• V edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Projekty mieszkańców

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi

Budowa chodnika do placów zabaw przy SP nr 40

Dzielnica: os. Z (Zuzanna), Z1 |
Koszt przedsięwzięcia: 104 000,00 zł

Autor: Ryszard Bisaga

Lokalizacja: chodnik do placów zabaw od strefy sportowej szkoły

Szacunkowy koszt zadania: 104 000 zł

Opis: Zakres zadania obejmuje budowę chodnika do placów zabaw od strefy sportowej szkoły. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z placów zabaw i boisk sportowych.

 

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa parkingu wzdłuż ul. Gen. de Gaulle’a 3 - 29

Dzielnica: os. D, G (Dorota, Genowefa) |
Koszt przedsięwzięcia: 145 563,00 zł

Autor: Zbigniew Rudziński

Lokalizacja: teren wzdłuż ul. Gen. de Gaulle’a 3 - 29

Szacunkowy koszt zadania: 145 563 zł

 Opis: celem projektu jest budowa nowego parkingu dla samochodów z kostki brukowej wraz z przyległym do niego chodnikiem. Realizacja projektu rozwiąże problem braku miejsc postojowych na przedmiotowym terenie szczególnie podczas imprez odbywających się na lodowisku.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa parkingu przy ul. Dębowej 34 - 36

Dzielnica: os. D, G (Dorota, Genowefa) |
Koszt przedsięwzięcia: 141 150,00 zł

Autor: Henryk Kocur

Lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy ul. Dębowej 34 - 36 i ul. Dąbrowskiego 17-19-21

Szacunkowy koszt zadania: 141 150 zł   

 Opis: projekt zakłada budowę nowych miejsc parkingowych naprzeciwko budynku zlokalizowanego przy  ul. Dębowej 34-36. Realizacja projektu rozwiąże problem braku miejsc postojowych i zapobiegnie rozjeżdżaniu trawników przez parkujące samochody.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autor: Ewa Kasperczyk

Lokalizacja: ul. Budowlanych 37 - 41, ul. Budowlanych 43

Szacunkowy koszt zadania: 90 000 zł

Opis: Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni chodnika przy ul. Budowlanych 37 - 41 oraz remont drogi i chodnika prowadzących do budynku przy ul. Budowlanych 43.Celem projektu jest zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa pieszych i kierowców jak również polepszenie estetyki.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chodniki dla pieszych – montaż słupków drogowych

Dzielnica: Balbina |
Koszt przedsięwzięcia: 13 000,00 zł

Autor: Adam Kafka

Lokalizacja: chodniki przy skrzyżowaniu ulic Bacha i Barona

Szacunkowy koszt zadania: 13 000 zł

Opis: Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż słupków odgradzających chodnik od jezdni. Dzięki realizacji zadania znaczącą poprawi się bezpieczeństwo pieszych, szczególnie dzieci uczęszczających do SP nr 17.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont chodnika przy ul. Bukowej 2 – 22

Dzielnica: os. B (Barbara) |
Koszt przedsięwzięcia: 146 500,00 zł

Autor: Łukasz Kokoszka

Lokalizacja: ul. Bukowa 2 - 22

Szacunkowy koszt zadania: 146 500 zł

Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz udrożnienie ciągów pieszych na osiedlu poprzez remont istniejącego chodnika, likwidację barier architektonicznych oraz montaż słupków, które zabezpieczą chodnik  przed wjeżdżającymi na niego samochodami.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa chodnika przy ul. Burschego

Dzielnica: os. A (Anna) |
Koszt przedsięwzięcia: 31 500,00 zł

Autor: Maria Frąckowiak

Lokalizacja: część chodnika łączącego ul. Wojska Polskiego i ul. Burschego od siłowni plenerowej do mostka nad potokiem.

Szacunkowy koszt zadania: 31 500 zł

Opis: celem projektu jest remont istniejącego chodnika, który poprawi komfort pieszych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa azylu dla pieszych przy ul. Andersa

Dzielnica: os. A (Anna) |
Koszt przedsięwzięcia: 45 000,00 zł

Autor: Maria Frąckowiak

Lokalizacja: przejście dla pieszych przez ul. Andersa pomiędzy budynkami 5c i 7

Szacunkowy koszt zadania: 45 000 zł

Opis: celem projektu jest budowa azylu, który poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy ul. Poziomkowej i ul. Przemysłowej

Dzielnica: Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) |
Koszt przedsięwzięcia: 210 000,00 zł

Autor: Artur Wysocki

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 26 - 40, ul. Poziomkowa 47- 49

Szacunkowy koszt zadania: 210 000 zł

Opis: celem projektu jest zwiększenie komfortu poruszania się po osiedlu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ścieżki spacerowej  przy ul. Przemysłowej 26-40 oraz przebudowę drogi dojazdowej  pomiędzy budynkami przy ul. Poziomkowej 47 i 49.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100 -110

Dzielnica: Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) |
Koszt przedsięwzięcia: 115 000,00 zł

Autor: Marcin Stogowski

Lokalizacja: al. Piłsudskiego 100 -110

Szacunkowy koszt zadania: 115 000 zł

Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników parkingu oraz jego estetyki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni parkingu.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont chodnika przy pl. Filipa Nowary

Dzielnica: Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) |
Koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł

Autor: Władysław Treska

Lokalizacja: Plac Filipa Nowary

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje remont chodnika wzdłuż arkad przy budynku. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo użytkowników chodnika oraz estetykę otoczenia.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa chodnika przy ul. Na Grobli

Dzielnica: Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) |
Koszt przedsięwzięcia: 25 000,00 zł

Autor: Jan Ulman

Lokalizacja: ul. Na Grobli pomiędzy ul. Tetmajera i parkingiem przy ul. Armii Krajowej

Szacunkowy koszt zadania: 25 000 zł

Opis: celem projektu jest wykonanie brakujących odcinków chodnika wzdłuż ul. Na Grobli. Realizacja zadania pozwoli na ciągły ruch pieszych po chodniku, bez konieczności schodzenia na jezdnię. Zakres zadania obejmuje również wyremontowanie istniejących odcinków chodnika.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

Dzielnica: Stare Tychy |
Koszt przedsięwzięcia: 120 837,00 zł

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: ul. Starokościelna

Szacunkowy koszt zadania: 120 837 zł

Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni chodnika, który jest w złym stanie technicznym.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa azylu dla pieszych oraz miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej

Dzielnica: Glinka, Suble |
Koszt przedsięwzięcia: 90 000,00 zł

Autor: Krystyna Grońska

Lokalizacja: ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Hetmańską

Szacunkowy koszt zadania: 90 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych wraz z azylem oraz budowę zatoki parkingowej. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont i budowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

Dzielnica: Glinka, Suble |
Koszt przedsięwzięcia: 70 000,00 zł

Autor: Krystyna Grońska

Lokalizacja: rejon skrzyżowania ul. Hetmańskiej i ul. Harcerskiej

Szacunkowy koszt zadania: 70 000 zł

Opis: zakres rzeczowy projektu obejmuje: korektę łuku drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Hetmańskiej z ul. Harcerską, poszerzenie chodnika przy ul. Hetmańskiej 2-6 oraz budowę chodnika pomiędzy zatoką parkingową i chodnikiem od strony szkoły.Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz wpłynie na estetykę otoczenia.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

Dzielnica: Cielmice, Osiedle Ogrodnik |
Koszt przedsięwzięcia: 65 350,00 zł

Autor: Elżbieta i Tadeusz Kopyto

Lokalizacja: ul. Cielmicka w rejonie nr 45

Szacunkowy koszt zadania: 65 350 zł

Opis: celem projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców oraz estetyki osiedla poprzez wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na nową kostkę brukową wraz z krawężnikami.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8 - 22

Dzielnica: os. T, W (część zachodnia) |
Koszt przedsięwzięcia: 60 000,00 zł

Autor: Anna Łodyga, Zdzisław Banasiak

Lokalizacja: odcinek drogi przy ul. Witosa 8-22

Szacunkowy koszt zadania: 60 000 zł

Opis: zakres projektu obejmuje remont nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami drogowymi w rejonie ul. Witosa 8 do 22. Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi jakość jazdy samochodem.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa chodnika przy ul. Poprzecznej

Dzielnica: Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele |
Koszt przedsięwzięcia: 160 000,00 zł

Autor: Izabela Kempa

Lokalizacja: ul. Poprzeczna

Szacunkowy koszt zadania: 160 000 zł

Opis: celem projektu jest poprawa komfortu życia okolicznych mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci. Realizacja przyczyni się także do poprawy estetyki otoczenia. Zadanie stanowi dopełnienie rozpoczętej wcześniej inwestycji.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Progi zwalniające na ul. Marzanny

Dzielnica: Wartogłowiec, Zwierzyniec (w.) |
Koszt przedsięwzięcia: 65 000,00 zł

Autor: Grzegorz Stachoń

Lokalizacja: ul. Marzanny

Szacunkowy koszt zadania: 65 000 zł

Opis: zakres projektu obejmuje montaż progów zwalniających (lokalizacja progów zostanie ustalona na etapie projektowania). Zadanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Dzielnica: Czułów, Zwierzyniec (z.) |
Koszt przedsięwzięcia: 54 473,00 zł

Autor: Grzegorz Praus

Lokalizacja: ul. Jodłowa

Szacunkowy koszt zadania: 54 473 zł

Opis: zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę chodnika przy ul. Jodłowej – zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego w roku 2017.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Jaśkowickiej z ul. Rodakowskiego

Dzielnica: os. R (Regina) |
Koszt przedsięwzięcia: 180 000,00 zł

Autor: Janusz Suchan

Lokalizacja: skrzyżowanie ul. Jaśkowickiej z ul. Rodakowskiego

Szacunkowy koszt zadania: 180 000 zł

Opis: celem zadania jest dokończenie parkingu powstałego w okolicy skrzyżowania ul. Jaśkowickiej z ul. Rodakowskiego w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2017. Projekt zwiększy liczbę miejsc parkingowym na osiedlu oraz poprawi bezpieczeństwo dla pieszych i kierowców.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Stoczniowców 70

Dzielnica: os. R (Regina) |
Koszt przedsięwzięcia: 180 000,00 zł

Autor: Paweł Bilangowski

Lokalizacja: przejście dla pieszych naprzeciwko budynku przy ul. Reymonta 4-10

Szacunkowy koszt zadania: 180 000 zł

Opis: celem jest podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców poprzez budowę aktywnego przejścia dla pieszych przez ul. Stoczniowców na wysokości przystanku autobusowego (sygnalizator świetlny z przyciskiem na żądanie).

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont parkingu przy ul. Reymonta 7 - 16

Dzielnica: os. R (Regina) |
Koszt przedsięwzięcia: 185 316,00 zł

Autor: Henryk Radwański

Lokalizacja: parking przy ul. Reymonta 7-16

Szacunkowy koszt zadania: 185 316 zł

Opis: celem projektu jest kontynuacja remontu parkingu przy ul. Reymonta, dzięki realizacji zadania poprawi się bezpieczeństwo parkujących osób oraz podniesione zostaną walory estetyczne osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autor: Włodzimierz Rosicki

Lokalizacja: rejon ul. Rataja 18-24, ul. Reja 15 oraz ul. Reja 25-31

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Opis: celem projektu jest budowa i remont chodników w rejonie ul. Rataja 18-24, ul. Reja 15 oraz ul. Reja 25-31. Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom bezpieczne korzystanie  z chodników,  dodatkowo ujednolicenie ciągów pieszych poprawi estetykę osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej

Dzielnica: os. N, O (Natalia, Olga) |
Koszt przedsięwzięcia: 240 000,00 zł

Autor: Piotr Lada

Lokalizacja: ul. Nałkowskiej od skrzyżowania z ul. Dmowskiego w kierunku garażu wielopoziomowego

Szacunkowy koszt zadania: 240 000 zł

Opis: w ramach projektu proponuje się remont istniejących chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej od skrzyżowania z ul. Dmowskiego. Projekt jest kontynuacją remontu ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz walory estetyczne osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

Dzielnica: os. M, U (Magdalena, Urszula) |
Koszt przedsięwzięcia: 254 980,00 zł

Autor: Bogdan Buczek  

Lokalizacja: parking przy ul. Dmowskiego od klatki nr 10 do ul. Młodzieżowej (część środkowa – jezdnia, bez stanowisk postojowych).

Szacunkowy koszt zadania: 254 980 zł  

Opis: celem projektu jest remont nawierzchni parkingu wykonanej z asfaltu. Planowany remont będzie obejmował frezowanie wraz z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. Realizacja projektu podniesie komfort użytkownikom parkingu a nowa nawierzchnia gwarantować będzie także łatwiejsze utrzymanie czystości.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont nawierzchni części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Dzielnica: os. M, U (Magdalena, Urszula) |
Koszt przedsięwzięcia: 255 184,00 zł

Autor: Zbigniew Góral

Lokalizacja: parking usytuowany jest pomiędzy budynkami przy ul. Uczniowskiej 7oraz ul. Ustronnej 1-3.

Szacunkowy koszt zadania: 255 184 zł  

Opis: celem projektu jest wymiana części asfaltowej nawierzchni parkingu na  nawierzchnię z kostki brukowo betonowej. Realizacja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym mieszkańców osiedla oraz wpłynie na podniesienie estetyki osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont parkingu wraz z montażem ławek przy ZS nr 4 przy al. Bielskiej 100

Dzielnica: os. H, Ł (Honorata, Łucja) |
Koszt przedsięwzięcia: 292 000,00 zł

Autor: Dorota Gerc, Henryk Ditmer

Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 100

Szacunkowy koszt zadania:  292 000 zł

 Opis: zakres rzeczowy projektu obejmuje remont parkingu oraz montaż ławek. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z parkingu przy szkole.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa parkingu wraz z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Hańczy

Dzielnica: os. H, Ł (Honorata, Łucja) |
Koszt przedsięwzięcia: 353 068,00 zł

Autor: Lucyna Tuchorska

Lokalizacja: teren przy ul. Hańczy13 – 31 oraz 5 - 11

Szacunkowy koszt zadania: 353 068 zł     

 Opis: celem projektu jest budowa parkingu oraz remont drogi wewnętrznej.  Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców, umożliwi dojazd pojazdów ratunkowych i technicznych oraz poprawi komunikację wewnątrz osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa chodnika wzdłuż torów od stacji al. Bielska do stacji Tychy Zachodnie

Dzielnica: os. H, Ł (Honorata, Łucja) |
Koszt przedsięwzięcia: 100 000,00 zł

Autor: Magdalena Kowalska, Katarzyna Czupryna - Kluska

Lokalizacja: teren wzdłuż torów kolejowych od przystanku kolejowego Tychy al. Bielska do przystanku Tychy Zachodnie

Szacunkowy koszt zadania: 100 000 zł

 Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika od stacji Tychy al. Bielska w kierunku stacji Tychy Zachodnie.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ładowanie...