Wilkowyje

Kategoria: Skwery, tereny rekreacyjny, zieleń |
Koszt przedsięwzięcia: 30 028,00 zł

Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66

Autor: Aleksandra Zdziebko

Lokalizacja: ul. Leśna 66

Szacunkowy koszt zadania: 30 028 zł

Opis: celem projektu jest wykonanie klombu przed wejściem do szkoły, który poprawi walory estetyczne otoczenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń, montaż masztów oraz przeniesienie tablicy informacyjnej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 47 000,00 zł

Alternatywa na nudę czyli warsztaty aktywnego seniora

Autor: Magdalena Stencel

Lokalizacja: MCK Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94

Szacunkowy koszt zadania: 47 000 zł

Opis: projekt zakłada organizację cyklicznych spotkań integracyjnych w formie warsztatów dla seniorów z dzielnicy Wilkowyje. W ramach zadania proponuje się między innymi: kurs tańca, warsztaty prozdrowotne, przedstawienia artystyczne, konkursy. Celem projektu jest integracja starszych mieszkańców poprzez udział w ciekawych inicjatywach. Zajęcia prowadzone będą w dwóch cyklach: wiosennym i jesiennym.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 18 596,00 zł

Animator sportowy – pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży

Autor: Renata Bartecka-Grochla

Lokalizacja: ZSP nr 1 ul. Leśna 66, MCK Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94

Szacunkowy koszt zadania: 18 596 zł

Opis: zakres zadania obejmuje organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie ZSP nr 1 oraz Klubu MCK Wilkowyje. W ramach projektu planuje się zatrudnienie profesjonalnego trenera, który poprowadzi zajęcia np. z unihokeja, koszykówki, siatkówki. Dodatkowo pomoc trenera w organizacji zajęć będzie wykorzystana podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych np. festynu z okazji Dnia Dziecka oraz festynu osiedlowego.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 16 500,00 zł

Aktywność to dla nas ważne – zajęcia ruchowe promujący zdrowy styl życia

Autor: Renata Bartecka-Grochla

Lokalizacja: ZSP nr 1 ul. Leśna 66

Szacunkowy koszt zadania: 16 500 zł

Opis: projekt zakłada organizację zajęć z aerobiku oraz ćwiczeń wzmacniających mięśnie dostosowanych do każdej grupy wiekowej. Organizacja zajęć ma na celu promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł

Coolturalne jazdy Wilkowyjan – cykl wycieczek kulturalno-edukacyjnych

Autor: Renata Bartecka-Grochla

Lokalizacja: Wilkowyje, miasto Tychy

Szacunkowy koszt zadania: 30 000 zł

Opis: celem projektu jest organizacja wydarzeń kulturalnych  dla mieszkańców dzielnicy, które obywać się będą na terenie dzielnicy Wilkowyje, jak również całego miasta (MCK Klub Wilkowyje, Mediateka, Teatr Mały, itp.).

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...