Osiedle A (Anna)

Kategoria: Pozostała infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 70 000,00 zł

Budowa wiaty śmietnikowej pomiędzy ul. Wojska Polskiego 5 - 7 i ul. Arkadową 6 - 8

Autor: Stefania Seweryn

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Wojska Polskiego 5 - 7 i ul. Arkadową 6 - 8

Szacunkowy koszt zadania: 70 000 zł

Opis: celem projektu jest poprawa estetyki oraz utrzymanie porządku przy budynkach mieszkalnych poprzez budowę nowej wiaty śmietnikowej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 5 000,00 zł

Osiedlowy Dzień Seniora

Autor: Marcin Szyja

Lokalizacja: sala parafialna kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Andersa 25

Szacunkowy koszt zadania: 5 000 zł

Opis: projekt zakłada organizację spotkania integracyjnego dla seniorów. Imprezę będzie prowadził wodzirej a w trakcie spotkania seniorzy będą mieli możliwość porozmawiania oraz potańczenia.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Spotkania, warsztaty, integracja |
Koszt przedsięwzięcia: 37 000,00 zł

Aktywne A – osiedlowe miejsce spotkań

Autor: Marcin Szyja

Lokalizacja: sala parafialna kościoła Miłosierdzia Bożego przy ul. Andersa 25

Szacunkowy koszt zadania: 37 000 zł

Opis: projekt zakłada organizację cyklu spotkań dla mieszkańców os. A. W ramach zadania założono cotygodniowe spotkania o następującej tematyce: spotkania z plastyką i rękodziełem artystycznym, rodzinne gry planszowe, animacje dla najmłodszych oraz zajęcia ruchowe.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 31 500,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Burschego

Autor: Maria Frąckowiak

Lokalizacja: część chodnika łączącego ul. Wojska Polskiego i ul. Burschego od siłowni plenerowej do mostka nad potokiem.

Szacunkowy koszt zadania: 31 500 zł

Opis: celem projektu jest remont istniejącego chodnika, który poprawi komfort pieszych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 45 000,00 zł

Budowa azylu dla pieszych przy ul. Andersa

Autor: Maria Frąckowiak

Lokalizacja: przejście dla pieszych przez ul. Andersa pomiędzy budynkami 5c i 7

Szacunkowy koszt zadania: 45 000 zł

Opis: celem projektu jest budowa azylu, który poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Boiska, siłownie, place zabaw |
Koszt przedsięwzięcia: 63 748,00 zł

Budowa placu zabaw przy ul. Andersa 2 - 4a

Autor: Katarzyna Pluta, Magdalena Stolarska

Lokalizacja: plac zabaw przy ul. Andersa 2 - 2a i 4 - 4a

Szacunkowy koszt zadania: 63 748 zł

Opis: celem projektu jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla małych dzieci, poprzez budowę placu zabaw.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Zagospodarowanie podwórek |
Koszt przedsięwzięcia: 115 000,00 zł

Zielony plac dla rodzin – zagospodarowanie podwórka przy ul. Arctkowskiego 3 - 3b

Autor: Rafał Biskup

Lokalizacja: teren przy ul. Arctkowskiego 3 - 3b, ul. Wojska Polskiego

Szacunkowy koszt zadania: 115 000 zł

Opis: celem projektu jest zagospodarowanie podwórka, poprzez stworzenie zielonej strefy tj. budowę placu zabaw, remont wiaty śmietnikowej, chodnika oraz drogi dojazdowej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Pozostała infrastruktura |
Koszt przedsięwzięcia: 183 748,00 zł

Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 21 - 23a

Autor: Agnieszka Kwiatek

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 21 - 21a, ul. Wojska Polskiego 23 - 23a

Szacunkowy koszt zadania: 183 748 zł

Opis: projekt zakłada budowę nowych śmietników w miejsce istniejących, realizacja zadnia przyczyni się do polepszenia estetyki na osiedlu.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...