Osiedla M, U (Magdalena, Urszula)

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 203 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej 5

Autor: Dominika Kramarczyk

Lokalizacja: Przedszkole nr 26, ul. Młodzieżowa 5

Szacunkowy koszt zadania: 203 000 zł 

Opis: zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz przeciwsłonecznych żagli. Realizacja projektu umożliwi dzieciom  atrakcyjne spędzanie czasu w ogrodzie przedszkolnym. Zapewni również bezpieczny odpoczynek na świeżym powietrzu poprzez montaż przeciwsłonecznych żagli, dających profesjonalną ochronę.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 6 750,00 zł

Organizacja Dnia Seniora

Autor: Anna Woźniak

Lokalizacja: osiedle M i U, proponowane miejsce to Restauracja U Przewoźnika przy al. Piłsudskiego 14.

Szacunkowy koszt zadania: 6 750 zł

Opis: celem projektu jest integracja mieszkańców poprzez organizację imprezy pod nazwą Dzień Seniora. Planowana impreza dot. osób powyżej 60 roku życia. W zakres rzeczowy projektu wchodzi: wynajem sali wraz z obsługą, wynajęcie zespołu muzycznego i konferansjera oraz zakup nagród dla uczestników.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 254 980,00 zł

Remont nawierzchni parkingu przy ul. Dmowskiego

Autor: Bogdan Buczek  

Lokalizacja: parking przy ul. Dmowskiego od klatki nr 10 do ul. Młodzieżowej (część środkowa – jezdnia, bez stanowisk postojowych).

Szacunkowy koszt zadania: 254 980 zł  

Opis: celem projektu jest remont nawierzchni parkingu wykonanej z asfaltu. Planowany remont będzie obejmował frezowanie wraz z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. Realizacja projektu podniesie komfort użytkownikom parkingu a nowa nawierzchnia gwarantować będzie także łatwiejsze utrzymanie czystości.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 255 184,00 zł

Remont nawierzchni części parkingu przy ul. Uczniowskiej 7

Autor: Zbigniew Góral

Lokalizacja: parking usytuowany jest pomiędzy budynkami przy ul. Uczniowskiej 7oraz ul. Ustronnej 1-3.

Szacunkowy koszt zadania: 255 184 zł  

Opis: celem projektu jest wymiana części asfaltowej nawierzchni parkingu na  nawierzchnię z kostki brukowo betonowej. Realizacja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym mieszkańców osiedla oraz wpłynie na podniesienie estetyki osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...