Osiedla F (Felicja), Zawiść

Kategoria: Zagospodarowanie podwórek |
Koszt przedsięwzięcia: 201 057,00 zł

Zadbajmy o nasze otoczenie - budowa placu zabaw i miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 15 - 29

Autor: Grzegorz Pisula

Lokalizacja: podwórko przy ul. Fitelberga 15 - 29

Szacunkowy koszt zadania: 201 057 zł

 Opis: Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę placu zabaw przy ul. Fitelberga 23-29, 15-21 oraz ul. Wyszyńskiego 16 (piaskownica, koparka do piasku, zjeżdżalnia, karuzela, ławka, kosz na śmieci) oraz kontynuację przebudowy drogi dojazdowej wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Fitelberga 23-29. Projekt jest uzupełnieniem zadania realizowanego w ramach wcześniejszych edycji  budżetu partycypacyjnego.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Boiska, siłownie, place zabaw |
Koszt przedsięwzięcia: 83 600,00 zł

Budowa placu zabaw dla Małych i Dużych przy ul. Fitelberga 35-61

Autor: Magdalena Góra

Lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy ul. Fitelberga 35-41, 47-53, 55-61

Szacunkowy koszt zadania: 83 600 zł

 Opis: zakres projektu obejmuje stworzenie przyjaznego miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci, rodziców oraz seniorów. W ramach projektu zaplanowano montaż:  ścianki wspinaczkowej, piaskownicy, oświetlenia,  ławek oraz stojaka na rower.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Autor: Danuta Strzoda

Lokalizacja: teren Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów 20

Szacunkowy koszt zadania: 160 000 zł  

 Opis: projekt ma na celu przebudowę boiska i bieżni do skoku w dal na terenie ZS nr 1. W ramach projektu zaproponowano wymianę nawierzchni boiska do piłki siatkowej i bieżni do skoku w dal oraz odnowienie piaskownicy. Realizacja projektu pozwoli uczniom i społeczności lokalnej na rozwijanie zainteresowań rekreacyjno-sportowych oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Wspólne gry i zabawy sportowe mieszkańców umożliwią ich integrację.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Oświetlenie, monotoring |
Koszt przedsięwzięcia: 43 202,00 zł

Doświetlenie terenu wewnątrz osiedla F

Autor: Zygfryd Glinka, Stanisław Piechocki, Teresa Mazur, Roman Niklas, Halina Jędracha

Lokalizacja: osiedle F pomiędzy ul. Edukacji i ul. Filaretów

Szacunkowy koszt zadania: 43 202 zł

 Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ciągów pieszych na osiedlu. W ramach projektu zaproponowano budowę 5 latarni przy ul. Filaretów

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...