Żwaków

Kategoria: Pozostała infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 74 000,00 zł

Montaż ławek, koszy i wiat przystankowych na Żwakowie

Autor: Ewelina Jagniątkowska

Lokalizacja: dzielnica Żwaków

Szacunkowy koszt zadania: 74 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje:budowę 2 wiat przystankowych przy ul. Żorskiej, montaż ławki dla matek karmiących na terenie placu zabaw wraz z nasadzeniem zieleni wokół, montaż 10 ławek, montaż 12 koszy na śmieci. Lokalizacja ławek oraz koszy na śmieci zostanie uzgodniona na etapie projektowania. Celem zadania jest podniesienie komfortu życia, zwiększenie wygody podczas spędzania wolnego czasu oraz utrzymanie czystości w dzielnicy.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Oświetlenie, monotoring |
Koszt przedsięwzięcia: 45 000,00 zł

Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nowej i ul. Zgody

Autor: Marek Gołosz

Lokalizacja: boisko przy ul. Nowej i ul. Zgody

Szacunkowy koszt zadania: 45 000 zł

Opis: celem projektu jest budowa oświetlenia boiska przy ul. Nowej i ul. Zgody. Brak oświetlenia utrudnia korzystanie z boiska w godzinach popołudniowych. W ramach projektu zaplanowano montaż 4 punktów świetlnych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...