Osiedla N, O (Natalia, Olga)

Autor: Marcin Lesiak

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 35

Szacunkowy koszt zadania: 250 000 zł

Opis: projekt ma na celu budowę boiska sportowego na terenie SP nr 35. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy będą mieć możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Boisko posłuży także jako wspólne miejsce spotkań dla dzieci i dorosłych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 240 000,00 zł

Remont chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej

Autor: Piotr Lada

Lokalizacja: ul. Nałkowskiej od skrzyżowania z ul. Dmowskiego w kierunku garażu wielopoziomowego

Szacunkowy koszt zadania: 240 000 zł

Opis: w ramach projektu proponuje się remont istniejących chodników wzdłuż ul. Nałkowskiej od skrzyżowania z ul. Dmowskiego. Projekt jest kontynuacją remontu ciągu pieszego przy ul. Dmowskiego realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz walory estetyczne osiedla.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...