• V edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Projekty mieszkańców

Kategoria: Oświetlenie, monotoring

Doświetlenie ciągów komunikacyjnych na osiedlu Z

Dzielnica: os. Z (Zuzanna), Z1 |
Koszt przedsięwzięcia: 72 000,00 zł

Autor: Aleksander Czenczak

Lokalizacja:  rejon ulic: Zaręby 1-7, Zapolskiej 18-24 oraz Zapolskiej 57-65

Szacunkowy koszt zadania: 72 000 zł

Opis: zakres zadania obejmuje montaż 8 lamp w rejonie ul. Zaręby 1-7, ul. Zapolskiej 18-24 oraz ul. Zapolskiej 57-65. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

Dzielnica: os. B (Barbara) |
Koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł

Autor: Małgorzata Korycińska

Lokalizacja: ul. Słoneczna 22, ul. Budowlanych 17 - 25

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Opis: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż 5 lamp przy ul. Słonecznej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14 - 58

Dzielnica: Paprocany, os. P, O, T1, W (Paulina, Olga (O1), Teresa (T1), Weronika - wschód) |
Koszt przedsięwzięcia: 98 000,00 zł

Autor: Mikołaj Figlarski, Maria Żegleń, Regina Basińska

Lokalizacja: Park św. Franciszka i Klary, ul. Poziomkowa 14 - 58 i 16 - 24

Szacunkowy koszt zadania: 98 000 zł

Opis: celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ciemnych miejsc. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż 3 lamp w Parku św. Franciszka i Klary oraz montaż 8 lamp przy ul. Poziomkowej 14-58 oraz 16-24.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody

Dzielnica: Żwaków |
Koszt przedsięwzięcia: 45 000,00 zł

Autor: Marek Gołosz

Lokalizacja: boisko przy ul. Nowej i ul. Zgody

Szacunkowy koszt zadania: 45 000 zł

Opis: celem projektu jest budowa oświetlenia boiska przy ul. Nowej i ul. Zgody. Brak oświetlenia utrudnia korzystanie z boiska w godzinach popołudniowych. W ramach projektu zaplanowano montaż 4 punktów świetlnych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

Dzielnica: Glinka, Suble |
Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł

Autor: Krystyna Grońska

Lokalizacja: ul. Hetmańska 2 - 8

Szacunkowy koszt zadania: 30 000 zł

Opis: projekt obejmuje montaż lamp ulicznych przy ul. Hetmańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Harcerską. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz doświetli plac zabaw przy SP nr 22. Doświetlenie terenu SP 22 zapobiegnie dewastacji obiektów sportowych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F

Dzielnica: os. F (Felicja), Zawiść |
Koszt przedsięwzięcia: 43 202,00 zł

Autor: Zygfryd Glinka, Stanisław Piechocki, Teresa Mazur, Roman Niklas, Halina Jędracha

Lokalizacja: osiedle F pomiędzy ul. Edukacji i ul. Filaretów

Szacunkowy koszt zadania: 43 202 zł

 Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ciągów pieszych na osiedlu. W ramach projektu zaproponowano budowę 5 latarni przy ul. Filaretów

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ładowanie...