Glinka, Suble

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 90 000,00 zł

Budowa azylu dla pieszych oraz miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej

Autor: Krystyna Grońska

Lokalizacja: ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Hetmańską

Szacunkowy koszt zadania: 90 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych wraz z azylem oraz budowę zatoki parkingowej. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Oświetlenie, monotoring |
Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł

Budowa oświetlenia przy ul. Hetmańskiej

Autor: Krystyna Grońska

Lokalizacja: ul. Hetmańska 2 - 8

Szacunkowy koszt zadania: 30 000 zł

Opis: projekt obejmuje montaż lamp ulicznych przy ul. Hetmańskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Harcerską. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz doświetli plac zabaw przy SP nr 22. Doświetlenie terenu SP 22 zapobiegnie dewastacji obiektów sportowych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 70 000,00 zł

Remont i budowa chodników przy ul. Harcerskiej i ul. Hetmańskiej

Autor: Krystyna Grońska

Lokalizacja: rejon skrzyżowania ul. Hetmańskiej i ul. Harcerskiej

Szacunkowy koszt zadania: 70 000 zł

Opis: zakres rzeczowy projektu obejmuje: korektę łuku drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Hetmańskiej z ul. Harcerską, poszerzenie chodnika przy ul. Hetmańskiej 2-6 oraz budowę chodnika pomiędzy zatoką parkingową i chodnikiem od strony szkoły.Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz wpłynie na estetykę otoczenia.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 4 500,00 zł

Budki dla ptaków w Parku Suble

Autor: Magdalena Kasperczyk

Lokalizacja: Park Suble

Szacunkowy koszt zadania: 4 500 zł

Opis: w ramach projektu zaproponowano zawieszenie budek lęgowych dla ptaków. Celem projektu jest ochrona przyrody.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Skwery, tereny rekreacyjny, zieleń |
Koszt przedsięwzięcia: 11 000,00 zł

100 wonnych bzów i jaśminów

Autor: Magdalena Kasperczyk

Lokalizacja: Park Suble

Szacunkowy koszt zadania: 11 000 zł

Opis: projekt zakłada posadzenie krzewów bzów oraz jaśminów, w celu wzbogacenia roślinności parku.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...