Osiedle E (Ewa)

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 176 000,00 zł

Czas wolny na sportowo – zagospodarowanie terenu przy ZS nr 2 przy ul. Elfów 9

Autor: Anna Chrobaczek

Lokalizacja: teren Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów 9

Szacunkowy koszt zadania: 176 000 zł  

 Opis: celem projektu jest stworzenie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych atrakcyjnego miejsca spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie im rozwoju zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją. Realizacja projektu przyczyni się także do integracji mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano m.in.: budowę siłowni plenerowej, wykonanie stanowiska do pchnięcia kulą, bieżni do skoku w dal oraz budowę chodnika.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Zagospodarowanie podwórek |
Koszt przedsięwzięcia: 39 853,00 zł

Wygoda i bezpieczeństwo – zagospodarowanie terenu przy ul. Edukacji 52 - 68

Autor: Ewa i Przemysław Łasut

Lokalizacja: podwórko pomiędzy budynkami przy ul. Edukacji 52 - 68

Szacunkowy koszt zadania: 39 853 zł

 Opis: projekt ma za zadanie uporządkować teren podwórka. W ramach projektu zaproponowano: wykarczowanie pni i korzeni po usuniętych drzewach wzdłuż budynku przy ul. Edukacji 56-64, remont chodnika przy ul. Elfów 51 i ul. Edukacji 68 oraz remont fragmentu chodnika przy ul. Edukacji 64.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 215 000,00 zł

Miejska Akademia Atletyki

Autor: Michał Kania

Lokalizacja: sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 5 (szkoła zawodowa) przy ul. Edukacji

Szacunkowy koszt zadania: 215 000 zł

 Opis: projekt jest kontynuacją zadania Miejska Akademia Atletyki, która powstała w ramach budżetu partycypacyjnego dla młodzieży i dorosłych. W ramach projektu zaproponowano wykonanie remontu parteru pomieszczenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace remontowe oraz zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...