• V edycja Budżetu Partycypacyjnego
  • 5 000 000 złotych na projekty mieszkańców

Projekty mieszkańców

Kategoria: Inne

Szkoła na sportowo – budowa bieżni i skoczni na terenie SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

Dzielnica: os. C (Celina) |
Koszt przedsięwzięcia: 144 000,00 zł

Autor: Ewelina Majewska – Howis

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej 4

Szacunkowy koszt zadania: 144 000 zł

Opis: projekt zakłada budowę bieżni i skoczni na terenie SP nr 11. Obiekty sportowe przeznaczone będą dla uczniów szkoły oraz mieszkańców osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont placu zabaw na terenie Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Dzielnica: os. C (Celina) |
Koszt przedsięwzięcia: 100 822,00 zł

Autor: Ewa Pazdan

Lokalizacja: teren Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego 5

Szacunkowy koszt zadania: 100 822 zł

 Opis: projekt ma za zadanie dać możliwość wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym  swobodnej zabawy na powietrzu z wykorzystaniem bezpiecznych urządzeń. Plac zabaw ma być miejscem spotkań rodzin z małymi dziećmi, dając możliwość aktywnej zabawy. W ramach zadania przewidziano: prace porządkowe, montaż urządzeń zabawowych, ułożenie nawierzchni bezpiecznej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa stacji napraw rowerów przy placu zabaw

Dzielnica: Balbina |
Koszt przedsięwzięcia: 11 500,00 zł

Autor: Adam Kafka

Lokalizacja: teren zieleni przy wejściu na plac zabaw w rejonie skrzyżowania ul. Barona z ul. Kochanowskiego

Szacunkowy koszt zadania: 11 500 zł

Opis: celem realizacji projektu jest budowa przy placu zabaw stacji naprawy rowerów wraz ze stojakiem rowerowym.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki

Dzielnica: Stare Tychy |
Koszt przedsięwzięcia: 35 000,00 zł

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: ul. Kościuszki, ul. Miarki

Szacunkowy koszt zadania: 35 000 zł

Opis: celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom osiedla korzystania z rowerów poprzez montaż 2 stojaków rowerowych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

Dzielnica: Stare Tychy |
Koszt przedsięwzięcia: 10 000,00 zł

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: ścieżka rowerowa przy ul. Hlonda

Szacunkowy koszt zadania: 10 000 zł

Opis: celem projektu jest budowa stacji naprawy rowerów przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Hlonda.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budki dla ptaków w Parku Suble

Dzielnica: Glinka, Suble |
Koszt przedsięwzięcia: 4 500,00 zł

Autor: Magdalena Kasperczyk

Lokalizacja: Park Suble

Szacunkowy koszt zadania: 4 500 zł

Opis: w ramach projektu zaproponowano zawieszenie budek lęgowych dla ptaków. Celem projektu jest ochrona przyrody.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wymiana nawierzchni placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych na terenie ZSP nr 2 przy ul. Jedności

Dzielnica: Cielmice, Osiedle Ogrodnik |
Koszt przedsięwzięcia: 125 000,00 zł

Autor: Sandra Wilczek

Lokalizacja: teren ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51

Szacunkowy koszt zadania: 125 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę nawierzchni na placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa bawiących się dzieci, poprawa estetyki otoczenia oraz zwiększenie atrakcyjności placu zabaw.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

Dzielnica: os. T, W (część zachodnia) |
Koszt przedsięwzięcia: 65 300,00 zł

Autor: Monika Trukała

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 7

Szacunkowy koszt zadania: 65 300 zł

Opis: Projekt obejmuje budowę skoczni do skoku w dal na terenie szkoły. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportów i rekreacji mieszkańców okręgu.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Budowa stacji napraw i miejsc postojowych dla rowerów pomiędzy ul. Witosa 28a i ul. Wieniawskiego 4

Dzielnica: os. T, W (część zachodnia) |
Koszt przedsięwzięcia: 20 000,00 zł

Autor: Zdzisław Banasiak

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Witosa 28a i ul. Wieniawskiego 4

Szacunkowy koszt zadania: 20 000 zł

Opis: zakres zadania obejmuje montaż stacji napraw rowerów oraz wykonanie miejsc postojowych. Realizacja zadania zwiększy komfort rowerzystów poruszających się alejką pieszo-rowerową powstałą w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2016. Dodatkowo umożliwi obsługę serwisową rowerów.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont Klubu MCK Urbanowice

Dzielnica: Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele |
Koszt przedsięwzięcia: 80 000,00 zł

Autor: Lidia Gajdas

Lokalizacja: budynek przy ul. Przejazdowej 8

Szacunkowy koszt zadania: 80 000 zł

Opis: celem projektu jest dostosowanie pomieszczeń Klubu do jego potrzeb oraz zwiększenie funkcjonalności sal do zajęć. W ramach projektu zaplanowano: przekształcenie kuchni w świetlicę z kawiarenką internetową (likwidacja glazury na ścianach, utworzenie aneksu kuchennego), usunięcie brodzika z toalet oraz wymiana na drzwi przesuwne, poszerzenie przejścia oraz wykonanie grilla w ogrodzie wraz z ławkami i stolikami.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autor: Edyta Danielczyk

Lokalizacja: ul. Przejazdowa

Szacunkowy koszt zadania: 15 000 zł

Opis: celem projektu jest upamiętnienie wybuchu I Powstania Śląskiego. W ramach projektu zaproponowano wykonanie tablicy lub wkomponowanie dodatkowego napisu na istniejącym pomniku.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont boiska dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego 21

Dzielnica: os. N, O (Natalia, Olga) |
Koszt przedsięwzięcia: 250 000,00 zł

Autor: Marcin Lesiak

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 35

Szacunkowy koszt zadania: 250 000 zł

Opis: projekt ma na celu budowę boiska sportowego na terenie SP nr 35. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mieć możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Boisko posłuży także jako wspólne miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5

Dzielnica: os. M, U (Magdalena, Urszula) |
Koszt przedsięwzięcia: 203 000,00 zł

Autor: Dominika Kramarczyk

Lokalizacja: Przedszkole nr 26, ul. Młodzieżowa 5

Szacunkowy koszt zadania: 203 000 zł 

Opis: zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz przeciwsłonecznych żagli. Realizacja projektu umożliwi dzieciom  atrakcyjne spędzanie czasu w ogrodzie przedszkolnym. Zapewni również bezpieczny odpoczynek na świeżym powietrzu poprzez montaż przeciwsłonecznych żagli, dających profesjonalną ochronę.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SP nr 37 z technologią od pierwszaka do seniora

Dzielnica: os. K, L (Karolina, Lucyna), Cztery Pory Roku |
Koszt przedsięwzięcia: 230 000,00 zł

Autor: Łukasz Wiewióra

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego 1

Szacunkowy koszt zadania: 230 000 zł  

Opis: celem projektu jest stworzenie na terenie SP 37 miejsca, które umożliwi przeprowadzanie cyklicznych warsztatów z zakresu robotyki, obsługi programów graficznych,  Exel, Windows oraz programów dedykowanych seniorom. W warsztatach będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek. Zajęcia będą prowadzone przez okres pięciu lat wolontaryjnie przez nauczycieli Szkoły. Zakres rzeczowy obejmuje: remont  pomieszczenia, zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego (m.in.: komputery z oprogramowaniem, drukarka, serwer). Ponadto planuje się zakup pakietu edukacyjnego w postaci zestawu robotów Lego Mindstorms EV3 z tabletami i monitorem interaktywnym wraz z okablowaniem. Pracownia stanie się laboratorium edukacyjnym Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych i we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym uczniowie będą przygotowani do zdobywania tego certyfikatu.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kwiatowy ogród na terenie Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala

Dzielnica: os. H, Ł (Honorata, Łucja) |
Koszt przedsięwzięcia: 40 000,00 zł

Autor: Agnieszka Borecka

Lokalizacja: teren Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala 7

Szacunkowy koszt zadania: 40 000 zł

 Opis: celem projektu jest poprawa estetyki oraz podniesienie komfortu dzieci uczęszczających do przedszkola i mieszkańców osiedla. W ramach zadania zaproponowano wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, które upiększą otoczenie oraz zniwelują hałas.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Remont boiska do siatkówki oraz bieżni do skoku w dal przy ZS nr 1 przy ul. Wejchertów 20

Dzielnica: os. F (Felicja), Zawiść |
Koszt przedsięwzięcia: 160 000,00 zł

 Autor: Danuta Strzoda

Lokalizacja: teren Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów 20

Szacunkowy koszt zadania: 160 000 zł  

 Opis: projekt ma na celu przebudowę boiska i bieżni do skoku w dal na terenie ZS nr 1. W ramach projektu zaproponowano wymianę nawierzchni boiska do piłki siatkowej i bieżni do skoku w dal oraz odnowienie piaskownicy. Realizacja projektu pozwoli uczniom i społeczności lokalnej na rozwijanie zainteresowań rekreacyjno-sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Wspólne gry i zabawy sportowe mieszkańców umożliwią ich integrację.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Czas wolny na sportowo – zagospodarowanie terenu przy ZS nr 2 przy ul. Elfów 9

Dzielnica: os. E (Ewa) |
Koszt przedsięwzięcia: 176 000,00 zł

Autor: Anna Chrobaczek

Lokalizacja: teren Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów 9

Szacunkowy koszt zadania: 176 000 zł  

 Opis: celem projektu jest stworzenie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie im rozwoju zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją. Realizacja projektu przyczyni się także do integracji mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano m.in.: budowę siłowni plenerowej, wykonanie stanowiska do pchnięcia kulą, bieżni do skoku w dal oraz budowę chodnika.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miejska Akademia Atletyki

Dzielnica: os. E (Ewa) |
Koszt przedsięwzięcia: 215 000,00 zł

Autor: Michał Kania

Lokalizacja: sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 5 (szkoła zawodowa) przy ul. Edukacji

Szacunkowy koszt zadania: 215 000 zł

 Opis: projekt jest kontynuacją zadania Miejska Akademia Atletyki, która powstała w ramach budżetu partycypacyjnego dla młodzieży i dorosłych. W ramach projektu zaproponowano wykonanie remontu parteru pomieszczenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace remontowe oraz zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ładowanie...