Osiedle B (Barbara)

Kategoria: Oświetlenie, monotoring |
Koszt przedsięwzięcia: 50 000,00 zł

Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej

Autor: Małgorzata Korycińska

Lokalizacja: ul. Słoneczna 22, ul. Budowlanych 17 - 25

Szacunkowy koszt zadania: 50 000 zł

Opis: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż 5 lamp przy ul. Słonecznej.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi |
Koszt przedsięwzięcia: 146 500,00 zł

Remont chodnika przy ul. Bukowej 2 – 22

Autor: Łukasz Kokoszka

Lokalizacja: ul. Bukowa 2 - 22

Szacunkowy koszt zadania: 146 500 zł

Opis: celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz udrożnienie ciągów pieszych na osiedlu poprzez remont istniejącego chodnika, likwidację barier architektonicznych oraz montaż słupków, które zabezpieczą chodnik  przed wjeżdżającymi na niego samochodami.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kategoria: Zagospodarowanie podwórek |
Koszt przedsięwzięcia: 268 000,00 zł

Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20

Autor: Marcin Torba

Lokalizacja: podwórko przy ul. Bukowej 10 - 20 i al. Bielskiej 24 - 30

Szacunkowy koszt zadania: 268 000 zł

Opis: Celem projektu jest modernizacja podwórka poprzez remont wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz  chodnikiem oraz montaż ławek.

Proszę wybrać ilość punktów dla wskazanego projektu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wybrane projekty:

  Suma przyznanych punktów: /10

  Pamiętaj - liczy się pierwszy oddany głos, każdy następny będzie uznawany za nieważny

  Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie głosowania.

  Czas na promocję!

  Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

  Pełny regulamin dostępny tutaj

  Ładowanie...