Paprocany. Osiedla: Paulina, Olga - część O1, Teresa - część T1, Weronika (wschód)

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 210 000,00 zł

Budowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy ul. Poziomkowej i ul. Przemysłowej

Autor: Artur Wysocki

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 26 - 40, ul. Poziomkowa 47- 49

Szacunkowy koszt zadania: 210 000 zł

Opis: celem projektu jest zwiększenie komfortu poruszania się po osiedlu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ścieżki spacerowej  przy ul. Przemysłowej 26-40 oraz przebudowę drogi dojazdowej  pomiędzy budynkami przy ul. Poziomkowej 47 i 49.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 115 000,00 zł

Remont parkingu przy al. Piłsudskiego 100 -110

Autor: Marcin Stogowski

Lokalizacja: al. Piłsudskiego 100 -110

Szacunkowy koszt zadania: 115 000 zł

Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników parkingu oraz jego estetyki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni parkingu.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Boiska, siłownie, place zabaw |
Koszt przedsięwzięcia: 50 800,00 zł

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dymarek

Autor: Michał Rutecki

Lokalizacja: plac zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Dymarek 22 - 26 i ul. Hutniczą 37 - 43

Szacunkowy koszt zadania: 50 800 zł

Opis: celem realizacji projektu jest modernizacja placu zabaw poprzez wymianę podłoża z piasku na nawierzchnię poliuretanową.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Oświetlenie, monotoring |
Koszt przedsięwzięcia: 98 000,00 zł

Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i Klary oraz w rejonie ul. Poziomkowej 14 - 58

Autor: Mikołaj Figlarski, Maria Żegleń, Regina Basińska

Lokalizacja: Park św. Franciszka i Klary, ul. Poziomkowa 14 - 58 i 16 - 24

Szacunkowy koszt zadania: 98 000 zł

Opis: celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie ciemnych miejsc. Zakres rzeczowy zadania obejmuje montaż 3 lamp w Parku św. Franciszka i Klary oraz montaż 8 lamp przy ul. Poziomkowej 14-58 oraz 16-24.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł

Remont chodnika przy pl. Filipa Nowary

Autor: Władysław Treska

Lokalizacja: Plac Filipa Nowary

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje remont chodnika wzdłuż arkad przy budynku. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo użytkowników chodnika oraz estetykę otoczenia.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 25 000,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Na Grobli

Autor: Jan Ulman

Lokalizacja: ul. Na Grobli pomiędzy ul. Tetmajera i parkingiem przy ul. Armii Krajowej

Szacunkowy koszt zadania: 25 000 zł

Opis: celem projektu jest wykonanie brakujących odcinków chodnika wzdłuż ul. Na Grobli. Realizacja zadania pozwoli na ciągły ruch pieszych po chodniku, bez konieczności schodzenia na jezdnię. Zakres zadania obejmuje również wyremontowanie istniejących odcinków chodnika.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...