Stare Tychy

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 35 000,00 zł

Montaż stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: ul. Kościuszki, ul. Miarki

Szacunkowy koszt zadania: 35 000 zł

Opis: celem zadania jest ułatwienie mieszkańcom osiedla korzystania z rowerów poprzez montaż 2 stojaków rowerowych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 120 837,00 zł

Remont chodnika przy ul. Starokościelnej

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: ul. Starokościelna

Szacunkowy koszt zadania: 120 837 zł

Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zakres rzeczowy obejmuje remont nawierzchni chodnika, który jest w złym stanie technicznym.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł

Festyn Starotyski

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: Rynek

Szacunkowy koszt zadania: 30 000 zł

Opis: celem projektu jest integracja mieszkańców. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wynajem sceny, prowadzenie imprezy przez wodzireja, występ zespołu muzycznego, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz animacje dla dzieci.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 6 000,00 zł

Starotyski Dzień Seniora

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: lokal w dzielnicy Stare Tychy

Szacunkowy koszt zadania: 6 000 zł

Opis: celem projektu jest integracja i aktywizacja osób starszych. Projekt zakłada organizację imprezy z wodzirejem.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Inne |
Koszt przedsięwzięcia: 10 000,00 zł

Budowa stacji naprawy rowerów przy ul. Hlonda

Autor: Dariusz Wencepel

Lokalizacja: ścieżka rowerowa przy ul. Hlonda

Szacunkowy koszt zadania: 10 000 zł

Opis: celem projektu jest budowa stacji naprawy rowerów przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Hlonda.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...