Osiedla T, W (część zachodnia)

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 65 300,00 zł

Budowa skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja 1

Autor: Monika Trukała

Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 7

Szacunkowy koszt zadania: 65 300 zł

Opis: Projekt obejmuje budowę skoczni do skoku w dal na terenie szkoły. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportów i rekreacji mieszkańców okręgu.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Boiska, siłownie, place zabaw |
Koszt przedsięwzięcia: 110 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7

Autor: Danuta Chełmińska

Lokalizacja: teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7

Szacunkowy koszt zadania: 110 000 zł

Opis: zakres projektu obejmuje doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, małą architekturę, wykonanie ogrodzenia oraz montaż bezpiecznej nawierzchni z piasku. Realizacja projektu uatrakcyjni przestrzeń osiedla oraz stworzy miejsce wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 60 000,00 zł

Remont nawierzchni drogi przy ul. Witosa 8 - 22

Autor: Anna Łodyga, Zdzisław Banasiak

Lokalizacja: odcinek drogi przy ul. Witosa 8-22

Szacunkowy koszt zadania: 60 000 zł

Opis: zakres projektu obejmuje remont nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami drogowymi w rejonie ul. Witosa 8 do 22. Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi jakość jazdy samochodem.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Autor: Zdzisław Banasiak

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Witosa 28a i ul. Wieniawskiego 4

Szacunkowy koszt zadania: 20 000 zł

Opis: zakres zadania obejmuje montaż stacji napraw rowerów oraz wykonanie miejsc postojowych. Realizacja zadania zwiększy komfort rowerzystów poruszających się alejką pieszo-rowerową powstałą w ramach budżetu partycypacyjnego w roku 2016. Dodatkowo umożliwi obsługę serwisową rowerów.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...