Czułów, Zwierzyniec (część zachodnia)

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 35 000,00 zł

Półkolonie letnie w Czułowie

Autor: Agnieszka Bożek

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka

Szacunkowy koszt zadania: 35 000 zł

Opis: celem projektu jest organizacja 2 turnusów półkolonii dla dzieci w okresie letnich wakacji. W ramach zadania zaproponowano takie atrakcje jak: wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia z tenisa ziemnego, zabawy w języku angielskim. Półkolonie przeznaczone będą dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 12 000,00 zł

Kino letnie w Czułowie

Autor: Agnieszka Bożek

Lokalizacja: Plac K. Ryguły

Szacunkowy koszt zadania: 12 000 zł

Opis: celem zadania jest integracja mieszkańców.  W ramach projektu zaplanowano 2  pokazy filmów familijnych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Skwery, tereny rekreacyjny, zieleń |
Koszt przedsięwzięcia: 85 000,00 zł

Doposażenie Skweru Tulipanów

Autor: Agnieszka Bożek

Lokalizacja: Skwer Tulipanów, ul. Tulipanów

Szacunkowy koszt zadania: 85 000 zł

Opis: projekt jest kontynuacją zadania, które zostało wybrane do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2018 r. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania zostanie ustalony po zakończeniu pierwszego etapu modernizacji skweru.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 10 000,00 zł

Mikołajki na Czułowie

Autor: Jadwiga Gnela

Lokalizacja: Plac K. Ryguły

Szacunkowy koszt zadania: 10 000 zł

Opis: projekt zakłada organizację osiedlowych Mikołajek. W ramach zadania zaproponowano przygotowanie animacji dla uczestników oraz paczek z drobnymi upominkami dla dzieci.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 12 000,00 zł

Dzień Dziecka na Czułowie

Autor: Elżbieta Bernatt

Lokalizacja: Plac K. Ryguły

Szacunkowy koszt zadania: 12 000 zł

Opis: projekt zakłada organizację Dnia Dziecka. Podczas imprezy zostaną zorganizowane zabawy, konkursy,  atrakcje i animacje np. warsztaty, dmuchańce i trampoliny oraz zostaną przygotowane drobne upominki dla dzieci.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 54 473,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Jodłowej

Autor: Grzegorz Praus

Lokalizacja: ul. Jodłowa

Szacunkowy koszt zadania: 54 473 zł

Opis: zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę chodnika przy ul. Jodłowej – zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego w roku 2017.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Boiska, siłownie, place zabaw |
Koszt przedsięwzięcia: 170 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw oraz montaż urządzeń solarnych przy ul. Narcyzów 24

Autor: Arkadiusz Chrobaczyński

Lokalizacja: plac zabaw przy ul. Narcyzów 24

Szacunkowy koszt zadania: 170 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje renowację i doposażenie placu zabaw, wymianę nawierzchni placu, montaż lampy solarnej. Dodatkowo w ramach projektu planuje się montaż ławek solarnych oraz ekranu informacyjnego wyświetlający dane np. o jakości powietrza, stopniu naładowania akumulatorów w ławkach itp. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw oraz edukacja mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...