• V edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Projekty mieszkańców

Kategoria: Skwery, tereny rekreacyjny, zieleń

100 wonnych bzów i jaśminów

Dzielnica: Glinka, Suble |
Koszt przedsięwzięcia: 11 000,00 zł

Autor: Magdalena Kasperczyk

Lokalizacja: Park Suble

Szacunkowy koszt zadania: 11 000 zł

Opis: projekt zakłada posadzenie krzewów bzów oraz jaśminów, w celu wzbogacenia roślinności parku.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doposażenie Skweru Tulipanów

Dzielnica: Czułów, Zwierzyniec (z.) |
Koszt przedsięwzięcia: 85 000,00 zł

Autor: Agnieszka Bożek

Lokalizacja: Skwer Tulipanów, ul. Tulipanów

Szacunkowy koszt zadania: 85 000 zł

Opis: projekt jest kontynuacją zadania, które zostało wybrane do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania zostanie ustalony po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji skweru.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

Dzielnica: Wilkowyje |
Koszt przedsięwzięcia: 30 028,00 zł

Autor: Aleksandra Zdziebko

Lokalizacja: ul. Leśna 66

Szacunkowy koszt zadania: 30 028 zł

Opis: celem projektu jest wykonanie klombu przed wejściem do szkoły, który poprawi walory estetyczne otoczenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń, montaż masztów oraz przeniesienie tablicy informacyjnej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ładowanie...