzielnicy Wartogłowiec

Grzegorz Stachoń

15 500 zł

314

5.

Montaż koszy na śmieci na ul. Stokrotek
i ul. Dziewanny

Grzegorz Stachoń

2 800 zł

128

6.

Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Dzwonkowej

Grzegorz Stachoń

3 000 zł

102

7.

Osiedlowy Dzień Seniora

Grzegorz Stachoń

6 000 zł

85

8.

Wybrukowanie zatoki autobusowej na ul. Paproci

Grzegorz Stachoń

90 000 zł

127

Okręg Konsultacyjny nr 5 Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele

Kwota dla okręgu: 179 192 zł

1.

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Jaroszowickiej

Marek Demko

137 000 zł

3582

2.

Półkolonie letnie na JUW-e

Edyta Danielczyk

27 000 zł

282

3.

Majówka – festyn na JUW-e

Edyta Danielczyk

15 000 zł

115

Okręg Konsultacyjny nr 6 Cielmice, Osiedle Ogrodnik

Kwota dla okręgu: 130 727 zł

1.

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2
przy ul. Jedności

Sandra Wilczek

125 000 zł

3589

2.

Wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Cielmickiej

Elżbieta i Tadeusz  Kopyto

65 350 zł

1879

Okręg Konsultacyjny nr 7 Glinka, Suble

Kwota dla okręgu: 158 933 zł

1.

Remont i budowa chodników
przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

Krystyna Grońska

70 000 zł

473

2.

100 wonnych bzów i jaśminów

Magdalena Kasperczyk

11 000 zł

401

3.

Budki dla ptaków w Parku Suble

Magdalena Kasperczyk

4 500 zł

310

4.

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

Krystyna Grońska

30 000 zł

142

Okręg Konsultacyjny nr 8 Żwaków

Kwota dla okręgu: 135 961 zł

1.

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie

Ewelina Jagniątkowska

74 000 zł

1533

2.

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
przy ul. Nowej i ul. Zgody

Marek Gołosz

45 000 zł

1480

Okręg Konsultacyjny nr 9 Stare Tychy

Kwota dla okręgu: 166 837 zł

1.

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

Dariusz Wencepel

120 837 zł

1396

2.

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

Dariusz Wencepel

10 000 zł

436

3.

Festyn Starotyski

Dariusz Wencepel

30 000 zł

417

4.

Starotyski Dzień Seniora

Dariusz Wencepel

6 000 zł

230

Okręg Konsultacyjny nr 10 Paprocany, Osiedla P, O1, T1, W (część wschodnia)

Kwota dla okręgu: 270 993 zł

1.

Budowa oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14-58

Mikołaj Figlarski
Maria Żegleń
Regina Basińska

98 000 zł

5567

2.

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100-110

Marcin Stogowski

115 000 zł

1879

3.

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek

Michał Rutecki

50 800 zł

1874

Okręg Konsultacyjny nr 11 Osiedle A

Kwota dla okręgu: 183 748 zł

1.

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2-4a

Katarzyna Pluta Magdalena Stolarska

63 748 zł

2848

2.

Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctowskiego 3-3b

Rafał Biskup

115 000 zł

1986

3.

Osiedlowy Dzień Seniora

Marcin Szyja

5 000 zł

330

Okręg Konsultacyjny nr 12 Osiedle B

Kwota dla okręgu: 281 801 zł

1.

Zagospodarowanie podwórka
przy ul. Bukowej 10 - 20

Marcin Torba

268 000 zł

2490

Okręg Konsultacyjny nr 13 Osiedle Balbina

Kwota dla okręgu: 140 073 zł

1.

Sportowe półkolonie na Balbinie

Marcin Kuśmierz

78 680 zł

913

2.

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

Adam Kafka

13 000 zł

491

3.

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

Adam Kafka

11 500 zł

189

4.

Piknik rodzinny – bezpieczne wakacje na Balbinie

Sebastian Bal

15 500 zł

171

5.

Aktywna mama – gimnastyka dla mam
z dziećmi na placu zabaw na os. Balbina

Ewa Kasperczyk

7 854 zł

67

6.

Rodzinny rajd rowerowy Balbiny

Sebastian Bal

7 700 zł

19

Okręg Konsultacyjny nr 14 Osiedle C

Kwota dla okręgu: 244 822 zł

1.

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

Ewelina Majewska – Howis

144 000 zł

5397

2.

Remont placu zabaw na terenie
Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Ewa Pazdan

100 822 zł

1002

Okręg Konsultacyjny nr 15 Osiedla D, G

Kwota dla okręgu: 289 833 zł

1.

Remont placu zabaw przy al. Niepodległości 194-200

Zbigniew Rudziński

120 000 zł

2264

2.

Budowa placu zabaw pomiędzy blokami
przy ul. Dąbrowskiego 29  i ul. Dębowej 42-48

Adrian Słany

120 200 zł

2055

Okręg Konsultacyjny nr 16 Osiedle E

Kwota dla okręgu: 215 853 zł

1.

Miejska Akademia Atletyki

Michał Kania

215 000 zł

2841

Okręg Konsultacyjny nr 17 Osiedla F, Zawiść

Kwota dla okręgu: 203 202 zł

1.

Zadbajmy o nasze otoczenie - budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15-29

Grzegorz Pisula

201 057 zł

6337

Okręg Konsultacyjny nr 18 Osiedle H, Ł

Kwota dla okręgu: 353 068 zł

1.

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

Lucyna Tuchorska

353 068 zł

6801

Okręg Konsultacyjny nr 19 Osiedla K, L, Cztery Pory Roku

Kwota dla okręgu: 256 901 zł

1.

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

Łukasz Wiewióra

230 000 zł

12434

2.

Montaż ławki solarnej na os. K przy ul. Konecznego

Michał Kasperczyk

20 000 zł

504

3.

Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców os. K, L, Cztery Pory Roku

Krzysztof Woźniak
Michał Kasperczyk

26 600 zł

467

Okręg Konsultacyjny nr 20 Osiedla M, U

Kwota dla okręgu: 255 184 zł

1.

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

Bogdan Buczek

254 980 zł

5953

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedla N, O

Kwota dla okręgu: 267 730 zł

1.

Remont boiska dla mieszkańców na terenie
Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

Marcin Lesiak

250 000 zł

6376

Okręg Konsultacyjny nr 21 Osiedle R

Kwota dla okręgu: 185 316 zł

1.

Bezpieczne przejście dla pieszych
przez ul. Stoczniowców 70

Paweł Bilangowski

180 000 zł

3137

Okręg Konsultacyjny nr 23 Osiedla T, W (część zachodnia)

Kwota dla okręgu: 240 355 zł

1.

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8-22

Anna Łodyga
Zdzisław Banasiak

60 000 zł

3488

2.

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

Monika Trukała

65 300 zł

2839

3.

Doposażenie placu zabaw pomiędzy
Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7

Danuta Chełmińska

110 000 zł

2722

Okręg Konsultacyjny nr 24 Osiedla Z, Z1

Kwota dla okręgu: 208 500 zł

1.

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

Aleksander Czenczak

72 000 zł

2377

2.

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

Ryszard Bisaga

104 000 zł

2190

 

Na czerwono zaznaczone zostały projekty wprowadzone na listę w nagrodę za wysoką frekwencję w głosowaniu w danym Okręgu Konsultacyjnym.

Ładowanie...